Rutek

Lykkes med at sætte både ord og tal på sygefraværet

CASE

Virksomhed: Rutek A/S - rustfri stålproduktion
Branche: Produktion
Størrelse: Ca. 30 medarbejdere
Geografi: Randers
Mere inspiration: Følg Rutek A/S på LinkedIn

Sådan gør de

En ny sygefraværspolitik blev afsæt for ledelsen i arbejdet med at styrke en kultur, hvor der kan tales med tillid og respekt om sygefravær.

Fabrikschef Mikael Aarslev fortæller, at de nye rammer for samtaler ikke er lavet for løfte pegefinger af nogen. ’Derimod giver det os i stedet mulighed for at tale om, hvad der ligger forud for fravær og evt. fornemme, om der ligger noget bag, vi skal følge op på’, fortæller Mikael.

Konkret er der fastsat en KPI på at stile mod 3 % som samlet sygefraværsprocent. Med systematisk månedlig gennemgang af data, renset for langtidsfravær, afholdes en opmærksomhedssamtale, hvis en medarbejder overskrider denne procent. Efter hver samtale skrives et fælles notat om indhold og aftaler mellem leder og medarbejder. ’Vi har også afløst MUS-samtalerne med løbende 1:1 samtaler for at få en tættere dialog, om den enkeltes trivsel i hverdagen’, for som Mikael siger: ’Ville man selv arbejde et sted, hvor ledelsen er ligeglade?’.

’Vi tror fuldt og fast på involvering af medarbejderne i alle aspekter, og derfor er AMO-gruppen en fast partner i udformningen og formidlingen af politikkerne. Det handler om, at vi tør være ærlige om vores forventninger til hinanden på arbejdspladsen’, siger Mikael. At kunne tale om den enkeltes bidrag og betydning, styrker både retfærdighedsfølelsen og meningen med arbejdet og skaber en kultur, hvor der kan tale åbent om det drypvise fravær og grundene til det.  

Derfor gør de det

Vi vil jo gerne have, at alle møder op på arbejde og trives, for det koster os dyrt i ressourcer at korrigere vores planlægning ved fravær. Fravær får betydning for vores drift, mulige vækst og i værste fald mærker kunderne det. At prioritere og investere i gode rutiner med samtaler, baner vejen for en arbejdspladskultur med fortrolighed og trivsel. Når vores medarbejdere ser, at vi passer på dem, passer de også på virksomheden.

-

Udgiften hører til almindelig drift

At arbejde med forebyggelse er en udgift, vi betragter som almindelig drift, siger Mikael. Det har kostet mig et par arbejdsdage at forberede og udarbejde politikker og statistikker, men derefter bliver det en naturlig del af driften og virksomhedens flow at se på data i vores ERP-system og have et fast punkt på de månedlige AMO-møde om sygefraværet.

En investering, der kommer mange gange igen

Det kan godt kræve, at nye kompetencer skal trænes op omkring ’svære samtaler’, når alle skal øve sig i at tale om sygefraværet. Men vi får kolleger, der oplever en retfærdighed og omsorg, både når de kan se de samme regler gælder for alle og oplever, at deres ledere løbende spørger til deres trivsel. Det behøver ikke være en dyr affære at sætte forebyggelse i system, det vigtigste bliver, at vi tydeligt gør klart, hvad mål og formål med samtalerne er. Når indsatsen opleves som meningsfuld, skaber det en respektfuld kultur, hvis vi godt tør tale om det, der kan være svært.

Gode råd til andre ledere >>

  • Få hele ledergruppens opbakning. Forbered dig, så det er let at se og gå til for andre.
  • Udbred det i hele virksomheden og fortæl ærligt og åbent om mål og formål med de nye initiativer.
  • Hold det ved lige! Nye politikker må ikke støve til i ringbind, men skal være i live – og rettes til om nødvendigt.

Forandringen går i gang allerede når vi italesætter forebyggelse. Når det så sættes i en ramme, kan alle se, det ikke bare bliver ved snakken.

Mikael Aarslev, Fabrikschef

CABI MENER…

I forebyggelse af sygefravær er det vigtig at have en god dialog mellem medarbejder og ledelse. Og det er ikke nok kun at tale sammen, om det der kan være svært én gang om året. Casen fra Rutek viser bl.a., hvordan arbejdet med rammer og rutiner, kan hjælpe med at sætte samtaler i system. Med klare rammer for samtaler bliver der åbnet op for, at dialog om sygefravær og trivsel, gøres til en integreret del af ledelsens løbende dialog med den enkelte medarbejder.

Sådan kommer I i gang med forebyggelse af sygefravær

Lav en sygefraværspolitik

Find konkrete råd til indhold og fremgangsmåde, når I skal se på jeres sygefraværspolitik. Følg denne guide og se et udkast til en skabelon, som I kan lade jer inspirere af.

Læs mere

Sygefraværsberegneren

Ofte hører vi, at virksomhederne har udsigt til økonomisk gevinst, hvis de nedbringer fraværet. Men hvor stor er gevinsten egentlig, og hvornår er en investering i forebyggende tiltag tjent hjem?

Læs mere

Se flere cases

Her på siden kan du se flere eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige. Der er masser af gode og konkrete råd at hente her.

Læs mere

Har I spørgsmål til, hvordan I forankrer socialt ansvar i jeres forretning

-

Mikael Aarslev

Fabrikschef Rutek A/S

Tlf.:  2021 9814
Mail: mk@rutek.dk

-

Marlene Fabrin

Seniorkonsulent, Cabi

Tlf.: 2234 3965
Mail: fab@cabiweb.dk

Case

Se flere cases

Se eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige. Arbejder du på anden måde med den aktive beskæftigelsesindsats, er der også inspiration at hente i vores cases.

Læs mere
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR