Case: Mangel på kvalificeret arbejdskraft

DBI Plastics oplevede sammen med andre produktionsvirksomheder i det midtsjællandske, at der var store problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det var ikke længere muligt at finde ledige, som matchede de behov, som produktionsvirksomhederne havde.

Derfor har seks jobcentre sammen med de midtsjællandske virksomheder igangsat et fælles initiativ for at opkvalificere ledige inden for andre faggrupper fx kontor og servicefagene. De seks jobcentre er Sorø, Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Ringsted og Køge.

Formål og målgruppe

Projektets formål er at opkvalificere ledige borgere til arbejdet inden for ”første led” fx pakkeri eller lager, så virksomhederne kan ”frigive” medarbejdere til opkvalificering til ”andet led,” som omhandler mere tekniske og specialiserede funktioner, hvor der er størst mangel på arbejdskraft i øjeblikket.

Målgruppen blandt borgerne er forsikrede ledige og jobparate borgere. Proces for det tværkommunale samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Der er seks forskellige trin i processen:

1. Opslag på ”Min side”

Det har været afgørende at screene borgerne tidligt i forløbet, og kun fokusere på de, som er motiverede. Jobcentrene skriver et opslag gennem på ledige borgers ”Min side” på Jobnet, hvor de opfordrer den ledige til at tage kontakt til deres sagsbehandler, hvis de overvejer et brancheskift til en produktionsvirksomhed. På den måde er det lysten og motivationen, der bliver afgørende.

2. Sagsbehandlerens vurdering

Efter henvendelsen vurderer sagsbehandleren de indkomne henvendelser

3. Henvendelserne gives videre til tovholderen på projektet i den pågældende kommune

Den pågældende kommune foretager udvælgelsen af kandidaterne, som inviteres til en fælles introduktionsdag for ledige og virksomheder.

4. Intromøde for ledige kandidater og virksomheder

Her har kandidater og virksomheder mulighed for at blive introduceret for hinanden på tværs af kommuner. Hvis der er et match, kan en virksomhed, på baggrund af et screeningsskema, aftale et praktikforløb med en kandidat.

5. To ugers praktik

Kandidaten er i praktik i to uger forud for yderligere praktik, løntilskud eller ansættelse.

6. Tværkommunalt uddannelsesmøde

Efter to ugers praktik vurderer virksomheden og jobcentret sammen med borgeren, om der er behov for yderligere kompetenceudvikling fx et AMU-kursus. De afholder et tværkommunalt uddannelsesmøde, hvor de koordinerer et evt. kursusforløb, inden det videre forløb går i gang (yderligere praktik, løntilskud eller ansættelse).

Jobcenter Sorøs forventninger til samarbejdet

Jobcenter Sorø, som sammen med DBI Plastics har været med fra begyndelsen, har positive forventninger til det tværkommunale samarbejde.

Forventningerne er:

  • Ressourcebesparelser på grund af en koordineret adfærd i forhold til virksomhederne
  • Hurtig videndeling mellem jobcentre, hvilket gør, at de kan arbejde mere præcist med at udsøge borgerne fra fælles screeningsværktøjer
  • Hurtigere match til en egnet kandidat til jobbet
  • Virksomhederne får et netværk på tværs, som kan inspirere til, hvordan de kan bruge jobcentrene
  • Projektet i de sjællandske kommuner løb frem til juni 2016.
Case

NCC har fået rekruttering sat i system via Jobservice Danmark

NCC Construction har via Jobservice Danmark fået en aftale i stand, hvor rekruttering og opkvalificering af ledige, med henblik på at kunne arbejde for NCC, er systematiseret på tværs af kommunegrænser.

Læs case
Case

Tværgående samarbejde om opkvalificering

11 østjyske jobcentre, Dansk Metal og 3F er gået sammen for at skabe en mere målrettet kontakt til virksomhederne. Få her et eksempel på, hvordan du kan arbejde med rekruttering og opkvalificering af ledige på tværs af kommuner og industrivirksomheder.

Læs case
Case

Hovedstadens Rekrutteringsservice

Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) er et eksempel på, hvordan du systematisk kan arbejde tværkommunalt med den opsøgende kontakt til virksomhederne inden for rekruttering og opkvalificering.

Læs case