Få viden og værktøjer, der skaber udvikling

Sammen med jer skaber vi socialt ansvarlige resultater i form af at fastholde, forebygge og inkludere medarbejdere.

Som konsulenthus hjælper vi jer med konkrete udfordringer

Cabi som konsulenthus består af eksperter med hver deres ekspertisefelt inden for beskæftigelsesområdet. Alle vores løsninger bygger på en solid viden om regler og rammer på beskæftigelsesområdet og mange års praktisk erfaring med at hjælpe kommuner, jobcentre og andre professionelle samt virksomheder - store som små - i hele landet fra alle brancher og sektorer.

Din organisation får gavn af Cabis samlede viden, erfaring og resultater, når I bruger vores konsulenter. Det kan fx være om faglige temaer som:

 • sygefravær, ledelse af en mangfoldig medarbejdergruppe eller stress, mistrivsel og arbejdsmiljø
 • fokus på brancher, dialogen og samarbejde på tværs eller en særlig borger/medarbejdergruppe

Vi løser ikke udfordringerne for jer, men sammen med jer. For vi tror på, at de bedste resultater skabes i et samarbejde, dér hvor løsningerne skal fungere i praksis.

Det får du som kunde

Vi tilbyder viden og værktøjer, der fungerer og skaber udvikling i hverdagen, og som er til gavn for den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og samfundet.

Cabi har løst konsulentopgaver for en lang række jobcentre og kommuner som fx:

 • Jobcenter Holbæk
 • Jobcenter Tønder
 • Jobcenter Silkeborg
 • Jobcenter Faxe
 • Jobcenter Roskilde
 • Jobcenter Jammerbugt
 • Jobcenter Furesø
 • Rebild Kommune
 • Ikast Brande Kommune
 • Lolland Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Favrskov Kommune.

Cabi har løst konsulentopgaver inden for sygefravær og trivsel i en lang række virksomheder som fx:

 • Nordisk Wawin
 • Middelfart Sparekasse
 • Fibertex
 • MAN Diesel & Turbo
 • Grundfos
 • Junckers
 • Danske Færger
 • Ikast Brande Kommune
 • Lolland Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Region Syddanmark og Nordjylland.
Konsulentydelse

Konsulentydelser til virksomheder

Se vores konsulentydelser inden for Ledelse og HR, sygefravær, kommunikation og marketing, kompetenceudvikling og rekruttering.

Læs mere

Konsulentydelser til kommuner, jobcentre og andre professionelle

Se vores konsulentydelser inden for reformstyring, strategi og ledelse, virksomhedssamarbejde, målgrupper, metode og redskaber, organisering og tværfaglighed, kompetenceudvikling, evaluering og analyse, kommunikation og marketing.

Læs mere

Oversigt over alle vores konsulentydelser:

Konsulentydelse

Kommunikation og marketing

Få dit budskab ud og bliv hørt. Få hjælp fra Cabi uanset, om det er strategisk eller praktisk formidling. Vi rådgiver om og udarbejder formidlingen til fx web, presse og sociale medier.

Læs mere
Konsulentydelse

Ledelse og HR

CSR er en ledelsesinvestering, der giver resultat på virksomhedens bundlinje på både den korte og den lange bane. Få hjælp til at udnytte potentialet af Cabi.

Læs mere
Konsulentydelse

Flygtninge og integration

Mange virksomheder vil gerne ansætte flygtninge på arbejdsmarkedet, men hvordan gør man, når medarbejderen har et andet sprog, en anden kultur og kender andre uskrevne regler?

Læs mere
Konsulentydelse

Organisatorisk robusthed

Når man styrker robustheden i sin organisation, er forebyggelse og fastholdelse i fokus. Få hjælp af Cabi og sæt fokus på, hvor i din organisation robustheden kan styrkes, og hvordan det kan gøres.

Læs mere
Konsulentydelse

Fasthold og få flere borgere med psykiske funktionsnedsættelser i job

Flere borgere med psykisk funktionsnedsættelse kan blive fastholdt i job eller komme ind på arbejdsmarkedet gennem konkret anvendelse af de handicapkompenserende ordninger er erfaringen fra projektet "Kompensation til flere". Nu kan din kommune få kompetencer på området gennem kursusforløb.

