Få en faglig funderet evaluering

Fakta til forandring i kommuner

Cabi kan bl.a. løse projektevalueringer, analyser og kortlægninger, der kan integreres i forandringsprocesser i fx jobcentre. 

Eksempler på dette er:

  • Opgang 2 - Kreative unge i job eller uddannelse. Se mere her
  • "Klar til Start". Se mere her
  • PÅ VEJ. Se mere her
  • Talentspejderne. Se mere her

Cabi har en meget stor viden på området og har styrken og muligheden for at formidle relevant viden fra evaluering direkte til målgruppen efterfølgende. Vi arbejder med såvel kvalitative som kvantitative analysemetoder. Gennem kortlægninger og analyser får du mere konkrete facts på bordet. Du kan dermed stille skarpt på årsagerne, mulighederne og vilkårene for udvikling af særlige indsatser på beskæftigelsesområdet.

Handlingsanvisninger

Vores analyser og evalueringer kommer ofte med handlingsanvisninger, som direkte kan anvendes til justering og implementering af indsatsen. Ofte bliver målgruppen, medarbejdere, samarbejdspartnere og ledelsen inddraget i analyse- og evalueringsprocesserne, hvilket muliggør forandringsprocesserne og gør dem mere smidige.

Kontakt Jesper Pedersen for en dialog om, hvordan Cabi kan gøre en forskel med en evaluering af jeres indsats.

- Cabi er meget vidende omkring det område, de arbejder med og har en landsdækkende kompetence og grundviden, som er meget større end andres på beskæftigelsesområdet. De kan spotte det unikke ved vores projekt og gennemskue kompleksiteten. Det har en anden respekt, at det er Cabi, der evaluerer. De kender den kontekst, vi arbejder i. Det giver en brugbar evaluering, vi kan anvende videre i projektet.

Projektleder og virksomhedskonsulent, KLAP

Vores løsningsorienterede tilgang skaber værdi for vores kunder, bl.a. fordi vi har opdateret viden om de aktuelle udfordringer på det danske arbejdsmarked som del af Cabis videns- og netværkshus.

Alle virksomheder og jobcentre, der arbejder eller ønsker at arbejde med socialt ansvar, kan købe opgaveløsninger hos Cabi.

Har du spørgsmål?

Så kontakt vores konsulent og hør, hvordan vi kan hjælpe jer.