Tips & tricks: Fem trin til lavere sygefravær

Ledelsen i virksomheden har ansvaret for at tage fat i og forebygge et for højt sygefravær på arbejdspladsen. Men hvordan skal det ske? Her er en guide til lavere sygefravær.

1.    Dine holdninger: Lederens holdninger er afgørende for, hvordan sygefraværet bliver behandlet i virksomheden. Som leder skal du derfor gøre dine holdninger tydelige, og du skal sætte mål for dit arbejde. Vær ærlig over for dig selv og overvej fx, hvor meget kontakt du har med sygemeldte medarbejdere. Og hvor langt du vil gå for at fastholde en sygemeldt medarbejder.

2.    Kulturen på arbejdspladsen: Som leder har du ansvaret for, at virksomheden har en kultur, der skaber god trivsel. Arbejdspladskultur handler om meget andet end sygefravær. Det handler fx om relationer medarbejderne imellem, og hvordan man overhovedet omgås hinanden. Overvej fx om jeres kultur på arbejdspladsen er præget af tillid eller mistillid. Opfattes kontakt til sygemeldte som omsorg eller kontrol?

3.    Få data: Hvis du skal arbejde effektivt med sygefraværet, skal du vide, hvordan fraværet ser ud på arbejdspladsen. Med Cabis sygefraværsberegner kan du regne ud, hvad sygefraværet koster din virksomhed, og du kan bruge den til at sætte mål for sygefraværet. Men du bør også vide, om det er det korte eller lange sygefravær, som fylder mest hos jer. Eller om der er medarbejdere eller afdelinger, som har højere fravær end andre.

4.    Følg op: Er du god til at følge op på sygefraværet, kan du være med til at forkorte længden på sygemeldingen. I lovgivningen om sygefravær er der fastlagt, hvad ledelsen skal gøre i forbindelse med sygefravær. Men du kan gøre mere end det. Det vigtigste er, at procedurerne og handlingerne omkring sygefravær er kendt i virksomheden.

5.    Få styr på samtalen: Er du leder, skal du være i stand til at holde samtaler med sygemeldte medarbejdere. Sygefraværssamtalen kan deles op i før, under og efter samtalen, og har du styr på de tre faser, har du et godt udgangspunkt for at holde en god og konstruktiv sygefraværssamtale.

Se mere i Cabis værktøjer til lavere sygefravær