Ida Mosberg Christoffersen

Som konsulent med ansvar for VirksomhedsnetværkCabi i Region Sjælland, står Ida for at skabe lokale videns- og netværksarrangementer, der inspirerer virksomheder til at tage et socialt ansvar. Ida arbejder med at danne netværk og partnerskaber, med at facilitere erfagrupper og netværk og med at planlægge og afvikle events, seminarer, konferencer og workshops – alt sammen med fokus på virksomheders sociale ansvar.

Kontakt

Opgaver i Cabi

  • Ansvarlig for at motivere og inspirere virksomhederne i Region Sjælland til at tage et socialt ansvar via månedlige arrangementer, der handler om at fastholde medarbejdere, forebygge sygdom og nedslidning samt inkludere dem, der står udenfor arbejdsmarkedet.
  • Skaber relationer og danner netværk mellem VirksomhedsnetværkCabis medlemmer, herunder drive og facilitere mindre netværksgrupper/erfagrupper indenfor eksempelvis sygefravær, trivsel og integration af flygtninge.
  • Ansvarlig for at skabe relationer og partnerskaber til andre organisationer – herunder tæt samarbejde med Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA).
  • Er med til at planlægge og afholde VFSAs årlige CSR-konference og prisoverrække i forbindelse med uddelingen af CSR People Prize.
  • Ansvarlig for at skabe synlighed omkring virksomhedsnetværket og dets muligheder for nye potentielle medlemmer.
  • Konsulent på "Veteraner i job: Fra brændpunkt til beskæftigelse".

Uddannelse

  • Kandidat i socialvidenskab og kommunikation.

Erhvervserfaring

  • Projektassistent hos Cabi og Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA)
  • Underviser hos pædagoguddannelsen UCSJ.