Dorte Rosendahl Kirkegaard

Som erfaren konsulent og projektleder inden for trivsel, stress og sygefravær er Dorte ansvarlig for vidensområde Stress i Cabi, samt konsulent på sygefraværsområdet. Hun har samarbejdet med både virksomheder og organisationer omkring analyser, politikker og rådgivning mhp. på nedbringelse af sygefravær og stress. Dorte arbejder på både det operationelle, taktiske og strategiske niveau. Dorte er desuden ansvarlig for den strategiske planlægning og koordinering af VirksomhedsetværkCabis arrangementer og konferencer i Hovedstadsområdet. Endvidere faciliterer hun netværksgrupper indenfor temaer relateret til social ansvarlighed.

Kontakt

Opgaver i Cabi

  • Konsulent inden for forebyggelse og håndtering af sygefravær.
  • Ansvarlig for at motivere og inspirere virksomhederne i Hovedstadsområdet til at tage et socialt ansvar via månedlige arrangementer, der handler om at fastholde medarbejdere, forebygge sygdom og nedslidning samt inkludere dem, der står udenfor arbejdsmarkedet.
  • Skaber relationer og danner netværk mellem VirksomhedsnetværkCabis medlemmer, herunder at drive og facilitere mindre netværksgrupper/erfagrupper indenfor eksempelvis sygefravær, trivsel og integration af flygtninge.

Uddannelsesbaggrund

  • Certificeret projektleder og sundhedskonsulent
  • Arbejdsmiljøuddannelse m. tillægskurser inden for psykisk arbejdsmiljø
  • Socialrådgiver, Den Sociale Højskole Aarhus.

Erhvervsbaggrund

  • Chefkonsulent, Strategisk sundhed og forebyggelse, PFA Pension
  • Socialkonsulent, Helse, miljø og sikkerhed, Scandinavian Airlines
  • Socialkonsulent og souschef, Health Care, Nordea Liv & Pension.