Dorte Rosendahl Kirkegaard

Dorte er din hjælp inden for trivsel, stress og sygefravær.

Hun samarbejder med virksomheder, faglige organisationer og arbejdsmiljøorganisationer omkring analyser, politikker, rådgivning og konsulentbistand i forhold til håndtering, forebyggelse og nedbringelse af sygefravær og stress. Dorte arbejder på både det operationelle, taktiske og strategiske niveau.

Dorte er medansvarlig for den strategiske planlægning og koordinering af VirksomhedsnetværkCabis arrangementer og konferencer. Hun faciliterer netværksgrupper inden for temaer relateret til social ansvarlighed, herunder trivsel.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Konsulent i ”Tag hånd om trivslen”, et projekt finansieret af Velliv. Tag hånd om trivslen
 • Udvikling og implementering af kurser, metoder og formidling inden for sygefravær og stress
 • Cabis repræsentant i partnerskabet "Sammen om mental sundhed", som er et tværgående samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, arbejdsmarkedets parter, kommuner, regioner samt organisationer, institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med mental sundhed, afstigmatisering og inklusion på arbejdspladsen. Sammen om mental sundhed
 • Konsulent inden for forebyggelse og håndtering af sygefravær og stress
 • Afholdelse af temadage, kurser og oplæg for arbejdsmiljøorganisationer, ledere, HR og tillidsvalgte inden for forebyggelse og håndtering af sygefravær og stress
 • Udvikling og digitalisering af dialog- og screeningsværktøj "Huset" til at syngliggøre virksomheders styrker og udfordringer på sygefraværsindsatsen. Huset
 • Udvikling og implementering af sygefraværsberegner. Prøv sygefraværsberegneren
 • Ansvarlig for samarbejde og inspirere virksomheder i Hovedstadsområdet til at tage et socialt ansvar via arrangementer, der handler om at fastholde medarbejdere, forebygge sygdom og nedslidning samt inkludere dem, der står udenfor arbejdsmarkedet
 • Skaber relationer og danner netværk mellem VirksomhedsnetværkCabis medlemmer, herunder at drive og facilitere mindre netværksgrupper indenfor eksempelvis sygefravær og trivsel.

Uddannelsesbaggrund

 • Certificeret projektleder og sundhedskonsulent
 • Arbejdsmiljøuddannelse med tillægskurser inden for psykisk arbejdsmiljø
 • Socialrådgiver, Den Sociale Højskole Aarhus.

Erhvervsbaggrund

 • Chefkonsulent, Strategisk sundhed og forebyggelse, PFA Pension
 • Socialkonsulent, Helse, miljø og sikkerhed, Scandinavian Airlines
 • Socialkonsulent og souschef, Health Care, Nordea Liv & Pension.