Case: Gern Glas: Fordele fik fordommene på flugt

Værkfører Jes Jensen fra Gern Glas var forbeholden over for at rekruttere nydanskere. Men da han i 2004 manglede folk, tog han chancen.

Trods udfordringer hvad angår bl.a. sprog, blev rekrutteringen af nydanskere en succes, som Jes Jensen har gentaget ofte siden.

Jes Jensen kom til Gern Glas i 2004. Og efter kun en måneds ansættelse blev han kontaktet af den lokale sprogskole med et tilbud om at tage to somaliere i praktik: 

”Jeg var egentlig ikke meget for det. Jeg havde ingen erfaringer med at ansætte nydanskere, og jeg havde mange indgroede forestillinger om, hvordan de var. Men jeg tænkte, at når det nu var gratis, kunne det komme an på en prøve. Jeg havde også svært ved at få folk til aftenholdet. Jeg fik så de to, og den ene er her endnu og er en af mine kernemedarbejdere”, forklarer Jes Jensen.

Siden har Jes Jensen haft mange forskellige nationaliteter igennem både som vikarer og som fastansatte. For tiden består aftenholdet af syv nationaliteter, og halvdelen af medarbejderne er nydanskere.

”Jeg nåede hurtigt frem til, at det er fuldstændig lige meget, hvad man er, og hvor man kommer fra. I bund og grund ønsker alle at udføre jobbet godt og tjene penge”, fortæller Jes Jensen.

Han er dog ikke blind for, at der er særlige udfordringer ved at ansætte nydanskere:

”Nydanskere har tit andre forudsætninger for at træde ind på arbejdspladsen, og det skal man være opmærksom på. Men er man det, er der ikke den store forskel, og man får oven i købet ofte nogle anderledes kompetencer ind i virksomheden”, mener han.

Alle kan bidrage

De nydanske medarbejdere, Jes Jensen ansætter, har gerne erfaringer med sig fra hjemlandet, der kan bruges til noget:

”Til samtalen spørger jeg konsekvent om, hvad de har lavet, før de kom til Danmark. For de fortæller ikke af sig selv. De tror, jeg kun vil vide, hvad de har lavet i Danmark, men hvis nu en mand er 35 år og har været fem år i Danmark, så har han jo også lavet noget i 15 år derhjemme. Det er da også vigtigt at få med”, fremhæver Jes Jensen og fortsætter:

”Mange har også en uddannelse med hjemmefra. De har ikke papir på den, og så siger de ikke noget. Men derfor kan jeg måske bruge det alligevel – fx er det en fordel her at have it-kompetencer. Rigtig mange kan også tre-fire sprog, og det kan vi også få brug for.”

Dansk i forskellige grader

Medarbejderne skal kunne tale dansk, når de bliver ansat. Først og fremmest skal de kunne læse og skrive standardblanketter, og det lærer de hurtigt. Men dansk er mange ting:

”Der er jo mange grader af dansk. En ting er at tale sammen om, hvordan det går, og hvordan konen har det. Men når det handler om, at der ikke må være grater hen ad kanten på et emne, så aner de måske ikke, hvad jeg taler om. Og så må instruktionen være mere grundig. Der er også nogle, der af høflighed svarer ja uden at have forstået. Jeg sikrer mig, at opgaven er forstået ved fx at stille spørgsmål”, forklarer Jes Jensen.

God personlig kontakt giver bonus

Som leder bør man altid have en god, personlig kontakt til sine medarbejdere, og i forhold til nydanskere er værdien ofte ekstra stor, mener Jes Jensen:

”Du skal passe på med at tale for indforstået. Mister man et ord eller to, føler man sig hurtigt udenfor. Derfor giver jeg stort set heller aldrig kollektive beskeder. Jeg er næsten altid rundt til hver enkelt”, fortæller han og uddyber:

”Mange nydanskere er ikke vant til at blive taget med på råd af chefen. Drøfter vi noget om produktionen alle sammen, må jeg derfor lige rundt bagefter og høre dem ad, for de siger ikke så meget i den store forsamling. Men de har tit en mening og måske endda løsningen.”

For Jes Jensen omfatter en god kontakt også at spørge til familien, og hvad der optager medarbejderne. Og han giver tit de nydanske medarbejdere en håndsrækning med skattepapirer og andet:

”Mange af de nydanskere, jeg ansætter, er nye på det danske arbejdsmarked. Og sådan noget med hvordan fx skattesystemet, ferieregler og sundhedsvæsenet fungerer, det kniber det altså med. Så jeg siger: ”Tag det med herhen!”. Det betyder intet for mig at kigge på det – og det kommer dobbelt igen. Der kan jo komme tidspunkter, hvor jeg har brug for en ekstra indsats”, fortæller Jes Jensen.

Tro og kammeratligt drilleri

For Jes Jensen er det alfa og omega, at arbejdspladsen fungerer socialt. Og en af udfordringerne i at lede en blandet medarbejdergruppe er at undgå gruppedannelser:

”Min erfaring er, at både integrationen og det sociale fungerer bedst, hvis folk blander sig. Hvis fx nogle taler deres eget sprog i pauserne, ja, så føler resten og ikke mindst de danske medarbejdere sig lynhurtigt udenfor”, fortæller han og fortsætter:

”Jeg siger altid under ansættelsessamtalen, at vi godt kan drille hinanden lidt – men kun så længe alle er med på den. Og vi er jo vidt forskellige”, forklarer Jes Jensen.

Folk er bl.a. forskellige, når det kommer til religion. På Gern Glas må man ikke bede i arbejdstiden, men gerne i pauserne:

”Alle skal kunne være her. Men det må ikke betyde, at kollegerne bliver generet af bønner, eller at de bedende medarbejdere ikke får holdt pause eller spist. Troen – ligegyldigt hvad den er – skal kunne forenes med at være på arbejdspladsen”, slutter Jes Jensen.

  • Gern Glas producerer glas og spejle til møbelindustrien.
  • Virksomheden ligger i Østjylland og har 60 medarbejdere, ca. 40 % med anden etnisk baggrund.
  • De fleste medarbejdere er ufaglærte og oplæres ved sidemandsoplæring.