Program 

UGE 47 | Den 22.-25. november 2021

I år foregår det hele online.

Gå ikke glip af noget, selvom kalenderen allerede er booket! Kan du ikke deltage på det angivne tidspunkt, så tilmeld dig alligevel, da alle tilmeldte efterfølgende får tilsendt optagelsen via mail. 

Vi glæder os til at inspirere dig i dit arbejde med at forebygge sygefravær på din arbejdsplads. Har du spørgsmål, så skriv til Mette Bengaard på ben@cabiweb.dk 

Klik for stort foto

    Mandag den 22. november 2021 | Dagens tema: Forebyggelse

Kl. 09.00 - 10.00 | MasterClass 1: Det starter et andet sted…

Arbejdet med at nedbringe sygefravær starter ikke med nye politikker, men med kulturen. Med kåringer som både Danmarks og Europas bedste arbejdsplads, har Ann-Christina Matzen Andreasen helt konkrete erfaringer at dele ud af, når det kommer til ledelse i virkeligheden.

Læs mere og tilmeld
(Betaling)

Kl. 14.30 - 15.15 | Helhedsorientering i forebyggelsesarbejde

Hvor starter og slutter man, som leder, sit arbejde med trivsel og forebyggelse? Hør hvordan screeningsværktøjerne ’Tilstandsrapporten’ og ’Huset’ kan bruges i praksis, til at sikre fokus og forankring af de rigtige indsatser i din organisation.

Læs mere og tilmeld

  Tirsdag den 23. november 2021 | Dagens tema: Ledelse og ejerskab

Kl. 08.00 - 08.30: Dagens Jura - Mentorordningen og tidlig indsats

Hvordan kan du som leder bedst støtte en medarbejder, der i en periode har det svært? Hør mere om mentorordningen og tidlig indsats.

Læs mere og tilmeld

Kl. 11.00 - 11.45: Styrken i TRIO samarbejdet

Hør mere om, hvordan I lykkes med at sætte forebyggelse af sygefravær på agendaen i samarbejdet mellem lederen, arbejdsmiljørepræsentanten og den tillidsvalgte (også kaldet TRIO'en), når vi dykker ned i viden og værktøjer om god samarbejdspraksis.

Læs mere og tilmeld

Kl. 13.00 - 14.00: MasterClass 2: Tillidsfuld ledelse

Hvad er en god leder? Er det overhovedet muligt at sige noget om det? Vi kan alle genkende dårlig ledelse, men også når den kommer fra os selv?

Karsten Mellon fortæller om, hvordan mod, ydmyghed og tillid er centrale måder at lede på. Det fører til tillidsfulde relationer. Få viden og inspiration til at træne dit mod som leder og åbne op for en arbejdskultur med feedback og tillid – og lederens selvindsigt.

Læs mere og tilmeld
(Betaling)

Kl. 14.30 - 15.15: Tidlig indsats sænker fravær

Et tidligt samarbejde mellem virksomheder og jobcentre kan afhjælpe langtidssygemeldinger. Hør mere om, hvordan to jobcentre, gennem deres proaktive arbejde med en tidlig indsats, konkret sætter ind for at undgå lange sygemeldinger for borgere og virksomheder.

Læs mere og tilmeld

    Onsdag den 24. november 2021 | Dagens tema: Data, rammer og redskaber

Kl. 08.00 - 08.30: Dagens Jura - Sygedagpengeloven

Hvordan kan du som leder støtte jeres sygemeldte medarbejder tilbage i job? Vi kommer bl.a. ind på emner som delvis raskmelding og virksomhedspraktik i sygedagpengelovens bestemmelser.

Læs mere og tilmeld

Kl. 09.00 - 09.45: Hvordan kan vi forebygge med data?

På dette webinar vil NFA fortælle om aktuelle nationale fraværstal og brancheforskelle. Derefter kan du høre mere om, hvordan Favrskov Kommune lykkes strategisk med at omsætte indsigt i lokale tal til forebyggende og målrettede initiativer.

Læs mere og tilmeld

Kl. 11.00 - 11.45: Ligger politikken død i skuffen? – om at få værktøjerne til at leve

Har du også en sygefraværspolitik og et par skemaer liggende i skuffen? Lyt med på denne gennemgang af en proces, der fik redskaberne op af skuffen og sat i spil for et øget fokus på forebyggelse af sygefraværet.

Læs mere og tilmeld

Kl. 13.00 - 13.45: Fagligt forum

I de faglige fora tilbyder vi rammen, og du fylder den ud.

Læs mere og tilmeld

Kl. 14.30 - 15.15: Tag samtalen før den bliver (for) svær

Væsentlige ændringer - både arbejdsmæssigt og privat, kan skabe mistrivsel, stress og sygefravær. Dialog er ét af lederens vigtigste redskaber i forhold til at forebygge og håndtere disse situationer. Hør mere om opmærksomhedspunkter ved samtaler om trivsel, for en god og effektfuld samtale om emner, der kan opleves svære.

Læs mere og tilmeld

    Torsdag den 25. november 2021 | Dagens tema: Trivsel

Kl. 08.00 - 08.30: Dagens Jura - Funktionsnedsættelse

Hvordan kan du som leder støtte en medarbejder, der har en funktionsnedsættelse? Vi kommer bl.a. ind på de handicapkompenserende ordninger og fleksjob.

Læs mere og tilmeld

Kl. 09.00 - 09.45: Vejen mod et lavere sygefravær – hvad virker egentlig?

På dette webinar får du et forskningsmæssigt indblik i betydningen af ledelse i indsatsen mod forebyggelse af sygefravær. I praksis er en strategi ikke nok. Efterfølgende kan du høre den ærlige fortælling om succeser og bump på vejen, som HK- Sydjylland har mødt i deres arbejde med forebyggelse.

Læs mere og tilmeld

Kl. 11.00 - 12.00: MONOPOLET – bryder tabuer og besvarer dine dilemmaer

Lyt med, når vores panel af frygtløse eksperter debatterer indsendte dilemmaer fra deltagerne på ugens events.

Læs mere og tilmeld

Kl. 13.00 - 14.00: MasterClass 3: Stop følelsesmæssig forurening

Har vi for travlt, eller har vi det for dårligt? Den gængse opfattelse af stress er, at det handler om et højt arbejdspres, men i virkeligheden handler det  langt oftere om dårlig stemning på arbejdspladsen. Rikke Østergaard giver dig redskaber til, hvordan du undgår følelsesmæssig forurening og skaber en mental sund arbejdsplads.

Læs mere og tilmeld
(Betaling)

Kl. 14.30 - 15.15: Mental sundhed i arbejdslivet

Hvad udfordrer trivslen på jeres arbejdsplads, og hvilke styrker kan I skrue op for i arbejdet for bedre trivsel? Hør om Ringsted Kommunes arbejde med mental sundhed ud fra Cabis redskab ’Matrixen’ og få inspiration og viden til at tale om trivsel og stress på din arbejdsplads.

Læs mere og tilmeld