Få et gratis overblik over jeres sygefraværsindsats

 

Gå strategisk til værks og opnå bedre trivsel, mindre sygefravær og dermed højere kvalitet i arbejdet. Brug vores gratis dialog- og screeningsværktøj til at synliggøre jeres styrker og udfordringer om sygefraværsindsatsen.

Vidste du, at arbejdspladser med lavt sygefravær kendetegnes ved at være solidt funderet i de seks delelementer, som er illustreret i huset her på siden? Disse arbejdspladser kendetegnes også ved at være meget bevidste om, hvad de gør, med hvilket formål, mål og ressourcer.

Hvordan står det til hos jer? Prøv vores gratis screening og få overblikket via disse 6 trin

Screeningen er målrettet ledelsen, HR, arbejdsmiljøorganisationen og tillidsvalgte. Man kan tage den både som enkeltperson eller som gruppe.

De seks trin er:

1. Ledelse
2. Ejerskab
3. Data
4. Redskaber
5. Rutiner 
6. Trivsel 

Herunder uddyber vi de seks elementer, I skal forholde jer til, og vi klæder jer godt på til screeningen.

Det tager ca. 30 min at besvare spørgsmålene som enkeltperson og ca. 2-2½ time for en gruppe. 

Når I er igennem screeningen, kan I downloade besvarelsen som PDF. I har nu et overblik over jeres styrker og de områder, hvor I med fordel kan arbejde videre med at styrke jeres sygefraværsindsats. Måske skal retningslinjerne finpudses, ledelsesindsatsen styrkes, data sættes i spil, kulturen under lup, eller måske skal der et øget fokus på organisatorisk robusthed. 

OBS! Screeningsværktøjet understøttes af følgende browsere: Chrome, Safari, Firefox, Edge samt Internet Explorer 11 og nyere. Det findes ikke i en mobilversion endnu, så vi anbefaler, at du benytter din PC eller tablet (Minimumskrav iOS 11). 

Kan også anvendes på iPad. Minimumskrav iOS 11.

Føler du dig klar? Start screeningen eller læs med herunder 

Start screeningen

Trin 1. Ledelse: Gå strategisk og taktisk til værks

Øverste ledelse skal synliggøre virksomhedens tilgang til sygefravær og skabe rammen for, at den enkelte leder har tid til at forebygge og håndtere sygefravær. Øverste ledelse skal skabe fundamentet for en virksomhedskultur, hvor der arbejdes forebyggende på organisatorisk niveau.

Ledelsen skal kende udfordringerne og tilpasse rammerne for indsatsen derefter. Det kræver overblik, indsigt og et vedvarende fokus. 

Læs mere om ledelse

Næste trin handler om ejerskab

Trin 2. Ejerskab: Få medarbejdere med ombord

Når sygefraværsindsatsen skal effektueres i hverdagen, er det helt centralt, at alle tager ejerskab, kender deres rolle og kan se både mening og formål med indsatsen.

Hvis den enkelte og fællesskabet ikke kan se værdien af indsatsen, vil den møde meget modstand. Kulturen på arbejdspladsen i forhold til fravær har stor betydning for selve fraværet men også på, hvordan vi taler og handler på fravær. 

Læs mere om arbejdskultur

Næste trin handler om data

Trin 3. Data: Har I styr på statistikken?

Data omkring sygefravær, APV og trivselsmålinger kan give viden og indikere retning for, hvor der med fordel kan handles.

Organisationens opgave er at sikre en struktur, der giver lederne valid og deltaljeret data, som de kan anvende proaktivt og ved opfølgning på sygefravær.

Data handler også om at synliggøre, hvad fraværet har af betydning for organisationen økonomisk og i fravær af kollegaer.

Prøv vores sygefraværsberegner

Næste trin handler om redskaber

Trin 4. Redskaber: Skab dialog

Redskaber skal primært understøtte lederne i forhold til opfølgning på sygefravær. Det handler om, at lederne er klædt på til at tage samtalen om sygefravær, kender de muligheder, der vil kunne bringes i spil internt og eksternt ved fx tilbagevenden til arbejde.

Arbejdsmiljørepræsentantens og tillidsrepræsentantens roller omkring opfølgningen er også vigtige at få afstemt, så de har den nødvendige viden at handle ud fra. 

Den svære samtale, sådan! 

Næste trin handler om rutiner

Trin 5. Rutiner: Dit ansvar som leder

Rutiner er organisationens sikring af en ensartet opfølgning. At der bliver handlet i henhold til virksomhedens retningslinjer og tilgang til sygefravær.

Hvornår følges op, af hvem og hvordan?

En klar og tydelig beskrivelse af, hvad der forventes af lederne og administrativ støtte omkring ledernes indsats.

Læs mere om opfølgning

Sidste trin handler om trivslen

Trin 6. Trivsel: Vær nysgerrig 

Trivsel og sygefravær hænger sammen.

Organisationer med høj trivsel har et lavere sygefravær, og det er derfor vigtigt, at der i organisationen er en viden omkring, hvad der skaber trivsel i arbejdet for derigennem at være med til at forebygge fravær.

Denne viden kan bruges i indsatser målrettet de udfordringer, der er i organisation. Trivsel handler også om organisationens evne til at tænke og handle forebyggende.

Læs mere om trivsel og arbejdsmiljø

Du er nu godt klædt på til at tage temperaturen på jeres arbejdsplads

Start screeningen

Brug for hjælp? Vi rådgiver virksomheder gratis 

Tag fat i Dorte, som er en af vores eksperter på sygefraværsområdet. Hun sidder klar til at hjælpe jer videre med jeres arbejde. 

Konsulentydelse

Screening: Hvor skal I starte?

Gå strategisk til værks og opnå bedre trivsel ved brug af screeningmodel. Opnå mindre sygefravær og høj produktivitet med rådgivning fra Cabis konsulenter.

Læs om konsulentydelsen