Danish Crown: Fra svag ledig til sund slagteriarbejder

Danish Crown i Grindsted rekrutterede gennem knap fem år 225 medarbejdere fra et beskæftigelsesprojekt for de svageste ledige. Gennem hele perioden lå sygefraværet for gruppen under to procent, mens det for slagteriarbejdere i almindelighed er seks-syv procent.

”Vi hentede dem simpelthen, når de sygemeldte sig. Det skete selvfølgelig, at folk reelt var syge, og så fik de lov at blive hjemme under dynen. Men for det meste meldte de sig syge, fordi livet lige den dag blev dem for meget. Og så fik de besked på at komme med – eller miste penge for den dag på grund af ulovligt fravær.”

Udmeldingen er kontant fra slagteriprojektets leder, den dengang kommunalt ansatte socialrådgiver Susanne Klausen, der gennem projektets fem år rykkede ud på slagteriet på fuld tid. Hun mener, at årsagen til projektets succes på sygefraværsområdet er ganske enkel:

”Deltagerne i projektet havde så lav sygefraværsprocent af tre årsager: De vidste, at den største fyringsgrund på slagteriet var en høj fraværsprocent. De var stolte over at tjene deres egne penge. Og så lavede vi en opfølgning over for dem, som fjernede stenene på deres vej, og drog omsorg for dem.”

Susanne Klausen understreger, at det tager tid at rette op på ødelagte liv, og at man derfor ikke uden videre kan sende udsatte ledige i arbejde. Der kræves en så hurtig indsats som muligt og et solidt forarbejde. Men gør man forarbejdet ordentligt, kan man også få bugt med det sygefravær, som kommer af at have ondt i livet, mener hun. Det drejer sig ifølge Susanne Klausens erfaring om mindst 50 procent.

Projektets deltagere var fx metadon-brugere, alkoholikere og folk med ondt i både kroppen og livet – alle fra matchgruppe fire og fem. De fleste modtog kontanthjælp inden projektet, og hovedparten var kendt fra andre projekter for et højt sygefravær. Ambitionerne var derfor på forhånd lave – men det blev hurtigt ændret:
”Vi lagde ud med de ledige, som vi gik ud fra var de svageste. Deltagerne på projektets første hold havde således været ledige i gennemsnitligt 12 år. Men alle 20 deltagere gennemførte forløbet, og alle på nær en fik efterfølgende job på slagteriet,” fortæller Susanne Klausen, der ser det som en illustration af, at ingen ledig er for svag til at få en chance.

Fakta om sygefravær i slagteriprojektet

  • Projektet løb gennem knap fem år frem til 2005, hvor slagteriet i Grindsted lukkede.
  • I alt 354 ledige var under projektet igennem otte ugers forløb på hold á 20.
  • Ved projektets afslutning havde 72 procent forladt offentlig forsørgelse.
  • Sygefraværet for alle nuværende og tidligere kursusdeltagere lå under to procent gennem hele projektet, mens det normale sygefravær for slagteriarbejdere nærmer sig syv procent.
  • Aldersmæssigt spredte deltagerne sig fra 17 til 62 år, der var 40 procent mænd og 60 procent kvinder, mens ca. 25 procent var indvandrere eller efterkommere.