Matchvurdering af ledige og revalidender

Jobcenteret skal vurdere ledige og revalidender i forhold til tre forskellige matchgrupper. Den såkaldte matchvurdering.

Love

 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 4 a.

Bekendtgørelser

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 880 af 10/6 2015 om matchvurdering
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 801 af 8/8 2019 om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Jobcenteret skal matchvurdere ledige fleksjobbere og revalidender, der er omfattet af en beskæftigelsesrettet indsats.

At foretage et match vil sige at lave en vurdering af vedkommendes beskæftigelsespotentiale –dvs. en samlet vurdering af vedkommendes arbejdsmarkedsrelevante ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder.

Hver gang jobcenteret følger op, skal den ledige fleksjobber eller revalidenden placeres i 1 af de nævnte 3 kategorier:

 • Match 1. Jobklar – borgeren er parat til at tage et arbejde og forsørge sig selv inden for 3 måneder.
 • Match 2. Indsatsklar – borgeren kan deltage i beskæftigelsesindsatsen eller vende gradvist tilbage til arbejde.
 • Match 3. Midlertidigt passiv – borgeren er hverken jobklar eller for tiden i stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats/vende tilbage til arbejde.

Målgrupper

Ledige fleksjobbere og revalidender, som er omfattet af en beskæftigelsesrettet indsats, skal jobcenteret placere i 1 af 3 kategorier i det såkaldte matchsystem.

Jobcenteret skal matche personen, hver gang der skal følges op på sagen, i de fleste tilfælde minimum hver 3. måned.

Selve matchvurderingen 

Som udgangspunkt matcher man personen ved at stille de 2 centrale spørgsmål:

 • Om borgeren er parat til at tage et ordinært arbejde inden for 3 måneder, og hvis ikke,
 • Om personen så er parat til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud.

Med svarene på disse spørgsmål kan man placere borgerne i de 3 matchgrupper:

 • Match 1. Jobklar – ja, borgeren er parat til at tage et arbejde inden for 3 måneder.
 • Match 2. Indsatsklar – ja, borgeren kan deltage i beskæftigelsesindsatsen, men er ikke umiddelbart klar til at gå i arbejde.
 • Match 3. Midlertidigt passiv – borgeren er hverken jobklar eller for tiden i stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats.

Der gælder dog det specielle for revalidender, at de kun kan placeres i match 1 eller 2, da de pr. definition er visiteret til en beskæftigelsesrettet indsats. Under revalideringen placeres de i match 2 indtil der resterer under 3 måneder af revalideringsperioden. Herefter placeres de i match 1, såfremt jobcentret vurderer, at de vil være i stand til at påtage sig arbejde efter endt revalidering.

Særligt om forsikrede ledige

Forsikrede ledige skal som sådan ikke matches, da de pr. definition står til rådighed og er "født" som match 1. Hvis jobcentret vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt den ledige kan påtage sig et arbejde og dermed er i tvivl om rådigheden, skal jobcentret underrette a-kassen, som skal foretage en rådighedsvurdering. Hvis a-kassen vurderer, at personen ikke står til rådighed, mister personen sin ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.