CSR People Prize 2021

Vær med til at hylde de virksomheder, der går forrest! CSR People Prize 2021 uddeles til virksomheder, som gør en ekstraordinær indsats for at tage et socialt ansvar.

Vinderne afsløres på Cabis digitale Årskonference 24. marts kl. 9.00-12.30. Konferencen transmitteres live. 

CSR People Prize uddeles i tre kategorier:

  • Virksomheder med mere end 250 ansatte
  • Virksomheder med op til 250 ansatte
  • CSR People Særpris – Cirkulær økonomi og arbejde til flere.

Se de nominerede herunder >> 

Kategori 1: Virksomheder med over 250 ansatte >>

Elis Danmark A/S

Vaskeriet Elis Danmark A/S med hovedsæde i Søborg er nomineret for virksomhedens sociale ansvar, hvor især flygtninge og indvandrere får en chance på arbejdsmarkedet. 

Nomineret, fordi...

Flygtninge integreres i virksomheden

Elis Danmark A/S med i alt 1400 ansatte udmærker sig ved et stærkt og vedholdende arbejde for at rekruttere medarbejdere blandt flygtninge og indvandrere, og virksomheden har i dag over 23 nationaliteter ansat. Elis Danmark A/S har også fokus på at efteruddanne sine medarbejdere og tilbyder bl.a. VUC-kurser i dansk i arbejdstiden.

Virksomheden har desuden stort fokus på at undgå nedslidning blandt medarbejderne, og medarbejdertrivsel er også et punkt, hvor virksomheden gør en betydelig indsats. Det betyder bl.a., medarbejderne har fleksible arbejdsvilkår og arbejdstider, som passer til deres livssituation.

Holder fast i medarbejdere trods krise

Juryen fremhæver desuden, at Elis Danmark A/S har gjort en stor indsats for at fastholde medarbejdere og begrænse antallet af afskedigelser, selvom virksomheden har været ramt af corona-krisen. Data fra Benchmarkmodellen viser, at mennesker efter løntilskudsforløb i Elis i større grad bliver ansat i forhold til samme data fra servicebranchen.

Læs mere om Elis

Give Steel A/S

Give Steel A/S er med i finalefeltet til CSR People Prize for virksomhedens sociale indsats, hvor mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet får en chance for at bevise deres værd.

Nomineret, fordi...

Socialt ansvar solidt forankret i virksomhedens DNA

Give Steel A/S med i alt 448 ansatte, har en lang tradition for at tage et socialt ansvar, og virksomheden åbner gerne sine døre for fx udsatte unge, flygtninge, personer med fysisk eller psykisk handicap, misbrugere eller tidligere kriminelle. I dag har virksomheden 58 ansatte, som på den ene eller den anden måde har været på kanten af arbejdsmarkedet. Ud af disse er 30 lærlinge.

Virksomheden gør desuden en stor indsats for at forebygge sygefravær og fysisk nedslidning blandt medarbejderne. Derudover har Give Steel A/S også tiltag, som skal fremme sundheden blandt medarbejderne.

Give Steel er nomineret i kategorien med mere end 250 ansatte og udmærker sig også ved positive data for deres sociale ansvar målt gennem Benchmarkmodellen. Det gælder fx antal af praktikforløb, der ender med ansættelse i virksomheden

Formår at tage ansvar på mange parametre

I det hele taget har juryen bemærket, at Give Steel A/S har en meget bred indsats og tager et socialt ansvar på en lang række parametre. Det gælder fx også indsatsen for at uddanne lærlinge og filosofien om at give mennesker en chance for uddannelse og arbejde med initiativet ’We grow people’.

Læs mere om Give Steel

Salling Group A/S

Dagligvarekoncernen har gennem en lang årrække taget et stort socialt ansvar. Gennem de seneste år har virksomheden fx ansat ca. 600 medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Nomineret, fordi...

Salling Group uddanner mennesker med kognitivt handicap

Over 50.000 medarbejdere er ansat i Salling Groups butikker, webshops og kaffebarer, og gennem mange år har koncernen haft tradition for at tage et socialt ansvar. Gennem de seneste år har virksomheden fx ansat ca. 600 meget forskellige medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Salling Group har bl.a. et samarbejde med Glad Fonden om et uddannelsesforløb for unge med kognitive handicap, hvorfra de første elever blev uddannet i 2020. Foruden uddannelse bliver eleverne også afklaret til fleks- eller skånejob.

Salling Group ansætter fx også flygtninge og indvandrere samt tidligere kriminelle, og koncernen samarbejder med kommuner i hele landet om at give en chance til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Endelig forebygger koncernen med tiltag for bl.a. sygefravær, sundhed, sikkerhed omskoling og kompetenceudvikling.

Jury: Salling Group sætter et flot eksempel

Juryen bag prisen anerkender, at Salling Group løfter en stor og vedvarende indsats, og er med til at give en ny chance til rigtig mange mennesker, hvilket understreges af, at Salling Group ansætter markant flere efter løntilskudsforløb end andre virksomheder i detailbranchen. Salling Group er således en virksomhed, der sætter et flot eksempel for andre.

Læs mere om Salling Group

Kategori 2: Virksomheder med op til 250 ansatte >>

BM Silo ApS

BM Silo ApS er med i finalefeltet om at vinde CSR People Prize for virksomhedens sociale ansvar, hvor fx udsatte unge, flygtninge og kontanthjælpsmodtagere får chancen for at bevise deres værd.

Nomineret, fordi...

Har været i finalefeltet før

BM Silo, som producerer og eksporterer siloer, har været nomineret til CSR People Prize før for virksomhedens store indsats for at indsluse ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Alle virksomhedens teknisk design-elever er fx voksenelever under revalidering, som har fysiske eller psykiske udfordringer og lange sygemeldinger bag sig.

Holstebro-virksomheden tager desuden unge i lære som klejnsmede, og det er i mange tilfælde unge, som har boglige, sociale eller psykiske vanskeligheder, men med mentor-hjælp, sidemandsoplæring og lektiehjælp fra ansatte hos BM Silo lykkes det at føre de unge til svendeprøve.

Mellemrubrik med lidt mere konkret om virksomheden

Juryen bag CSR People Prize bemærker desuden, at BM Silo har en mangesidet social indsats, som er dybt forankret i virksomheden. Virksomheden har fx stort fokus på at undgå nedslidning og sygefravær, og medarbejder er fx på et fælles ergonomi-kursus.

Læs mere om BM Silo

 

Proshop a/s

Webshoppen med hovedkontor i Højbjerg ved Aarhus er ikke bange til at give langtidsledige eller personer med autisme en chance, og det bringer nu virksomheden med frem i finalefeltet om CSR People Prize.

Nomineret, fordi...

Mennesker med autismer har brugbare evner for Proshop

Proshop sælger elektronik fra sin webshop, der har hjemme i Højbjerg ved Aarhus, og for virksomheden er det et helt bevidst valg at rekruttere medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet. Det gælder fx mennesker med autisme, som ofte har nogle helt særlige evner, der er særdeles brugbare i en virksomhed med mange forskellige varenumre og lagerartikler.

Derudover har Proshop også ansat fx udsatte unge, personer med handicap og flygtninge. I det hele taget er der vide rammer for, hvem virksomheden kan tage imod, og Proshop har et godt samarbejde med Aarhus Kommune. Eksempelvis har virksomheden taget imod en udviklingshæmmet mand, som havde været uden for arbejdsmarkedet i mange år. Men i samarbejde med kommunen blev han afklaret, og i dag er han fastansat i et fleksjob.

Læs mere om Proshop

Simply Cooking A/S

Rødovre-virksomheden Simply Cooking A/S er med i finalefeltet, fordi der er hjerte med i deres indsats med at tage et socialt ansvar. For eksempel får medarbejderne lov til at vokse med opgaven.

Nomineret, fordi...

Medarbejdere får lov til at vokse med opgaven

Simply Cooking A/S driver ti kantiner og cateringkøkkener i Storkøbenhavn, og en del af de ansatte er mennesker, som har befundet sig på kanten af arbejdsmarkedet. Men hos Simply Cooking har de fået chancen for at begynde i det små og efterhånden vokse som mennesker.

En chauffør kunne fx kun arbejde tre-fire timer om ugen, da han begyndte hos Simply Cooking, men nu har han været i virksomheden i over to år, har fået flere opgaver, og i dag er han den, der ser nye praktikanter an. Corona-tiden har været hård for kantinebranchen, og derfor har det for indehaver Martin Haugaard været en vigtig prioritet jævnligt at ringe til hjemsendte medarbejdere, som er psykisk skrøbelige.

Juryen bag prisen fremhæver Simply Cooking A/S som en virksomhed, hvor der er hjerte med i indsatsen. Simply Cooking A/S brander sig aktivt som en socialt ansvarlig virksomhed, og det er med til at sætte et godt eksempel over for andre virksomheder.

Læs mere om Simply Cooking 

Kategori 3: CSR People Særpris - Cirkulær økonomi og arbejde til flere >>

Fischer Lighting

Vanløse-virksomheden passer på miljøet og giver samtidig en chance til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, og det bringer nu Fischer Lighting i finalefeltet til CSR People Prize.

Nomineret, fordi...

Udvikler nye produkter af udtjente materialer

Fischer Lighting har i fem år arbejdet cirkulært, hvor lampearmaturer, som tidligere blev skrottet ved nedrivningsprojekter, nu bliver ombygget til LED-belysning og genanvendt. Derudover udvikler virksomheden nye armaturer skabt af genbrugsmaterialer. Det er med til at skabe arbejde for sociale værksteder, fængsler og andre samarbejdspartnerne med en bæredygtig social profil, som Fischer Lighting samarbejder med.

Virksomheden forventer selv, at det vil skabe arbejde til endnu flere, når virksomheden i foråret 2021 udvider sin indsamling af lysarmarmaturer.

Innovativ virksomhed, som sætter et aftryk

Juryen bag prisen fremhæver Fischer Lighting som en virksomhed, der arbejder meget innovativt og får genbrugt udtjente materialer som nye og energieffektive produkter. Det er en forretningsmodel, der virkelig afsætter et miljømæssigt aftryk.

Læs mere om Fischer Lighting

Råt&Godt

Aalborg-virksomheden passer godt på miljøet og skaber samtidig job til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, og det bringer nu Råt&Godt i finalefeltet til CSR People Prize.

Nomineret, fordi...

Giver en chance til mennesker og materialer

Råt&Godt modtager materialer fra nedrivningsfirmaer, byggepladser, entreprenører, forsyningsselskaber og mange andre. Materialerne ombygges efter bestilling, og efterhånden kan Råt&Godt aftage og afsætte store mængder materialer.

Samtidig tilbyder virksomheden afklarings- og opkvalificeringsforløb for unge mellem 18 og 30 år, som har diverse udfordringer, der gør det vanskeligt for dem at gennemføre et uddannelsesforløb. Filosofien bag Råt&Godt er, at mennesker og materialer fortjener en chance til, og i dag har virksomheden ti fuldtidsansatte og 28, som kommer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Nyt liv til byggeaffald

Juryen bag prisen bemærker, at Råt&Godt er en virksomhed, der har en stærk cirkulær forretningsmodel, hvor der aftages store mængder materialer fra byggeriet, som ellers har meget affald, der udgør en stor miljøbelastning. Og samtidig er virksomheden med til at skabe job til mange fra kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere om Råt&Godt

Special Minds

Special Minds i Kolding passer på miljøet og giver samtidig en chance til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Det bringer virksomheden i spil til CSR People Prize.

Nomineret, fordi...

Special Minds skaber job til mennesker med autisme

Special Minds i Kolding har et godt samarbejde med Kolding Kommune, hvor virksomheden køber kommunens udtjente IT-udstyr og –skrot, og sælger det videre. Er udstyret defekt bliver det repareret eller brugt som reservedele. Stationære computere, som ikke har nogen videre salgsværdi bliver opgraderet og solgt som minigamercomputere.

