Case: Midtvask: Fælles værdier skaber sammenhold

Sygehusvaskeriet Midtvask har skabt en effektiv arbejdsplads med en stærk følelse af fællesskab, selvom medarbejderstaben tæller 21 forskellige nationaliteter. Samtidig har vaskeriet en udsædvanlig høj grad af fastholdelse.

”Hvis vi står med en mand fra Aserbajdsjan og én fra Somalia, og de ellers er lige dygtige, så tager vi ham fra Aserbajdsjan, for det har vi ikke i forvejen,” siger Pernille Lundvang, vaskerichef for det aarhusianske sygehusvaskeri Midtvask.

- Hvis vi står med en mand fra Aserbajdsjan og én fra Somalia, og de ellers er lige dygtige, så tager vi ham fra Aserbajdsjan, for det har vi ikke i forvejen.

Vaskerichef for det aarhusianske sygehusvaskeri Midtvask.

Sådan forholder det sig på Midtvask, hvor vaskerichefen gør en dyd ud af, at personalet er så mangfoldigt som muligt.

I dag er der 21 forskellige nationaliteter blandt de 140 ansatte, og Midtvask har gennem årene høstet adskillige priser for det ihærdige arbejde med mangfoldighedsledelse og det sociale ansvar.

At de ansatte sætter pris på deres arbejdsplads kan desuden ses på udskiftningen i medarbejderstaben. Blandt de fastansatte er det typisk kun en til to, der hvert år forlader vaskeriet. Og det er som regel på grund af pension.

Tal dansk i arbejdstiden

Vejen til en mangfoldig og god arbejdsplads har dog ikke været uden problemer, og en overgang lød kritikken fra de gamle medarbejdere, at der var ansat for mange nydanskere.

”Nogle mente, at ”de” skulle bare lære vores kultur, men vi fandt ud af, at det virkelige problem var, at for mange af nydanskerne talte for dårligt dansk. Det er ikke sjovt, at stå sammen med fire thaipiger en hel aften, hvis de kun taler sammen på deres eget sprog,” siger vaskerichef for det aarhusianske sygehusvaskeri Midtvask.

Derfor blev 18 medarbejdere, som var decideret svage til dansk sendt til sprogundervisning i et halvt år, og der blev taget en beslutning om, at der tales dansk i arbejdstiden.

De fem færdigheder

For at skabe sammenhold på arbejdspladsen blev medarbejderne desuden spurgt om, hvilke egenskaber de så som de vigtigste for at skabe et godt vaskeri. Det mundede ud i fem færdigheder, som i dag er kerneværdier for Midtvask:

  • Samarbejde
  • Effektivitet
  • Ansvarlighed
  • Prøv noget nyt
  • Anerkendelse.

Alle medarbejdere blev herefter sendt på kursus i fem dage. Én dag for hver færdighed.

”Det var vigtigt, at alle var med på, hvad de fem færdigheder betyder, og derfor fik vi i løbet af de fem dage nogle gode snakke om, hvad vi forstår ved godt samarbejde eller anerkendelse. Det er sikkert nogle af de samme værdier, de har i Danske Bank, men vi siger det på vores måde,” udtaler vaskerichef for det aarhusianske sygehusvaskeri Midtvask. 

Ret til forskellighed

Nogle af medarbejderne kom desuden på kursus som kultur- og mangfoldighedsambassadører. Det giver en mulighed for at forklare og skabe forståelse for de mange forskellige kulturer, der hersker blandt medarbejderne.

Før i tiden blev visse medarbejdere sure over, at muslimerne skulle have fri under ramadanen, men gennem kulturambassadørerne er det blevet vendt til en selvfølge.

Og ifølge vaskerichef for det aarhusianske sygehusvaskeri Midtvask er det vigtigt, at lederne og tillidsrepræsentanterne går forrest i mangfoldighedsarbejdet.

Når et par af pigerne pynter op til jul, så går jeg rundt og siger, at det er rigtig flot. Jeg behøver egentlig ikke at gøre det, men hvis medarbejderne kan se, at lederne og tillidsrepræsentanterne er de første til at stille sig under misteltenen og viser, at her anerkender man hinanden, så spreder det sig hurtigt.

Vaskerichef for det aarhusianske sygehusvaskeri Midtvask.

Blandt Midtvasks i alt ca. 160 ansatte er der 21 forskellige nationaliteter i alle aldre. 45% er mænd.
Midtvask, som ejes af region Midtjylland, har modtaget en række priser for sin mangfoldighed.