CSR People Prize 2021

Vær med til at hylde de virksomheder, der går forrest! CSR People Prize 2021 uddeles til virksomheder, som gør en ekstraordinær indsats for at tage et socialt ansvar. Priserne er uddelt i mere end 20 år til virksomheder, der ser potentialet i mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

 

CSR People Prize er priserne til virksomheder, som gennem deres sociale ansvar har vist, at de formår at fastholde og forebygge at deres medarbejdere falder ud af arbejdsmarkedet på grund af fx stress eller nedslidning.

Eller det kan være virksomheder, som udmærker sig ved at ansætte mennesker med nedsat arbejdsevne eller har andre udfordringer, der gør det svært for dem at komme ind på arbejdsmarkedet.

Årets særpris hylder jobskabelse i tiltag eller forretningsmodeller, der arbejder med cirkulær økonomi og samtidig skaber job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Virksomheder, som arbejder cirkulært, arbejder fx med genbrug og genanvendelse af materialer fra udtjente produkter, dele heraf eller restprodukter afledt af anden produktion. Se eksempler på dette her

Hvad skal der til for at blive nomineret?

For at komme i betragtning til CSR People Prize 2021 kræver det, at virksomhedens indsats – uanset om det gælder fastholdelse, fastholdelse eller ansættelse af ledige med andre udfordringer end ledighed – at der er effekt og gode resultater af indsatsen, som også skal være stærkt forankret i organisationen.

For særprisen for cirkulær økonomi er parametre som nytænkende tilgang til jobskabelse, finansieringsmodel, kommercielt rentabilitet og bæredygtighed vigtige at beskrive i indstillingen.

Her indstiller du en virksomhed til CSR People Prize og Særpris 2021

Rammer kan være forskellige, når det angår størrelsen på en organisation. Cabi hylder det sociale ansvar med tre priser:

  • En CSR People Prize til en virksomhed med op til 250 ansatte – indstil her
  • En CSR People Prize til en virksomhed med over 250 ansatte - indstil her
  • En CSR People Prize Særpris: Cirkulær økonomi - bedre arbejde til flere - indstil her

Du kan indstille virksomheder indtil den 17. januar 2021.

Indstilling lukker kl. 23.00 den 17. januar 2021. Indstilling sker ved at udfylde et spørgeskema med kontaktdata på virksomheden og beskrivelse af dens indsats. Det er både kvantitative og kvalitative beskrivelser, der indgår i dommerjuryens vurdering af alle indstillede.

Spørgeskemaet åbner i et nyt vindue, når du trykker på link til den pris, du vil indstille en virksomhed til.

Har ud spørgsmål til CSR People Prize, indstillingsproces- eller skema, så tag fat i Marianne Lyngberg Nilsson på man@cabiweb.dk eller 4113 7281.

Priserne uddeles på årskonferencen Bæredygtig ledelse - vejen til 2030 den 23. marts 2021.

Læs mere om konferencen

Årskonference: Bæredygtig ledelse – vejen til 2030

Cabis årskonference sætter fokus på bæredygtig ledelse.

Læs mere lige her

CSR People Prize

CSR People Prize er blevet uddelt hvert år siden 1999.

Læs mere om prisen gennem årene

Har du spørgsmål til CSR People Prize?

Så er du velkommen til at tage fat i Marianne, der sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

Publikation

Cirkulær økonomi og arbejde til flere

Se, hvordan fem virksomheder helt konkret arbejder med cirkulære forretningsmodeller samtidig med, at de skaber job til psykisk sårbare unge, tidligere kriminelle og andre, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere