Bliv medlem af en online netværksgruppe

Grib muligheden for at dele erfaringer og sparre med andre, der sidder i samme funktion eller med samme rolle, som du har. Det er gratis at være med i gruppen. 

Online netværksgruppe om trivsel og sygefravær

Virtuel videndeling målrettet dig, der arbejder med trivsel og sygefravær

Grib muligheden for at sparre med andre HR-medarbejdere, ejere, ledere og mellemledere i private virksomheder med maks. 250 ansatte.

Vi mødes virtuelt fire-seks gange om året i et fortroligt rum og drøfter emner som:

  • trivsel
  • sygefravær, stress og forebyggelse
  • fastholdelse af medarbejdere
  • trivsel i en tid med forandringer som følge af COVID-19. 

Møderne varer 1½ timer, og formålet er, at du går derfra med ny viden og værktøjer til at håndtere de konkrete emner. Der afsættes tid til sparring i gruppen, så I har mulighed for at bidrage med jeres egne erfaringer, idéer og refleksioner.

Vi opretter pt. nye grupper med følgende temaer:

Online forløb 1 med temaet: Trivsel
Forebyggelse – et strategisk ledelsesfokus
Spot mistrivsel
Arbejdspladskultur
Dialog

Online forløb 2 med temaet: Sygefravær
Sygefraværspolitikker
Sygefraværssamtaler
Det påvirkelige sygefravær
Huset – en strategiske tilgang til at arbejde med sygefravær

Online forløb 3 med temaet: AMR- og TR-folk i private virksomheder

Mere info følger!

Der vil være ca. seks uger imellem de virtuelle møder. Begrænset plads, så tilmeld dig nu.

Vil du være med? Kontakt

Marlene Fabrin, seniorkonsulent
Mail: fab@cabiweb.dk
Tlf.: 2234 3965

Send oplysninger om navn, virksomhed, stillingsbetegnelse og kontaktdata til Marlene.

Find din lokale netværksgruppe

Cabi kan lave lokale netværk i hele Danamark.

Find dit lokale netværk