Alt dette varetages af fem medarbejdere hos Special Minds, som alle har udfordringer som autisme, angst ADHD eller ADD. Men virksomheden har formået at tilpasse opgaver, arbejdstid og skånehensyn så det passer godt til deres behov. Derudover har Special Minds i Kolding også ansat fx rengørings- og kantinepersonale, som har forskellige skånehensyn.

Spidskompetence at hjælpe andre

Juryen bag prisen fremhæver Special Minds i Kolding som en virksomhed, der har gjort det til en spidskompetence at tage imod mennesker med særlige udfordringer og koble dem med arbejdsopgaver, der passer til dem. Samtidig formår virksomheden også at give nyt liv til IT-udstyr, som ellers ofte ender med at blive kasseret til stor gene for miljøet.

Læs mere om Special Minds

Juryen bag CSR People Prize

På baggrund af indstillinger vælger juryen de nominerede og vinderne til de tre priser. Juryen bag CSR People Prize 2021 består af:

  • Marianne Bøttger, CEO, Arriva Danmark
  • Lars Bo Pedersen, programchef, Velliv Foreningen
  • Lars Jannick Johansen, stifter og ledende partner, Den Sociale Kapitalfond
  • Sara Krüger Falk, director, Global Compact Network Danmark
  • René Kusier, fuldmægtig, Frederik Hansen, fuldmægtig og Martin Koch Haagensen, specialkonsulent, Erhvervsstyrelsen
  • Mette Neville, professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder på AU
  • Mette Rønnau, direktør, Cabi.

Indstilling lukkede kl. 23.00 den 17. januar 2021. Indstilling er sket ved at udfylde et spørgeskema med kontaktdata på virksomheden og beskrivelse af dens indsats. Det er både kvantitative og kvalitative beskrivelser, der indgår i dommerjuryens vurdering af alle indstillede.

Har ud spørgsmål til CSR People Prize, så tag fat i Marianne Lyngberg Nilsson på man@cabiweb.dk eller 4113 7281

Om CSR People Prize

CSR People Prize er en pris til virksomheder, som gennem deres sociale ansvar har vist, at de formår at fastholde og forebygge, at deres medarbejdere falder ud af arbejdsmarkedet på grund af fx stress eller nedslidning.

Eller det kan være virksomheder, som udmærker sig ved at ansætte mennesker med nedsat arbejdsevne eller har andre udfordringer, der gør det svært for dem at komme ind på arbejdsmarkedet.

Årets særpris hylder jobskabelse i tiltag eller forretningsmodeller, der arbejder med cirkulær økonomi og samtidig skaber job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Virksomheder, som arbejder cirkulært, arbejder fx med genbrug og genanvendelse af materialer fra udtjente produkter, dele heraf eller restprodukter afledt af anden produktion. Se eksempler på dette her

Hvad skal der til for at blive nomineret?

For at komme i betragtning til CSR People Prize 2021 kræver det, at virksomhedens indsats – uanset om det gælder fastholdelse eller ansættelse af ledige med andre udfordringer end ledighed – at der er effekt og gode resultater af indsatsen, som også skal være stærkt forankret i organisationen.

For særprisen for cirkulær økonomi er parametre som nytænkende tilgang til jobskabelse, finansieringsmodel, kommerciel rentabilitet og bæredygtighed vigtige at beskrive i indstillingen.

Nyt om CSR People Prize 2021

Her kan du løbende følge med i nyt om prisen.

Ni virksomheder fra hele landet dyster om pris for socialt ansvar

Virksomheder fra hele landet dyster om CSR People Prize

CSR People Prize

CSR People Prize er blevet uddelt hvert år siden 1999.

Læs mere om prisen gennem årene

Publikation

Cirkulær økonomi og arbejde til flere

Se, hvordan fem virksomheder helt konkret arbejder med cirkulære forretningsmodeller samtidig med, at de skaber job til psykisk sårbare unge, tidligere kriminelle og andre, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere

Har du spørgsmål til CSR People Prize?

Så er du velkommen til at tage fat i Marianne, der sidder klar til at svare på dine spørgsmål.