Ved du hvad sygefraværet i din virksomhed koster?

Kommuner og virksomheder kan spare mange penge ved at nedbringe sygefraværet, men hvor stor er den økonomiske gevinst egentlig? Få svaret med Cabis sygefraværsberegner.

En virksomhed har 20 medarbejdere med en gennemsnitsløn inklusiv pension på 35.000 kr. om måneden. I virksomheden har medarbejderne i gennemsnit seks fraværsdage om året på grund af sygdom. Det koster virksomheden 233.520 kr. om året. Eller 11.676 kr. pr. medarbejder.

Det viser en beregning foretaget med Cabis sygefraværsberegner, som er udviklet til, at virksomheder, kommuner og andre arbejdspladser kan sætte konkrete tal på og mål for deres sygefravær.

Ledelsen skal have det korrekte billede af fraværet

Formålet med sygefraværsberegneren er at giver HR, arbejdsmiljøorganisationen og ledere med personaleansvar et konkret billede af sygefraværet i organisation. Og det kan bruges til en nærmere drøftelse af, hvordan sygefravær skal forebygges, håndteres og prioriteres i virksomheden

”Ovnstående eksempel svarer til en sygefraværsprocent på 2,78, og det er lige under gennemsnittet for bygge- og anlægsbranchen. Så det er ikke fordi, det er et højt fravær,” siger Birgitte Poulsen, chefkonsulent hos Cabi.

I Cabis sygefraværsberegner er det også muligt at indstille, hvor mange midler virksomheden ønsker at bruge på forebyggelse af sygefravær. Og her viser beregneren, hvor meget sygefraværet skal falde, før investeringen er udgiftsneutral. Ifølge Dorte Rosendahl Kirkegaard handler det først og fremmest om at få gang i dialogen om sygefravær på arbejdspladsen.

Dialog med medarbejdere giver resultater

”Det skal ikke være et mål at få sygefraværet ned på nul, for det kan ikke lade sig gøre. Men ved at sætte konkrete tal på får vi et udgangspunkt at forholde os til. Og min erfaring er, at det store ryk typisk kommer, når ledelsen sætter sig ned og prioriterer forebyggelse af sygefravær, tager dialogen med medarbejderne og sætter håndtering af sygefravær i system,” siger Birgitte Poulsen.

Beregneren er ifølge Birgitte Poulsen med til at give et overblik over virksomhedens sygefravær. Men med til overblikket hører også viden om fordeling af kort- og langtidssygefravær, årsager bag sygefraværet, og hvilke indsatser og værktøjer, der skal bringes i spil.

Brug det rigtige værktøj

Et overblik over fraværets natur er nødvendigt for at kunne sætte ind med den rigtige indsats, forklarer Birgitte Poulsen.

”En tømrer bruger en hammer eller en skruemaskine alt efter, hvilken opgave han skal udføre, og det er nøjagtigt det samme med sygefraværet. Værktøjet skal passe til opgaven. Det giver ikke den store effekt at sætte ind mod langtidsfravær, hvis det store problem i virkeligheden er det korte, drypvise fravær,” siger hun.

Og lige præcis det korte fravær er noget, som ofte bliver overset i virksomhederne, men som fylder meget. En rapport som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø offentliggjorde sidste år viser, at det korte sygefravær på under otte dage i træk udgør næsten 46 procent af alt sygefraværet blandt danske lønmodtagere.

”Der sker ofte det, at virksomheder fokuserer meget på at undgå langtidssygefravær, men indsatsen rammer forkert, hvis det i virkeligheden er det korte fravær, som er udfordringen på arbejdspladsen,” siger Birgitte Poulsen.

Prøv sygefraværsberegneren på Cabis hjemmeside

Se Cabis værktøjskasse til lavere sygefravær