Sådan kan jobcentret styrke virksomhedssamarbejdet

Langt de fleste jobcentre samarbejder allerede med private og offentlige virksomheder. Flere kommuner har stadig noget at vinde ved at gå mere systematisk til værks fx med en strategi for området og ved målrettede indsatser som fx en opkvalificering af medarbejderes kendskab til arbejdsmarkedet.

Cabi tilbyder forløb, facilitering af processer og kurser målrettet udfordringen. Vi skræddersyer og tilpasser dermed de behov, der er i det jobcenter. Hør mere om fx

 • Facilitering af tværkommunalt samarbejde
  Fokus på at alle involverede kommuner samarbejder målrettet for at opnå effekt med tværkommunalt service overfor virksomheder.

 • Kortlægning af procedurer
  Fokus på styrker og svagheder i organisering og arbejdsgange giver mulighed for forbedringer.

 • Workshop og procesfacilitering
  Fokus på at skabe grundlag for fælles adfærd og forståelse af centrale begreber. Det kan konkret være strategiworkshop for ledere og etablering og facilitering af Advisory Board.

 • Udvikling af servicekoncept
  Fokus på at skabe systematik og retningslinjer med henblik på at professionalisere samarbejdet. En del kan fx være etablering af Advisory Board.

Opkvalificering af opsøgende medarbejdere

Virksomhedssamarbejdet er en af jobcentrenes kerneopgaver, og for at lykkes med samarbejdet er det afgørende, at de opsøgende medarbejdere har de rette forudsætninger.

De skal kunne stille skarpt på virksomhedernes behov, virkelighed og udfordringer - og de opsøgende medarbejdere skal kunne samarbejde og koordinere. Styrk medarbejdernes viden om og forståelse af arbejdsmarkedet og deres evne til at servicere virksomheder.

Virksomhedsforståelse

Book Cabi til oplæg hos jer om virksomhedsforståelse

Udbyttet for jeres organisation gennem forløb med Cabi vil være:

 • større viden om arbejdsmarkedet og en bedre forståelse for grundvilkår ved private virksomheder
 • konkret inspiration til bredere og bedre forståelse for, hvilke opgavetyper der kan være behov for i virksomhederne
 • værktøjer til at styrke dialogen med virksomhederne
 • blik for egne aktuelle udfordringer i kontakten med virksomhederne

Kontakt udviklingschef Ella Pedersen uforpligtende, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.  Vi tilrettelægger et forløb eller en kursusdag efter jobcentrenes behov; og veksler mellem oplæg, gruppearbejde, konkrete øvelser og egen refleksion. Typisk vil der være opfølgning efter fire uger. 

Vi løser opgaver på markedsvilkår

Vores løsningsorienterede tilgang skaber værdi for vores kunder, bl.a. fordi vi har opdateret viden om de aktuelle udfordringer på det danske arbejdsmarked som del af Cabis videns- og netværkshus.

Alle virksomheder og jobcentre, der arbejder eller ønsker at arbejde med socialt ansvar, kan købe opgaveløsninger hos Cabi.