Jesper Pedersen

Jesper har lang erfaring med beskæftigelsesområdet og beslægtede områder som social, sundhed og uddannelse. Han har en bred erfaringsbase, fra strategiprocesser og organisationsanalyser til undersøgelser og udvikling af indsatser i forhold til beskæftigelsesområdets målgrupper. Jesper har særligt fokus på unge, og hvad erhvervslivet kan bidrage med, og han gennemfører løbende evaluering af fx beskæftigelsesinitiativer.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Cabis ekspert på ungeområdet og repræsentant i forskellige styregrupper og advisoryboards
 • Evaluering og analyser af beskæftigelsesindsatsen, herunder tværgående indsatser
 • Forsøg med samarbejdet mellem virksomheder, jobcentre/kommuner og erhvervsorganisationer
 • Fundraising og samarbejde med fonde
 • Daglig projektleder på initiativet Rekruttering fra kanten på Lolland Falster

Uddannelsesbaggrund

 • Proceskonsulentuddannelse, Green Andersen
 • Lederudvikling for ledere uden formelt personaleansvar, Center for Ledelse
 • Evaluerings- og analysemetoder, Dansk Evalueringsselskab
 • DREAM, Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • Appreciative Inquiry, Attractor
 • BIKVA (BrugerInddragelse I KVAlitetsvurdering), Aalborg Universitet
 • Cand.scient.adm., Aalborg Universitet.

Erhvervsbaggrund

 • DISCUS, chefkonsulent
 • DMA/Research, projektleder
 • Horsens Kommune, Sundheds- og Socialforvaltningen, stabsmedarbejder
 • Dansk Evalueringsselskab, næstformand.