Revalidering - skat og andre arbejdsindtægter

Spørgsmål:  

  1. Hvordan beregner man skat af en revalideringsydelse?
  2. Må man arbejde ved siden af en revalideringsydelse?

Svar (15.1.2018):

  1. Skat af revalideringsydelse:
    Revalideringsydelsen er et bruttobeløb, hvorfra der skal fratrækkes skat. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af revalideringsydelsen, men hvis man modtager den høje revalideringsydelse, skal der trækkes ATP. ATP-bidraget udgør for borgeren 1/3 af det normale bidrag. Kommunen står for 2/3 af bidraget. I praksis foregår det sådan, at kommunen beholder borgerens andel og indbetaler ATP.

Henvisninger: Bekendtgørelse nr. 1347 af 30/11 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser, § 2, stk.3.

  1. Arbejde/indtægt ved siden af:
    Der er mulighed for at arbejde og tjene op til 12.000,- brutto pr. kalenderår, uden at der sker fradrag af revalideringsydelsen. Betingelsen for at kunne arbejde ved siden af en revalidering er, at arbejdet er af begrænset omfang og foreneligt med jobplanen, fx i en ferieperiode, og at kommunen forinden har godkendt det. (Arbejdsindtægter ud over årligt 12.000 kr. brutto skal fradrages med bruttobeløbet i revalideringsydelsen i den periode, indtægten er indtjent).

Henvisninger: Lov om aktiv socialpolitik, § 57, § 58. 

Læs mere om reglerne for revalidering i Cabis lovstof under Revalidering.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere