midtVask

Lykkes med at opkvalificere og efteruddanne deres ufaglærte medarbejdere

CASE

Virksomhed: midtVask
Branche: Vaskeri
Størrelse: ca. 160 medarbejdere
Geografi: Aarhus / Region Midtjylland

midtVask tager socialt ansvar ved at opkvalificere medarbejderne

midtVask tænker strategisk omkring CSR-arbejdet i hverdagen, når de fremtidssikrer både virksomheden og medarbejderne med en erhvervsfaglig uddannelse til alle. midtVask er et offentligt ejet vaskeri, som hører under Region Midtjylland, men de konkurrerer på markedsvilkår.

For midtVask er CSR god business. Det giver mindre spild og mere effektivitet i produktionen.

Sådan gør de

midtVask har 160 fuldtidsansatte, hvoraf 130 arbejder i produktionen. 120 af de 130 er uddannet som faglærte industrioperatører og bliver nu løbende efteruddannet for at holde kompetenceniveauet højt hos den enkelte. De resterende er undtaget pga. særlige hensyn.

Specialkonsulent i midtVask Michael Maagaard er stor fortaler for den erhvervsfaglige uddannelse af alle medarbejderne: ”Det er en strategisk beslutning hos os, at vi tager ansvar, udvikler os og sikrer virksomhedens fremtidige arbejdskraft”.

Opkvalificering giver mindre spild, mere effektivitet og færre konflikter.

Medarbejderne i midtVask har baggrund i 35 forskellige nationaliteter, og der er omtrent lige mange mænd og kvinder. Virksomheden ansætter gerne personer, som endnu ikke kan tale dansk. For midtVask handler det først og fremmest om, at personen har de grundlæggende kompetencer.

”Man skal starte med at give dem jobbet og se, om de kan det, jobbet kræver. Hvis det er på plads, så er det interessant at finde ud af, hvordan de så får lært sproget, kulturen osv.”, fortæller Michael Maagaard.

De 35 nationaliteter giver, ifølge Michael Maagaard, en forskellighed, som gør virksomheden stærkere.

”Målet er ikke diversitet – målet er forskellighed, for det gør os stærkere. Den skaber dynamik og udvikling. Forskelligheden betyder også, at vi ikke kan tage noget for givet, og derfor er vi meget tydelige, når vi kommunikerer mål og delmål ud.”

midtVask har oplevet flere positive tendenser efter deres store indsats med løbende at opkvalificere medarbejderne.

”Vi har set en produktionsstigning på 5 %, og vores sygefravær, både det korte og det lange, er pt. under 1,5 %. Det interessante er, at vores gennemsnitsløn er steget markant, fordi vores medarbejdere er blevet faglærte. Når du er faglært, bliver du bedre til at se spildformer, lave forbedringsforslag, identificere problemer og tage ansvar for opgaver. Så vores gennemsnitspriser pr. kilo vasket tøj er også faldet meget, så vi får mere for lønkronerne”, fortæller Michael Maagaard.

I midtVask oplever de ydermere, at medarbejderne tager et større ansvar, de er mere loyale, der er færre konflikter, og så er de positive og med til at skabe en god stemning.

”Konflikter i teams er fx en enormt stor spildform. Frustrationer, vrede og dårligt samarbejdsklima kan give et stort spild, som man tit kan overse. Derfor arbejder vi løbende med det, og det har givet gode resultater”, fortæller Michael Maagaard.

Alsidige arbejdsstillinger og fysisk træning skal forebygge nedslidning

midtVask vil gøre deres medarbejdere sundere. De har en fysioterapeut ansat, deres elever optrænes grundigt, og hver dag er der elastiktræning med kontraøvelser for at udligne statiske arbejdsstillinger. Og så stilles der krav til, at deres medarbejdere siger til, hvis de har ondt, så man kan nå at forebygge.

”Hvis du laver det samme i otte timer, uanset hvad det kan være, vil det have nedslidende effekt. Vi tænker derfor det samlede arbejde ind", fortæller Michael Maagaard.

Konkret betyder det, at midtVask benytter sig af rotation på arbejdsstationer i driften, for at medarbejderne skånes mest muligt og for at forebygge bedst muligt. Virksomheden roterer sine medarbejdere, så de der står meget med hårde opgaver, også af og til udfører mere bløde og skånsomme opgaver.

 

Derfor gør de det

midtVask ser en god forretning i arbejdet med det sociale ansvar og CSR.

”Det vi gør, er god business, og vi tænker CSR-arbejdet ind som en del af kerneforretningen for at have størst mulig fleksibilitet. Hvis man gerne vil arbejde med det her, så skal man koble tingene sammen, så de bliver en naturlig del af hverdagen”, udtaler Michael Maagaard.

-

Han lægger op til, at CSR-arbejdet skal gøre noget godt for din næste, altså den person, der står lige foran dig. For at få de lidt svagere folk med, skal du operationalisere dine værdier, være tydelig i din rammesætning og forventningsafstemning til dine medarbejdere.

”Fortæl og vis helt konkret, hvad du forventer, fx hvordan man folder håndklæder, hvordan man holder frokost, hvornår vi holder pauser etc. - så giver du folk en bedre chance for at klare sig godt og få succes”, mener Michael Maagaard.

I 2015 blev midtVask kåret som ”Årets læreplads” af DEG (Danske Erhvervs- og Gymnasieskoler). Samme år blev de nomineret til CSR People Prize, en pris der uddeles af Cabi til virksomheder, som tager et særligt socialt ansvar. I 2018 blev midtVask kåret som ”Årets arbejdsplads” af fagforeningen 3F.

Gode råd til andre ledere >>

  • Tænk opkvalificering som en del af din virksomheds udvikling – ikke kun som kompetenceudvikling af den enkelte. Find kompetencebehov, tilpas uddannelse til jobbet i centrum og tilpas forløb til virksomheden. Sørg for, at alle barrierer for at gennemføre uddannelsen for kollegerne er fjernet
  • Tænk CSR-arbejdet ind som en del af din kerneforretning – ikke som noget, der kører selvstændigt ved siden af
  • Arbejd med sundhedsfremme for at forebygge ensidigt, gentaget arbejde og nedslidning. Det er god økonomi for den enkelte, virksomheden og samfundet.

Vi leverer totalløsninger med fokus på bæredygtighed, udvikling og optimering af produkter, services og arbejdsgange. Hos os er CSR en naturlig del af kerneforretningen.

Specialkonsulent Michael Maagaard

Sådan kommer I i gang med at arbejde med socialt ansvar

Fastholdelse

Pas godt på dine medarbejdere. Få overblik over muligheder for kompetenceudvikling, fastholdelse, fleksjob, rotationsordninger, arbejdstilpasning ved sygdom og meget mere.

Læs mere

Brug jobcentret optimalt

Et godt samarbejde med dit lokale jobcenter styrker din forretning både ift. fastholdelse af medarbejdere og rekruttering. I denne guide får du serveret alle mulighederne for at bruge jobcentrets service optimalt.

Læs mere

Se flere cases

Her på siden kan du se flere eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige. Der er masser af gode og konkrete råd at hente her.

Læs mere

Sådan forankrer I socialt ansvar i jeres forretning

Tag en snak med én af vores konsulenter. Vi hjælper virksomheder inden for alle brancher og størrelser med at tage socialt ansvar og gøre det til en god forretning både for medarbejderne og bundlinjen. 

Case

Se flere cases

Se eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige. Arbejder du på anden måde med den aktive beskæftigelsesindsats, er der også inspiration at hente i vores cases.

Læs mere
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR