Find dit lokale netværk

VirksomhedsnetværkCabi har lokale netværk i Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Fyn, Sjælland og Hovedstaden inkl. Nordsjælland. Vi har kontorer i både Aarhus og København.

Netværket er for virksomheder - private og offentlige. Medlemskabet er særligt relevant for ledere, ejere, HR-, løn- og økonomiansvarlige, CSR-ansvarlige samt tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter.

Få indflydelse via sparringsgrupper og lokale netværksgrupper

Sparringsgrupper i alle regioner er med til at udvikle og kvalitetssikre vores indsats i netværket.

Vi faciliterer regionale, tematiske netværksgrupper, hvor du kan møde andre virksomheder og vende udfordringer i gensidig fortrolighed. Det er grupper, der opstår og arbejder kortere eller længere tid.

Vi er altid åben for en snak om nye netværksgrupper i dit område. Se mere om det herunder.

Ikke medlem endnu? 

For ledere, ejere, HR-chefer og -medarbejdere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og løn- og økonomimedarbejdere.

Medlemsskab er din direkte vej til gratis råd og viden om det rummelige arbejdsmarked.

Medlemsskabet er betinget af, at du er ansat i en virksomhed eller er virksomhedsejer. Medlemsskabet er personligt.

JA TAK

Gør som over 6.000 andre

Netværk Nordjylland

Netværk Nordjylland er et netværk af virksomhedsledere og personaleansvarlige, der ønsker at arbejde med social ansvarlighed. Netværket tilbyder gratis arrangementer og erfagrupper inden for emnerne fastholdelse, forebyggelse og indslusning.

Udover de gratis aktiviteter inviterer netværket løbende til kompetencegivende kursusdage til særlig medlemspris - eksempelvis i ”Lederens håndtering af den svære samtale”.

Netværket har en sparringsgruppe, der er med til at sikre lokal forankring og virksomhedsperspektiv i de tematikker, der tages op på arrangementerne.

Netværksgrupper Nordjylland

En netværksgruppe er baseret på erfaringsudveksling og sparring blandt medlemmer i gruppen. Målet for gruppens medlemmer er, at udvikle hinandens viden ved at fokusere på fælles problemstillinger og erfaringer.

Igangværende netværksgrupper i Netværk Nordjylland

Netværksgruppe om psykisk arbejdsmiljø

Netværksgruppen om Trivsel og Psykisk Arbejdsmiljø beskæftiger sig med, hvordan virksomheder arbejder med at skabe og fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø, og hvordan de arbejder med trivsel og sundhed som redskaber til at nedbringe sygefraværet.

Gruppen arbejder med forskellige emner, med relation til trivsel og psykisk arbejdsmiljø, så som ledelse, kommunikation, mindfulness, forandringer, stress, trivsel og sundhed.

Vil du være med i gruppen?

Hvis du har lyst til at deltage i gruppen, skal du sende en mail til Signe Bloch-Krarup og oplyse navn, virksomhed, stillingsbetegnelse og kontaktdata.

Netværksgruppe om FNs Verdensmål

Der er mange årsager til, at en virksomhed kan arbejde med Verdensmålene, når forretningen skal udvikles. I netværksgruppen vil fokus være på implementeringsprocessen, redskaber til arbejdet og mål samt drøftelser om muligheder, udfordringer og erfaringer.  

Vil du være med i gruppen?

Hvis du har lyst til at deltage i gruppen, skal du sende en mail til Marie Torp Dandanel på mat@cabiweb.dk og oplyse navn, virksomhed, stillingsbetegnelse og kontaktdata.

Har du en idé til en ny netværksgruppe?

Idéer til nye netværksgrupper i Netværk Nordjylland kan du sende til Signe Bloch-Krarup sb@cabiweb.dk 

Netværk Midtjylland

Netværk Midtjylland er et netværk af virksomhedsledere og personaleansvarlige, der ønsker at arbejde med social ansvarlighed. Netværket tilbyder gratis arrangementer og erfagrupper inden for emnerne fastholdelse, forebyggelse og indslusning.

Udover de gratis aktiviteter inviterer netværket løbende til kompetencegivende kursusdage til særlig medlemspris - eksempelvis i ”Lederens håndtering af den svære samtale”.

Netværket har en sparringsgruppe, der er med til at sikre lokal forankring og virksomhedsperspektiv i de tematikker, der tages op på arrangementerne.

Netværksgrupper Midtjylland

En netværksgruppe er baseret på erfaringsudveksling og sparring blandt medlemmer i gruppen. Målet for gruppens medlemmer er at udvikle hinandens viden ved at fokusere på fælles problemstillinger og erfaringer.

Igangværende grupper i Netværk Midtjylland

Erfagruppe om trivsel

Erfagruppen Trivsel beskæftiger sig med, hvordan virksomheder arbejder med trivsel og sundhed som redskaber til at nedbringe sygefraværet. Temaer som stress, trivsel og sundhed vil være omdrejningspunkterne.

