Case: Tværgående samarbejde om opkvalificering blandt østjyske jobcentre og fagorganisationer

11 østjyske jobcentre, Dansk Metal og 3F er gået sammen for at skabe en mere målrettet kontakt til virksomhederne. Få her et eksempel på, hvordan du kan arbejde med rekruttering og opkvalificering af ledige på tværs af kommuner og industrivirksomheder.

De østjyske kommuner har svært ved at servicere industrivirksomhederne med potentielle medarbejdere, der har de rette kompetencer. Derfor er jobcentrene i Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Randers, Syddjurs, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Odder, og Aarhus kommuner gået sammen med de faglige organisationer i en fælles indsats inden for rekruttering og opkvalificering.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er jobparate ledige - herunder faglærte, ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse. Typisk vil de have relevant erhvervserfaring inden for industrien og/eller kurser, der kan bygges videre på. Borgere, der er motiverede til at skifte spor, er også i målgruppen. Blandt virksomhederne er det østjyske virksomheder inden for industrien.

Processen for det tværkommunale samarbejde

Jobcenter Aarhus fungerer som tovholder på processen. Der er følgende trin i processen:

1. Opsøgende arbejde blandt 3F og METAL, som har spurgt i alt 600+ virksomheder, om de skulle ansætte i den kommende tid. 
2. Jobcentrene, 3F og Dansk Metal afdækker virksomhedernes behov på baggrund af deres svar. De tager herefter kontakt til de interesserede virksomheder.
3. De faglige organisationer udsøger ledige, som sammen med virksomhederne bliver inviteret til informationsmøde.
4. Efter informationsmødet screenes interesserede borgere i forbindelse med kompetencevurdering for at sikre et godt match.
5. De ledige borgere bliver opkvalificeret via en af de to nedenstående modeller.
6. Efter uddannelsesforløbet udarbejder Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord sammen med jobcentrene og de faglige organisationer en pjece eller et inspirationshæfte med anbefalinger og resultater – bl.a. i forhold til, hvilken model, der fungerer bedst i hvilke sammenhænge.

Modeller for virksomhedsrettet kompetenceudvikling

Projektet har to modeller for kompetenceudvikling af ledige borgere:

Samarbejdsmodellen:

Her afdækker jobcentrene virksomhedernes behov for bestemte kompetencer, hvorefter de matches med en ledig, der med efteruddannelse vil kunne opfylde disse behov. Det kunne fx være et certifikat til svejsning eller truck. Modellen er ressourcekrævende, men forventningerne er, at en stor del af deltagerne overgår til beskæftigelse på grund af det forholdsvist præcise match.

Uddannelsesmodellen:

Denne model indebærer, at jobcentrene og virksomhederne sammen identificerer et kompetencebehov inden for en branche, hvorefter de sammensætter et kursusforløb for de ledige, som imødekommer dette behov. Først herefter udvælger jobcentrene og virksomhederne en gruppe af ledige med interesse for at deltage i efteruddannelse. En større gruppe af ledige bliver opkvalificeret, og jobcentrene imødekommer derfor flere virksomheders behov for arbejdskraft. Match kan ske før, under og efter opkvalificering, med henblik enten ufaglært arbejde eller læreplads som lærling eller voksenlærling.

I projektet er der også den mulighed, at en ledig med de rette kompetencer kan blive direkte rekrutteret til et bestemt job.

Projektet er startet i august 2015.