Fleksjob fra 2013 og kravet til den nedsatte arbejdsevne

Spørgsmål: 

Hvor ”stor” eller ”lille” må ens arbejdsevne være for at få tilkendt fleksjob?

Svar (revideret 23.1.2018):

Man kan også tale om en øvre og en nedre grænse for den nedsatte arbejdsevne ved tilkendelse af fleksjob.

Øvre grænse

Arbejdsevnen skal være varig og væsentligt nedsat. Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 69. Det er samtidig en betingelse, at personen ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 70. Dette gælder også ansættelse efter de sociale kapitler.

Arbejdsevnen vurderes både i forhold til de antal timer som pågældende kan arbejde og effektiviteten af de præsterede timer.

Svar på spørgsmål om love og regler 

Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere