Christina Pedersen

Som projektleder har Christina det overordnede strategiske ansvar for VirksomhedsnetværkCabi, der er et landsdækkende netværk, som sætter fokus på socialt ansvar i virksomheder og på at danne netværk og partnerskaber. Netværket er inddelt i regioner og Christina er ansvarlig for at facilitere og udbygge netværkets lokale aktiviteter i Region Nordjylland. Christina arbejder herudover med beskæftigelsesindsatsen for danske veteraner i projekt "Veteraner i job: Fra brændpunkt til beskæftigelse".

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Ansvarlig for at motivere og inspirere virksomhederne i Region Nordjylland til at tage et socialt ansvar via månedlige arrangementer, der handler om at fastholde medarbejdere, forebygge sygdom og nedslidning samt inkludere dem, der står udenfor arbejdsmarkedet.
 • Skaber relationer og danner netværk mellem VirksomhedsnetværkCabis medlemmer herunder drive og facilitere mindre netværksgrupper/erfagrupper indenfor eksempelvis sygefravær, trivsel og integration af flygtninge.
 • Konsulent på projektet ”Veteraner i job: Fra brandpunkt til beskæftigelse”.

Uddannelsesbaggrund

 • HRM, Ledelseakademiet Aarhus
 • Coach uddannelse, Grow2
 • Teamcoach uddannelse, Human Factors
 • Lederuddannelse fra AS3 Companies
 • Lederuddannelse fra Dansk Supermarked.

Erhvervsbaggrund

 • Chefkonsulent, AOF Danmark
 • Selvstændig indenfor teamcoaching
 • Udviklingskonsulent, HRM
 • Afdelingschef, Dansk Supermarked.