Tanya Møller-Kapulitsa

Tanya rådgiver og sparrer omkring virksomheders sociale ansvar, generel trivsel og veteraner. Tanya har også solid viden om social beskæftigelse i byggebranchen.

Hun er Cabis vidensperson i arbejdet med veteraner og svarer på spørgsmål fra virksomheder og fagprofessionelle om veteraners vej til civil beskæftigelse. Endvidere arbejder Tanya specielt med onboarding af unge og har udviklet en webguide som en hjælp til virksomheder med at modtage nye medarbejdere.

Tanya har ti års erfaring med HR i en privat virksomhed og bruger sin viden med ledelse, rekruttering, sygefravær og fastholdelse i Cabi. Med denne viden kan hun vejlede om brugbare værktøjer til virksomheder og jobcentre.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Projektleder og planlægger af konference sammen med Norgus i projekt ”Videre i livet”, om hvordan man hjælper mennesker med traumer videre i livet. 2021.
 • Projektleder og udvikler af webguide til virksomheder om onboarding af unge.
 • Projektleder på partnerskabsaftalen med Veterancentret om ”Styrket beskæftigelse for veteraner”. 2021-2023.
  Konsulent på projekt "Veteraner i job: Fra brændpunkt til beskæftigelse" 2019-2020.
 • Faciliterer netværksgrupper og konsulent i ”Tag hånd om trivslen”, et projekt finansieret af Velliv.
 • Konsulent i den strategiske indsats rettet mod virksomheder med ansvar for at motivere og inspirere virksomheder til at tage et socialt ansvar via arrangementer, der handler om at fastholde medarbejdere, forebygge sygdom og nedslidning samt inkludere dem, der står udenfor arbejdsmarkedet.
 • Konsulent på projekt om inklusion af udsatte borgere i byggebranchen. Enemærke og Pedersen. Støttet af RealDania (2019-2021). Social beskæftigelse i byggeriet.
 • Skriver månedlige cases for Cabi om virksomheders arbejde med socialt ansvar, der kan inspirere andre virksomheder.

Uddannelsesbaggrund

 • Træn Designtænkning, Designskolen Kolding
 • Kursus i værdiskabende facilitering og mødeledelse
 • Professionsbachelor i Sundhed & Ernæring med speciale i Ledelse
 • Voksen Akademiuddannelsen i Ledelse, Ledelse i praksis.

Erhvervsbaggrund

 • HR Konsulent/HR Partner ved ISS Facility Services A/S
 • Projektleder i ISS CSR & Jobudvikling, ISS Facility Services A/S.