Socialetal.dk

Den Sociale Kapitalfond har udviklet værktøjet Socialetal.dk, hvor virksomheder kan få et indblik i den sociale værdi, der skabes ved, at et menneske fra kanten af arbejdsmarkedet går fra passiv forsørgelse til beskæftigelse.

Grundlaget for beregningerne fra Socialetal.dk er registerdata fra Danmarks Statistik, der bruges til at afgrænse og definere målgrupper i forhold til udsatte ledige samt til at beregne værdien af at bringe personer fra målgruppen i beskæftigelse.

Hent værktøj