Projekt: 'Tag hånd om trivslen'

En del af projektet 'Tag hånd om trivslen - vejledning til små og mellemstore virksomheder' var, at vi i projektperioden stod klar med gratis råd og vejledning til små og mellemstore private virksomheder i hele landet. Målet med projektet var at give viden, værktøjer og vejledning til forebyggelse og håndtering af sygefravær og stress blandt medarbejdere. 

Projektperiode:

2018-2021

I videoerne herunder kan du se, hvordan nogle af de virksomheder, der tog imod hjælpen i løbet af projektet, har arbejdet med at tage hånd om trivslen på deres arbejdsplads. 

CASE

HK Sydjylland - temadag om sygefravær (del 1)

Hos HK Sydjylland har de temadag om sygefravær. De har en sygefraværspolitik, men de synes, der er plads til forbedring, så de kan få et lavere sygefravær.

Kom med bagved og hør om deres overvejelser i videoen.

CASE

HK Sydjylland - opfølgning (del 2)

Siden deres temadag har HK Sydjylland arbejdet videre med deres sygefravær. I del 2 følger vi op på deres arbejde, og vi hører om, hvilken betydning deres arbejde med sygefravær har haft for dem.

Se hvor langt de er kommet i videoen her.

CASE

Morningtrain

Hos det digtale bureau Morningtrain har corona og hjemmearbejde kostet på trivselskontoen.

De fik gratis sparring på, hvad der kunne skues op og ned for. Hør HR-chef Thobias Laustsen fortælle om, hvordan de arbejder med trivsel, og hvad de arbejder frem imod.

CASE

Den Gamle By

Efter en intern trivselsmåling fik Den Gamle By besøg af Cabi for at få sparring på målingens resultater.

Dette førte bl.a. til en snak om værdier, og hvordan de kan være opmærksomme på trivslen hos forskellige medarbejdergrupper.

CASE

Work-live-stay

Hos virksomheden work-live-stay i Vejle har de valgt at fokusere på at forebygge stress blandt deres 17 ansatte.

Se i videoen, hvad de konkret gør og bliv inspireret til at komme i gang hos jer.

CASE

Ryslinge Tagdækning

Budskabet fra Ryslinge Tagdækning på Fyn er klart: Man behøver ikke at have et problem med trivslen for at have fokus på den.

De fik besøg af os til at få hjælp til at italesætte og synliggøre, at trivslen er noget, de har fokus på til hverdag.

CASE

Mariendal Electrics

Hos Mariendal Electrics ville de se nærmere på trivsel og sygefraværet. Under vores besøg udviklede det sig til en snak om, hvordan de forstår begrebet ledelse. 

Vi gav dem værktøjerne til at komme videre, og de er sikre på, at glade medarbejdere giver glade kunder, og at det i sidste ende giver en rigtig sund forretning.

Projektet var støttet af Velliv Foreningen

Projektet 'Tag hånd om trivslen - vejledning til små og mellemstore virksomheder' var støttet af Velliv Foreningen, som ønsker at fremme mental sundhed i Danmark. 

Velliv Foreningen støtter projekter, der bidrager til, at danskerne trives, har mentalt overskud og er i stand til at indgå i positive fællesskaber både på arbejdet og i privatlivet – hele livet. 

Projektet havde fokus på at styrke det psykiske arbejdsmiljø i små og mellemstore private virksomheder i hele landet. Som en del af projektet tilbød vi GRATIS viden, værktøjer og vejledning til lederne med det sigte, at de skal blive bedre til at forebygge og håndtere fx sygefravær og stress blandt medarbejderne. 

Læs mere om Velliv Foreningen

Læs seneste pressemeddelelse

Jens Eybye HR – og kompetencechef i Yding Grønt og med i projektets følgegruppe, siger det meget godt: 

"Som vækstvirksomhed kan man hurtigt tage for givet, at medarbejderne trives, når det går derudad med næsen i sporet. Men trivsel må aldrig sættes på autopilot. I den forbindelse er det genialt, at Velliv Foreningen skubber på trivselsfremme via projekt ”Tag hånd om trivslen” med Cabi som leverandør og ekspertrådgiver. Cabi besidder en formidabel værktøjskasse netop på dette felt – lige til at gøre brug af, også forebyggende."

Viden og baggrund

Lavt fravær styrker bundlinjen

Få gode råd og konkrete værktøjer til at reducere sygefraværet og forbedre trivslen på jeres arbejdsplads.

Læs mere