Hvordan støttes traumeramte borgere, så de får varig tilknytning til arbejdsmarkedet?

ONLINE MINIKONFERENCE | 30.04.2024 KL. 10.00 - 13.00

For borgere med traumer, PTSD, angst eller lignende er det ofte svært at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne online minikonference giver dig viden om målgruppens udfordringer, og så får du viden og værktøjer til at kunne hjælpe borgerne med at blive en fast del af arbejdsmarkedet.


Borgere med angst eller psykiske traumer har ofte en yoyo relation til arbejdsmarkedet. Det kan være hyppige sygemeldinger, opsigelser eller udeblivelser, der gør det svært at opnå varig beskæftigelse.

På denne online minikonference får du mere viden om, hvordan du støtter traumeramte borgere i at lykkes med at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Erhvervspsykolog Anette Friis forklarer bl.a., hvorfor psykiske traumer skaber så store udfordringer med at have et arbejdsliv, og hun fortæller, hvordan du i samtalesituationen kan opdage, at der er tale om traumatisering.

Du vil også høre om STAR-projektet ”Varig arbejdsstyrke”, som har arbejdet med traumeramte med fokus på beskæftigelse og på at inddrage arbejdsgiver i arbejdet med borgeren. Gennem undervisning, samtaler, gruppeundervisning og værktøjer til arbejdsgiver, har projektet skabt øget forståelse og parathed hos den enkelte, så vedkommende enten bliver en del af arbejdsmarkedet igen eller får en endelig afklaring.

Københavns Kommune har deltaget i projektet, og Chilie Thode, jobrådgiver fra Københavns Kommune, fortæller om kommunens oplevelser med projektet og traumatiserede borgere. Norgus er projektleder for projekt ”Varig arbejdsstyrke” og fortæller om deres arbejde med målgruppen og projektet.

Minikonferencen er for dig, der møder psykisk traumatiserede personer i din hverdag, som har svært ved at opretholde en tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af traumer, PTSD, angst eller lignende .

Du får:

 • Viden om, hvorfor traumeramte borgere har så svært ved at fastholde kontakt til arbejdsmarkedet
 • Viden, værktøjer og metoder fra STAR-projektet ”Varig arbejdsstyrke” til at hjælpe traumeramte med at blive en fast del af arbejdsmarkedet
 • Indblik i Københavns Kommunes erfaringer med at deltage i projekt ”Varig arbejdsstyrke”.

Som deltager bliver du inviteret til at stille spørgsmål og bidrage med egne erfaringer og perspektiver undervejs.

Program:

 • Velkomst og program v/ Bente Nissen, seniorkonsulent, Cabi
 • Oplæg om projekt ”Varig arbejdsstyrke” v/ Cathrine Gustafsson & Hasse Norbye, ejere, Norgus
 • Pause
 • Oplæg om traumeramte borgeres udfordringer v/ Anette Friis, erhvervspsykolog
 • Pause
 • Oplæg om traumeramte borgere i jobcentret v/ Chilie Thode, jobrådgiver, Københavns Kommunes Jobcenter
 • Foreløbige resultater i projekt ”Varig arbejdsstyrke” v/ Cathrine Gustafsson & Hasse Norbye, ejere, Norgus
 • Afrunding og tak for i dag v/ Bente Nissen, seniorkonsulent, Cabi

Det er gratis at deltage.

Tilmeld minikonference

Oplægsholdere:

 • Cathrine Gustafsson og Hasse Norbye, Norgus
 • Anette Friis, erhvervspsykolog
 • Chilie Thode, jobrådgiver, Københavns Kommune

Bente Nissen, seniorkonsulent i Cabi, faciliterer minikonferencen.

-