Mortalin: Tag fat om de svære samtaler

En klar sygefraværspolitik og et kursus i at håndtere de svære samtaler gjorde, at alle ansatte hos Mortalin nu får den samme behandling, når de er syge.

Sygefraværet var egentlig ikke specielt højt hos Mortalin A/S, da ledelsen i 2008 besluttede sig for at der skulle gøres noget ved virksomhedens sygefraværspolitik.

Årsagen var i stedet, at Anders Kildemoes, adm. direktør i den landsdækkende skadedyrsvirksomhed med hovedsæde i Haslev på Sydsjælland, havde oplevet, at et par langtidssygemeldinger ikke var håndteret helt så godt som ønsket.

Ledelsen i virksomheden manglede nogle redskaber til at kommunikere godt og fremadrettet med sygemeldte medarbejdere, og derfor var hele ledergruppen på 12 personer på kursus i at håndtere de svære samtaler.

Derudover blev der i virksomheden udarbejdet en sygefraværspolitik, som sikrer, at ledelsen har nogle fælles referencerammer og retningslinjer at arbejde ud fra, når det kommer til sygefravær.

For medarbejderne betyder det, at alle ved, hvilke regler der gælder, og alle ansatte får en ensartet behandling, når de sygemelder sig.

Fast politik og procedure i forbindelse med sygefravær

I Mortalins syge- og fraværspolitik er det overordnende mål at udvikle og fastholde en god og sund arbejdsplads med sunde og glade medarbejdere med et lavt sygefravær.

Det betyder bl.a., at direktionen skal fastholde og udvikle gældende politikker for personale, arbejdsmiljø og uddannelse. Arbejdsmiljø, sundhed, sygdom og fravær indgår som faste emner i de årlige medarbejdersamtaler, og der føres en systematisk fraværsstatistik.

I politikken er der desuden beskrevet en udførlig procedure for, hvordan medarbejderne skal melde sig syge, og hvornår forskellige former for fraværssamtaler tages i brug.

Fx tager en kollega telefonisk kontakt til den sygemeldte allerede på fjerde fraværsdag, og ved sygdom over to uger tager ledelsen kontakt med henblik på en samtale om sygdommens karakter.

Der er også beskrevet en tilbagevendelsessamtale, som kan tages i brug, hvis medarbejderen har brug for det for at vende tilbage til arbejdet bedst muligt.

Derudover indeholder Mortalins sygefraværspolitik også forskellige instrumenter til at sikre, at medarbejderne har det godt og trives på arbejdspladsen. Det er fx:

  • Forebyggende trivselssamtale
  • Sundhedsforsikring
  • Stresshåndtering
  • Krisehåndtering med mulighed for psykologhjælp.