Veteraner skal ind i virksomhederne

De første job er skabt i projektet Veteraner i job – Fra brændpunkt til beskæftigelse, hvor målet er at støtte veteraner uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi skal se veteraner som en ressource, mener Klaus Bolving, CEO i branchenetværket CenSec.

Siden 90’erne har over 30.000 danske soldater været udsendt til krigs- og brændpunkter rundt om i verden. Soldater er kendt for at være meget loyale kollegaer, holdspillere og stærke til at løse problemer under pres.

Men for en del er overgangen fra militær karriere til et civilt arbejdsliv en stor omvæltning. Derfor kan nogle veteraner have brug for en målrettet støtte til at få og fastholde et job. Fx gennem sparring på at oversætte militære kompetencer til civile og til at få kontakt til virksomheder.

CEO: En veteran kender sig selv ekstremt godt

Projektet Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse er et landsdækkende projekt, som skal understøtte ledige veteraners vej i civil beskæftigelse. Og det er der brug for, mener Klaus Bolving, CEO i CenSec, der er et branchenetværk for virksomheder, som fremstiller udstyr til forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien. Derfor har han sagt ja til at være med i projektets følgegruppe.

”Det kan være en helt særlig HR-kunst at få veteraner i job, og der skal være en professionel indsats, som kan støtte op om dem, der har brug for det. Det vil jeg gerne være med til at påvirke. Man skal ikke se veteraner som personer med begrænsninger, men som personer, der kan noget andet. På grund af de oplevelser, de har haft under deres udsendelser, så kender de sig selv ekstremt godt,” siger Klaus Bolving.

Han forklarer videre, at for virksomheder, der vil ind på det amerikanske marked, kan det være en fordel at have veteraner ansat.

Konkurrencefordel på amerikansk marked

”I USA er en veteran en helt. Der er en helt anden respekt om dem, og hvis en udenlandsk virksomhed har veteraner ansat, kan det nogle gange være en konkurrencefordel, der gør, at man bliver valgt frem for andre, hvis man skal eksportere til USA,” siger Klaus Bolving.

Noget tyder også på, at virksomhederne godt kan se potentialet i veteranerne. I foråret blev der i Aarhus afholdt et netværksmøde, hvor 22 veteraner deltog sammen med fem virksomheder, der havde 14 konkrete stillinger med. På mødet blev der lavet aftaler mellem veteranerne og virksomhederne om at mødes, og to af aftalerne er endt med konkrete ansættelser.

”Det er en udmærket start. Man skal tænke på, at vi i mange tilfælde har at gøre med mennesker, der måske har svært ved at finde sig til rette med et civilt job. Nogle ser også lige hinanden an med en praktikperiode eller et job med løntilskud. Så med tiden skal det nok ende med flere job,” siger Ea Nielsen, projektleder for Veteraner i job – Fra brændpunkt til beskæftigelse og kommunikationschef i Cabi.

Ny vej til medarbejdere

Efterhånden som flere brancher mærker mangel på arbejdskraft, begynder virksomhederne også at se sig om efter nye måder at rekruttere på. Især inden for bygge- og anlægssektoren er det svært at skaffe hænder, men også industrien og servicehvervene har svært ved at tiltrække arbejdskraft.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at i 2. kvartal 2018 oplevede hver fjerde virksomhed inden for bygge- og anlægssektoren produktionsnedgang som følge af mangel på arbejdskraft.

”Mange virksomheder har brug for arbejdskraft. Og her kan det være en god idé at lede efter alternative rekrutteringsveje og fx tage en veteran ind. Men det kan være nødvendigt at være særligt tydelig på, at døren står åben, også selv om der kan være nogle udfordringer, som skyldes eftervirkninger af en eller flere udsendelser,” siger Ea Nielsen.