Lotte Jepsen

Lotte faciliterer og sparrer omkring forebyggelse og håndtering af sygefravær og trivsel. Dette med fokus inden for ledelse, arbejdsmiljø og TRIO-grupper.

Hun bidrager med en bred erfaring inden for arbejdet med sygefravær og trivsel. Det gør hun som proceskonsulent, sparringspartner, facilitator, underviser og projektleder. Lotte har fokus på høj implementeringskraft og arbejder både med forebyggelse og håndtering. Et vigtigt element for Lotte er, at det skal skabe værdi for kunden, både på kort- og lang sigt. Hun er skarp på at kigge bagom kundens udfordringer og finde løsninger, der matcher det aktuelle sted.

Lotte har stor erfaring ind i samarbejdet med ledere og arbejdsmiljøgruppe r om indsatse n for nedbringelse af sygefravær og udvikling af et godt psykisk arbejdsmiljø. Det kan være ved strategiske og længerevarende indsatser, forandringsprojekter, opfølgning på trivselsmåling, systematisk arbejdsmiljøindsats m.m.

Lotte er desuden underviser på vores kurser, se vores kursusoversigt

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Socialområdet og jobcentret, Fredericia Kommune. Procesforløb om samarbejde på tværs
 • Skoleområdet, Syddjurs Kommune. Procesforløb om forebyggelse af sygefravær
 • Workshops for private SMVér om fx trivsel, arbejdsglæde, sygefravær
 • Plejehjemmet Fortegården. Temadag om nedbringelse af sygefravær
 • Arbejdsmiljøkonference, Aabenraa Kommune. Trivsel og sygefravær
 • Projekt ”Drypvis fravær”. Samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet. Udarbejdelse af undervisningsmateriale om korttidsfravær
 • Roskilde Sygehusapotek, Region Sjælland. Procesforløb om nedbringelse af sygefravær
 • Sundhed og omsorg, Odder Kommune. Gruppesupervision med udgangspunkt i trivsel og fravær
 • Psykiatrien, Region Syddanmark. Værktøjer og metoder til arbejdet med sygefravær
 • Socialområdet, Region Syddanmark. Fokus på samarbejdet i TRIO-gruppen.

Uddannelsesbaggrund

 • Diplommodul i Ledelse og kompetenceudvikling for konsulenter. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Lederudviklingsforløb, det professionelle samarbejde. Læringscenter Brejning
 • Designtænkning i praksis, designtænkning, -metode og -proces. Læringscenter Brejning
 • HR-Mastermodul, Forretningsorienteret og strategisk HR, Den værdiskabende HR, Den udviklende HR og Den resultatorienterede HR. Probana Business School
 • Projektleder uddannelse. Afsluttende opgave om forandringsprojekter. IBC Erhvervsakademiet, Kolding
 • Master i Idræt og velfærd. Afsluttende opgave om Ulighed i sundhed - Social Kapital. Københavns Universitet
 • Kognitive behandlingsformer. Tværfagligt og videregående kursus, Kognitiv Terapicenter Århus
 • Fysioterapeut, Fysioterapeutskolen Odense.

Erhvervsbaggrund

 • Udviklingskonsulent, Handicap Drift Vejle Kommune, 2014-2021
 • Trivselskonsulent, Koncern HR Vejle Kommune, 2008-2014
 • Konsulent, Center for Sundhed og Livsstil, 2006-2008
 • Fysioterapeut, Middelfart psykiatrisk afdeling, 1995-2006.