Gruppen mødes på medlemmernes virksomheder, hvor der vil være forskellige indlæg og diskussioner om emnerne.

Hvis du har lyst til at deltage i gruppen, skal du sende en mail til netværkskonsulent Jacob Thorn på Jat@cabiweb.dk med oplysninger om navn, virksomhed, stillingsbetegnelse og kontaktdata.

Netværksgruppe om HR

Netværksgruppen henvender sig hovedsageligt til ledere og HR-folk.

Netværksgruppen beskæftiger sig med, hvordan virksomheder arbejder med HR som redskab til at fremme virksomhedens interesser og dens arbejde med social ansvarlighed.

Følgende temaer kan være omdrejningspunkterne:

 • medarbejderudvikling
 • menneskelige ressourcer
 • inklusion/onboarding.

Gruppen mødes på medlemmernes virksomheder én gang i kvartalet, hvor der vil være forskellige indlæg og diskussioner om emnerne.

Det er gratis at være med i gruppen, når man er medlem af VirksomhedsnetværkCabi

Hvis du har lyst til at deltage i gruppen, skal du sende en mail til  Jacob Thorn på Jat@cabiweb.dk med oplysninger om navn, virksomhed, stillingsbetegnelse og kontaktdata.

Netværksgruppe om FNs Verdensmål

Der er mange årsager til, at en virksomhed kan arbejde med Verdensmålene, når forretningen skal udvikles. I netværksgruppen vil fokus være på implementeringsprocessen, redskaber til arbejdet og mål samt drøftelser om muligheder, udfordringer og erfaringer.  

Vil du være med i gruppen?

Hvis du har lyst til at deltage i gruppen, skal du sende en mail til Marie Torp Dandanel på mat@cabiweb.dk og oplyse navn, virksomhed, stillingsbetegnelse og kontaktdata.

Netværk Syddanmark

Netværk Syddanmark er et netværk af virksomhedsledere og personaleansvarlige, der ønsker at arbejde med social ansvarlighed. Netværket tilbyder gratis arrangementer og erfagrupper inden for emnerne fastholdelse, forebyggelse og indslusning.

Udover de gratis aktiviteter inviterer netværket løbende til kompetencegivende kursusdage til særlig medlemspris - eksempelvis i ”Lederens håndtering af den svære samtale”.

Netværket har en sparringsgruppe, der er med til at sikre lokal forankring og virksomhedsperspektiv i de tematikker, der tages op på arrangementerne.

Netværksgrupper Syddanmark

En netværksgruppe er baseret på erfaringsudveksling og sparring blandt medlemmer i gruppen. Målet for gruppens medlemmer er at udvikle hinandens viden ved at fokusere på fælles problemstillinger og erfaringer.

Igangværende netværksgrupper i Netværk Syddanmark

Netværksgruppe om socialt ansvar på arbejdspladsen

Netværksgruppen er for ledere og HR-folk.

Gruppen mødes fire gange om året i Syddanmark under temaet ”Socialt ansvar på arbejdspladsen”. Her drøftes alt, hvad der handler om:

 • fastholdelse af medarbejdere
 • forebyggelse af sygdom og nedslidning
 • integration af dem, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Det er deltagerne selv, der lægger hus og forplejning til møderne, som typisk er af 2-3 timers varighed.

Det er gratis at være med i gruppen, når man er medlem af VirksomhedsnetværkCabi

Netværksgruppe om FNs Verdensmål

Der er mange årsager til, at en virksomhed kan arbejde med Verdensmålene, når forretningen skal udvikles. I netværksgruppen vil fokus være på implementeringsprocessen, redskaber til arbejdet og mål samt drøftelser om muligheder, udfordringer og erfaringer.  

Vil du være med i gruppen?

Hvis du har lyst til at deltage i gruppen, skal du sende en mail til Marie Torp Dandanel på mat@cabiweb.dk og oplyse navn, virksomhed, stillingsbetegnelse og kontaktdata.

Har du en idé til en ny netværksgruppe i Syddanmark?

Idéer til nye netværksgrupper i Netværk Syddanmark sendes til Signe Bloch-Krarup sb@cabiweb.dk 

Netværk Fyn

Netværk Fyn er et netværk af virksomhedsledere og personaleansvarlige, der ønsker at arbejde med social ansvarlighed. Netværket tilbyder gratis arrangementer og erfagrupper inden for emnerne fastholdelse, forebyggelse og indslusning.

Udover de gratis aktiviteter inviterer netværket løbende til kompetencegivende kursusdage til særlig medlemspris - eksempelvis i ”Lederens håndtering af den svære samtale”.

Netværket har en sparringsgruppe, der er med til at sikre lokal forankring og virksomhedsperspektiv i de tematikker, der tages op på arrangementerne.

Netværksgrupper Fyn

En netværksgruppe er baseret på erfaringsudveksling og sparring blandt medlemmer i gruppen. Målet for gruppens medlemmer er at udvikle hinandens viden ved at fokusere på fælles problemstillinger og erfaringer.

