Forebyg og håndter stress

Cabi hjælper virksomheder landet over med at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen.

Vi tror på, at de bedste resultater opnås ud fra en strategisk tilgang, hvor man både arbejder med alle delelementer i det 'hus', der udgør jeres organisation:

  • Fundamentet (ledelse og ejerskab)
  • Den måde, man handler på (data, redskaber og rutiner)
  • Forebyggelse og rummelighed (et sundt arbejdsmiljø).

Screening: Hvordan står det til med stress hos jer?

Cabi tilbyder at kortlægge jeres nuværende tilgang og procedurer omkring stress på arbejdspladsen. Har I den fornødne viden? Er I det sted, I ønsker at være? Hvad kan I optimere? Understøtter jeres procedurer og ledelseskompetencer jeres mål?

Dermed skaber I grundlaget for en arbejdsplads med høj trivsel og øget produktivitet. Vi hjælper jer med forankringen på organisationensniveau og en koordineret fælles viden og handling.

Kontakt Dorte Rosendahl Kirkegård for yderligere info.

Kurser og oplæg 

Cabi afholder løbende åbne kurser om fx forebyggelse og håndtering af stress. Fokus er på viden og redskaber til ledere, som de kan tage konkret afsæt i i arbejdet med at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen.

Vi afholder også kurser og oplæg hos virksomheder om fx:

  • Fakta og myter om stress (for ledere, HR- og arbejdsmiljøansvarlige)
  • Praksisnære redskaber (for ledere) 
  • Stresset! Hvad gør jeg? Eller hvis min kollega er stresset? (medarbejdere, teams og afdelinger)
  • Gå strategisk til værks (ledere, HR- og arbejdsmiljøansvarlige).

Læs i øvrigt artiklen: "Middelfart Sparekasse fik bedre redskaber til at kunne sætte ind over for stress med kursus"

Hent råd og værktøjer

Download eller bestil gratis publikationer med konkrete råd og værktøjer til at håndtere fraværet og skabe mere fremmøde på arbejdspladsen: