Jakob Nymark

Som regnskabschef har Jakob i samarbejde med direktøren ansvaret for Cabis økonomi, herunder udarbejdelsen af årsregnskaber samt kvartals- og månedsopfølgninger på projektregnskaber. Jakob udarbejder analyser og opfølgningsrapporter til brug for ledelsen. Derudover er Jakob superbruger i Navision samt projektleder og ansvarlig for, at Cabi overholder lovgivningen ifm. indførelsen af EU’s persondataforordning.

Kontakt

Opgaver i Cabi

  • Udarbejdelse og opdatering af Cabis budget, samt års- og kvartalsregnskaber
  • Udarbejdelse og månedsopfølgninger på projektregnskaber
  • Likviditetsstyring
  • Godkendelse af løn og betalinger
  • Ansvarlig for den ½-årlige opfølgning på procedure vedr. persondataforordningen.

Uddannelse

  • Revisoruddannet med HD i regnskab.

Erhvervsbaggrund

  • Virklund Sport, økonomiansvarlig
  • Midtjyllands Avis, regnskabschef
  • Partner Revision, revisor.