Igangværende netværksgrupper i Netværk Fyn

Netvæksgruppe om socialt ansvar på arbejdspladsen

Netværksgruppen er for ledere og HR-folk.

Gruppen mødes fire gange om året på Fyn under temaet ”Socialt ansvar på arbejdspladsen”. Her drøftes alt, hvad der handler om:

 • fastholdelse af medarbejdere
 • forebyggelse af sygdom og nedslidning
 • integration af dem, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Det er deltagerne selv, der lægger hus og forplejning til møderne, som typisk er af 2-3 timers varighed.

Det er gratis at være med i gruppen, når man er medlem af VirksomhedsnetværkCabi

Har du en idé til en ny netværksgruppe på Fyn?

Idéer til nye netværksgrupper i Netværk Syddanmark sendes til Signe Bloch-Krarup sb@cabiweb.dk 

Netværk København

Netværk København inkl. Nordsjælland er et netværk af virksomhedsledere og personaleansvarlige, der ønsker at arbejde med social ansvarlighed. Netværket tilbyder gratis arrangementer og erfagrupper inden for emnerne fastholdelse, forebyggelse og indslusning.

Udover de gratis aktiviteter inviterer netværket løbende til kompetencegivende kursusdage til særlig medlemspris - eksempelvis i ”Lederens håndtering af den svære samtale”.

Netværket har en sparringsgruppe, der er med til at sikre lokal forankring og virksomhedsperspektiv i de tematikker, der tages op på arrangementerne.

Netværksgrupper i Storkøbenhavn inkl. Nordsjælland

En netværksgruppe er baseret på erfaringsudveksling og sparring blandt medlemmer i gruppen. Målet for gruppens medlemmer er at udvikle hinandens viden ved at fokusere på fælles problemstillinger og erfaringer.

Der er etableret en ny netværksgruppe, hvis medlemmer alle arbejder på virksomheder indenfor ledelse, HR eller arbejdsmiljø.

Der er stadig ledige pladser - send en mail til Dorte Rosendahl Kierkegaard på dor@cabiweb.dk, hvis du er interesseret i at høre mere.

Det er gratis at være med i gruppen, når man er medlem af VirksomhedsnetværkCabi

Netværk Sjælland

Netværk Sjælland er et netværk af virksomhedsledere og personaleansvarlige, der ønsker at arbejde med social ansvarlighed. Netværket tilbyder gratis arrangementer og erfagrupper inden for emnerne fastholdelse, forebyggelse og indslusning.

Udover de gratis aktiviteter inviterer netværket løbende til kompetencegivende kursusdage til særlig medlemspris - eksempelvis i ”Lederens håndtering af den svære samtale”.

Sparringsgruppe Sjælland

Hvert lokalt netværk har en sparringsgruppe, der er med til at sikre lokal forankring og virksomhedsperspektiv i de tematikker, der tages op på arrangementerne.

Vil du deltage i en sparringsgruppe på Sjælland, så send en mail til Tanya Møller-Kapulitsa på tan@cabiweb.dk eller Marie Torp Dandanel mat@cabiweb.dk.

Netværksgrupper Sjælland

En netværksgruppe er baseret på erfaringsudveksling og sparring blandt medlemmer i gruppen. Målet for gruppens medlemmer er at udvikle hinandens viden ved at fokusere på fælles problemstillinger og erfaringer.

Igangværende netværksgrupper i Netværk Sjælland

Netværksgruppe om socialt ansvar på arbejdspladsen

Netværksgruppen er for ledere og HR-medarbejdere.

Gruppen mødes fire gange om året på Sjælland under temaet ”Virksomheders sociale ansvar”. Her drøftes alt, hvad der handler om:

 • fastholdelse af medarbejdere
 • forebyggelse af sygdom og nedslidning
 • integration af dem, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Netværksgruppen er for ledere og HR-medarbejdere.

Det er deltagerne selv, der lægger hus og forplejning til møderne, der typisk er af 2-3 timers varighed.

Det er gratis at være med i gruppen, når man er medlem af VirksomhedsnetværkCabi

Har du en idé til en netværksgruppe?

Vi arbejder på at starte en eller flere nye grupper. Har du forslag til tema og indhold for en ny gruppe, eller ønsker du at blive informeret, når nye grupper i Region Sjælland oprettes, så kontakt Tanya Møller-Kapulitsa på tan@cabiweb.dk eller Marie Torp Dandanel mat@cabiweb.dk.

Arrangementer, konferencer og webinarer

Se oversigt over arrangementer i hele landet. Kom og vær med!

Læs mere
Viden og baggrund

Materiale fra arrangementer

Her kan du hente slides og andet materiale fra konferencer og arrangementer i VirksomhedsnetværkCabi.

Hent slides og andet materiale

Bliv medlem af netværket

Over 6.000 er allerede med, og det er gratis at blive medlem. Læs om dine medlemsfordele her.

Læs mere om medlemskabet