Læs mere
Konsulentydelse

Forebyg og håndter stress

Stress handler for mange virksomheder om at håndtere situationen, når en medarbejder er stresset. Hvis man for alvor skal stress til livs, handler det om at flytte fokus fra individet til organisationen og gå strategisk til værks. Både på den korte og på den lange bane.

Læs mere
Konsulentydelse

Evaluering og analyse

Cabi har erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder i analyser og evalueringer, som skal bruges aktivt i udviklingen af indsatser på beskæftigelsesområdet. Vores viden om området medvirker til, at evalueringer peger fremad med konstruktive konklusioner.

Læs mere
Konsulentydelse

Organisering og tværfaglighed

Tag skridtet fra strategisk planlægning og frem til at anvende de tværfaglige kompetencer i praksis. Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde i organisationer.

Læs mere
Konsulentydelse

Rådgivning om metoder og redskaber ved særlige målgrupper

Uanset, om målgruppen er nydanskere, unge eller borgere med handikap, vil Cabis konsulenter i rådgivningen have øje for, hvilke metoder og redskaber, der kan give effekt og skabe fremdrift i jeres arbejde. Borgerinddragelse og samskabelse er nye områder i beskæftigelsesindsatsen, som Cabis konsulenter også kan rådgive om.

Læs mere
Konsulentydelse

Integration og mangfoldighed

Cabis ekspertteam har stor erfaring med integration og mangfoldighed og kan rådgive og udvikle jeres indsats bredt set inden for integrationsområdet.

Læs mere
Konsulentydelse

Kulturmødet

Traditionelle tilbud og metoder fejler ofte i beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere, fordi betydningen af kulturforskelle ikke er tænkt ind.

Læs mere
Konsulentydelse

Få viden om virksomhedernes motivation for at tage imod udsatte borgere

Book Cabi og bliv inspireret med cases, teori, tips & tricks, når Mette Rønnau holder oplæg om virksomhedernes grunde til at arbejde med det sociale ansvar.

Læs mere
Konsulentydelse

Kurser og kompetenceudvikling for jobcentre

Cabi tilbyder interne kurser, som løfter kompetencerne og understøtter den beskæftigelsesfaglige indsats i landets jobcentre og kommuner. Vores konsulenter står klar til at rådgive, udvikle og facilitere kurser hos jer, som hjælper jer med at skabe bedre arbejde til flere.

Læs mere
Konsulentydelse

Inviter jeres virksomhedsnetværk til workshop om rekruttering fra kanten

Vækst kræver ofte nye hænder, men i flere brancher er det svært at få fagligt kompetente medarbejdere. En løsning kan være at se på opgaverne på en ny måde.

Læs mere

Konsulentydelser til kommuner, jobcentre og andre professionelle

Se vores konsulentydelser inden for reformstyring, strategi og ledelse, virksomhedssamarbejde, målgrupper, metode og redskaber, organisering og tværfaglighed, kompetenceudvikling, evaluering og analyse, kommunikation og marketing.

Læs mere
Konsulentydelse

Konsulentydelser til virksomheder

Se vores konsulentydelser inden for Ledelse og HR, sygefravær, kommunikation og marketing, kompetenceudvikling og rekruttering.

Læs mere
Konsulentydelse

Kurser og kompetenceudvikling for virksomheder

Matcher kompetencerne ambitionerne, når I skal videre med virksomhedens CSR-arbejde og sociale ansvar? Cabis konsulenter står klar til at rådgive, udvikle og facilitere kurser, der hjælper jer med at skabe bedre arbejde til flere.

Læs mere
Konsulentydelse

Aktivitetsparate flygtninge med traumer

Har I svært ved at kvalificere indsatsen, så søg rådgivning hos Cabi og LG Insight. Med en systematisk tilgang gennem et forløbsprogram for flygtninge med traumer kan indsatsen styrkes, og vejen til arbejdsmarkedet forkortes.

Læs mere
Konsulentydelse

Sygefravær

Glade medarbejdere går på arbejde. Fraværet går aldrig i nul, men en del fravær kan forebygges gennem god ledelse, fælles ansvar på arbejdspladsen, nødvendige rutiner og et sundt arbejdsmiljø.

Læs mere
Konsulentydelse

Ledelse er i højsædet, for at jobcentret når i mål

Beskæftigelsesområdet er under udvikling og både lovgivning og kommunale rammer og krav præger arbejdet i landets jobcentre. Det kræver ledelse som med øje for strategien kan udvikle jobcentret og igangsætte handlinger for at nå i mål.

Læs mere
Konsulentydelse

Kulturmødet på arbejdspladsen

Der kan opstå udfordringer, når danske virksomheder tager imod flygtninge og indvandrere på arbejdspladsen. Kommunikationen kan være svær, og misforståelser kan opstå i kulturmødet.

Læs mere
Konsulentydelse

Løsningskatalog: Flygtningekvinder på arbejdsmarkedet

Cabi og analysevirksomheden LG Insight har sammen forfattet et katalog med løsninger til, hvordan vi får flere flygtningekvinder i arbejde.

Læs mere
Konsulentydelse

Implementering af reformer

Reformerne har givet nye og ændrede arbejdsopgaver for jobcentrenes medarbejdere, og flere steder er det stadig en udfordring. Vi klæder jer på til at håndtere de nye arbejdsopgaver mere effektivt og samtidig sikre en tilfredsstillende service over for borgergrupperne.

Læs mere
Konsulentydelse

Rekruttering

Cabi tilbyder at holde oplæg for erhvervsråd og -netværk samt brancheforeninger om løsninger på virksomhedernes udfordringer med mangel på arbejdskraft. På den måde stadfæster I jeres rolle som deres tætte samarbejdspartner.

Læs mere
Konsulentydelse

Screening: Hvor skal I starte?

Gå strategisk til værks og opnå bedre trivsel ved brug af screeningmodel. Opnå mindre sygefravær og høj produktivitet med rådgivning fra Cabis konsulenter.

Læs mere
Konsulentydelse

Skab retning - Anvend principfokuseret evaluering i samarbejde med Cabi og Ineva

Beskæftigelsesindsatsen er kompleks. Bag enhver indsats ligger et værdisæt, som medarbejderne forsøger at leve op til. Med principfokuseret evaluering kan vi formulere retningsgivende principper, der løbende evalueres på, så der sikres en fælles og tydelig retning i indsatsen.

Læs mere
Konsulentydelse

Skal I holde jobmesse?

En jobmesse har til formål, at virksomheder møder ledige på kanten af arbejdsmarkedet og får mulighed for en direkte og dialogbaseret kontakt i forhold til rekruttering af medarbejdere.

Læs mere
Konsulentydelse

Mangfoldighedsledelse

Forskellighed i medarbejderstaben kan blive til en god forretning. Det kan gavne bundlinjen og trivslen på arbejdspladsen, hvis medarbejderne ikke ligner hinanden alt for meget. Men det sker ikke af sig selv. Det kræver god mangfoldighedsledelse.

Læs mere
Konsulentydelse

Sæt fokus på fleksjob - book Cabis eksperter

Med Cabis fleksjob konsulenter kan I aktivt arbejde med fleksjob overfor virksomheder samtidig med, at I får den nyeste viden.

Læs mere
Konsulentydelse

Sådan kan jobcentret styrke jeres virksomhedssamarbejde

Langt de fleste jobcentre samarbejder allerede med private og offentlige virksomheder. Flere kommuner har stadig noget at vinde ved at gå mere systematisk til værks. Cabi tilbyder forløb, facilitering af processer og kurser målrettet udfordringen.

Læs mere
Konsulentydelse

Træning i den svære samtale

Medarbejdersamtaler om svære emner og i vanskelige situationer er svære, fordi det ofte handler om noget, vi oplever som ubehageligt eller personligt. Fx sygdom, fravær, mistrivsel, mobning eller samarbejdsvanskeligheder. Men det er en færdighed, som kan trænes, og som du kan bruge til at skabe fremdrift og løse konkrete problemstillinger i personalesager.

Læs mere
Konsulentydelse

Workshop for jobcentermedarbejdere om rekruttering fra kanten

Behovet for småjobs og praktikforløb er stort. Samtidig mangler virksomhederne i nogle brancher arbejdskraft. Book Cabi til en workshop og bliv klædt på til at tænke strategisk rekruttering fra kanten og opgaver fremfor jobs.

Læs mere