Bæredygtig screening af jeres sygefravær giver gevinst

Mange initiativer bliver iværksat i virksomhederne i forhold til at reducere sygefravær, skabe bedre trivsel og højne produktiviteten. Det er ikke alle indsatser, der lykkedes til fulde på trods af et ihærdigt fokus, mange indsatser og ressourcetildeling.

Årsager til manglende succes kan være at:

  • Man har overset den grundlæggende forankring i organisationen
  • De systemer og interessenter, der skal interagere, er ikke tilstrækkelig funderet eller koordineret.

Vi har øje for sidegevinster, prioriteringer og interessenter

Dialog om og screening af jeres virksomheds viden og data sikrer en bæredygtig tilgang, så vi i kortlægningen kommer hele vejen rundt i jeres organisation med øje for sidegevinster, prioriteringer og interessenter.

Kontakt Birgitte Poulsen eller Dorte Kirkegaard for en dialog om, hvordan Cabi kan hjælpe jeres virksomhed strategisk ved brug af screeningmodellen. Du kan se mere om screeningmodellen her

Læs i øvrigt om sygefraværsscreening på Bornholm

Cabi har hjulpet Center for HR i Slagelse Kommune med at udvikle et dialogværktøj baseret på huset, som kommunens enkelte arbejdspladsers MED-udvalg bruger i arbejdet med at nedbringe sygefraværet. Det indeholder:

  • Korte videoklip med faglige introduktion til temaerne og info om vejledninger og retningslinjer i kommunen
  • Dialogkort
  • Scorekort
  • Procesværktøj om indsatser.

Læs her, hvordan Slagelse gør

- Vi har fået nye vinkler med, og vi har fået et fagligt modspil, som har skabt refleksion hos os og kvalificeret og nuanceret materialet.

Arbejdsmiljøkonsulent, Center for HR

Vi står klar til at hjælpe jer videre

Cabis kompetente sygefraværsteam hjælper jer med at skabe det strategiske afsæt, der sikrer et vedvarende fokus og bæredygtighed i jeres indsatser.

Vi løser ikke udfordringerne for jer, men sammen med jer. For vi tror på, at de bedste resultater skabes i et samarbejde dér, hvor løsningerne skal fungere i praksis.

Ring tlf. 8612 8855 for en uforpligtende snak eller kontakt Birgitte Poulsen eller Dorte Kirkegaard.