Jytte Bondo

Som PA for Cabis direktør har Jytte først og fremmest en koordinerende rolle, idet hun bl.a. varetager planlægningsopgaver på både kort og langt sigt. Som HR-koordinator varetager hun planlægning og koordinering, samt opgaver omkring rekruttering, herunder formalia ved ansættelse, orlov mv. Desforuden forestår Jytte planlægning og afvikling af personaleaktiviteter m.v.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Ansvar for koordinering og kalenderstyring for direktør og organisationens fællesmøder
 • Opgaver i forbindelse med rekruttering samt ansvar for formalia ved ansættelse, afsked, orlov mv.
 • Ansvar for introduktionsprogrammer og planlægning i forbindelse med afvikling/afsked
 • Ansvar for planlægning og afvikling i forbindelse med personalearrangementer
 • Ansvar for korrektur og sproglig redigering.

Uddannelsesbaggrund

 • Proceskonsulent, kursusforløb i 3 moduler v/Green Andersen Erhvervspsykologi.
 • ED i Engelsk fra Handelshøjskolen i Aarhus
 • Enkeltmoduler i HR, Ledelse, kommunikation og organisation fra Akademi- og Diplomlederuddannelse, Ledelsesakademiet, Erhvervsakademi Aarhus
 • Cand. Mag. i Musik, Engelsk og Italiensk fra Aarhus Universitet.

Tidligere erhvervserfaring

 • Netværkskonsulent hos Cabi
 • Koradministrator hos Den Jyske Opera
 • PA for Musikchefen hos Aarhus Symfoniorkester
 • Sekretær/backup for konsulentteam hos Dansk Organisations Rådgivning.