Lovstof inden for sygefraværområdet

Som et led i handlingsplanen mod sygefravær har arbejdsgiverne fået en mere aktiv rolle i indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Lovene rummer flere tiltag, som tager direkte udgangspunkt i arbejdsgivernes indsats.