Mangel på arbejdskraft

– om fastholdelse og tiltrækning af seniormedarbejdere

ONLINE MINI-KONFERENCE | 24.05.22 kl. 8.30 - 11.00

Selvom der ikke er hurtige løsninger på akut mangel på arbejdskraft, så er der flere greb i værktøjskassen, virksomheder kan gøre brug af end jobannoncer, for at tiltrække og bevare arbejdskraft.

På denne mini-konference ser vi på potentialet, i at fokusere på gruppen af seniormedarbejdere. Gennem konkrete cases fra virksomheder, præsentation af ny forskning og bidrag fra aktører på rekrutteringsområdet, sætter vi fokus på nogle af de greb, virksomheder kan ty til indenfor:

FASTHOLDELSE – hvordan holder vi på seniorerne?

ARBEJDSKRAFT OG DIVERSITET – hvor finder vi medarbejderne?

LEDELSE OG PRAKSIS – om trivsel, anerkendelse og samtaler

Vi sætter fokus på gruppen af seniorer, som både er en voksende del af de eksisterende medarbejdende, og samtidigt repræsenterer en uudnyttet gruppe potentielle medarbejdere udenfor arbejdsmarkedet.

 Udbytte:

  • Konkrete ideer til at afhjælpe rekrutteringsudfordringer.
  • Ny faktuel viden om motivation og ønsker i senkarrieren.
  • Inspiration til dit arbejde med fastholdelse af værdifuld arbejdskraft.

Det er gratis at deltage. 

Program

Hør om praksis og nyeste viden fra virksomheder og forskning på området

Middelfart Sparekasse | Idealcombi | Business Hjørring | TeamArbejdsliv | NFA | Aalborg Universitet | Perspektiv på alder | Dansk Metal

Konferencen starter kl. 8.30

Kl. 8.35 - 9.15 

FASTHOLDELSE – hvordan holder vi på seniorerne?

Kl. 9.15 - 9.20 Pause

Kl. 9.20 - 10.10

ARBEJDSKRAFT OG DIVERSITET – hvor finder vi medarbejdere?

Kl. 10.00 - 10.10 Pause

Kl. 10.10 - 11.00

LEDELSE OG PRAKSIS – om trivsel, anerkendelse og samtaler

Kl. 11.00 Tak for i dag

Konferencen afholdes i samarbejde med SeniorArbejdsLiv

Læs mere på deres hjemmeside www.seniorarbejdsliv.dk

På mini-konferencen møder du:

Line S. Dam, Faglig Koordinator
Business Hjørring

Michael Lindgaard Hedemann, HR-konsulent
Middelfart Sparekasse

Daniel Dallerup, Afdelingsformand
Dansk Metal

Jesper Sørensen, HR- & Kvaliteschef
Idealcombi A/S

Annette Meng, Post.doc., Cand.psych., ph.d.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Per H. Jensen, professor
Aalborg Universitet

Lone Nordby, projektleder
Perspektiv på alder

Karen Albertsen, forskningschef, seniorforsker
TeamArbejdsliv