Christina Pedersen

Som projektleder har Christina det overordnede strategiske ansvar for VirksomhedsnetværkCabi, der er et landsdækkende netværk, som sætter fokus på socialt ansvar i virksomheder og på at danne netværk og partnerskaber. Christina arbejder herudover med beskæftigelsesindsatsen for danske veteraner i projekt "Veteraner i job: Fra brændpunkt til beskæftigelse". Endvidere er Christina projektleder på "Sportskifteordningen", idet Cabi samarbejder med Dansk Industri og CO-industri (TekSam) om at få flere virksomheder inden for nedslidningstruede brancher inden for industri og fødevarer til at søge puljen til sporskifte. 

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Projektleder for "Sporskifteordningen". Formålet med projektet er, at flere medarbejdere, der er i risiko for nedslidning eller er nedslidte, gennemfører et sporskifteforløb, der kan være med til at fastholde dem på arbejdsmarkedet.
 • Ansvarlig for at motivere og inspirere virksomheder til at tage et socialt ansvar via arrangementer, der handler om at fastholde medarbejdere, forebygge sygdom og nedslidning samt inkludere dem, der står udenfor arbejdsmarkedet
 • Skaber relationer og danner netværk mellem VirksomhedsnetværkCabis medlemmer herunder drive og facilitere mindre netværksgrupper/erfagrupper indenfor eksempelvis sygefravær, stress, trivsel og integration af flygtninge
 • Konsulent på projektet ”Veteraner i job: Fra brændpunkt til beskæftigelse”
 • Konsulentopgaver indenfor mobning, samarbejde og kommunikation - "Den svære samtale", strategi- og ledelsesgrundlag samt fravær, trivsel og fastholdelse.

Uddannelsesbaggrund

 • HRM, Ledelseakademiet Aarhus
 • Coach uddannelse, Grow2
 • Teamcoach uddannelse, Human Factors
 • Lederuddannelse fra AS3 Companies
 • Lederuddannelse fra Dansk Supermarked.

Erhvervsbaggrund

 • Chefkonsulent, AOF Danmark
 • Selvstændig indenfor teamcoaching
 • Udviklingskonsulent, HRM
 • Afdelingschef, Dansk Supermarked.