Case: Sønderborg Kommune: Alle ansatte skal føle sig velkomne

Uanset om man hedder Jensen og kommer fra en skranke i den tidligere nabokommune eller er en helt nyansat Fatimah, så skal medarbejderne føle sig som en del af en fælles arbejdspladskultur i Sønderborg Kommune.

Mange medarbejdere i Sønderborg Kommune med en lang arbejdskarriere bag sig stod i forbindelse med kommunalreformen midt i nye udfordringer med andre arbejdssteder, nye ledere og arbejdsopgaver.

”Det er ikke kun kollegerne fra Bosnien eller Somalia, som gør tingene anderledes. Nej, det gør de nye kollegaer fra Gråsten og Nordborg også,” fortæller uddannelseskoordinator Astrid Jensen fra Sønderborg Kommune.

”Vi er nødt til at huske, at selv om man har været på en arbejdsplads i mange år, så har man ikke patent på sandheden. Udvikling og forandring er nødvendigt - både hvis vi skal have succes med at rekruttere de unge til vores arbejdspladser, og hvis vi skal lykkes med at rekruttere og fastholde nydanskerne”.

En god arbejdsplads for nye

I Sønderborg Kommune gør man meget for at blive dygtig til at rekruttere nye ansatte.

”Men hvis vi ikke arbejder på at få arbejdspladsen til at være åben over for de nye medarbejdere, så mister vi for mange af dem igen. De nye medarbejdere skal møde en arbejdsplads, som de kan blive en del af,” siger Astrid Jensen.

Hendes erfaring er, at mange nydanskere har mistet modet, netop fordi de ikke er blevet en del af arbejdspladskulturen på deres arbejdsplads.

Men samtidig tror Astrid Jensen på, at jo mere vi tør sætte vores vaner på arbejdspladsen til debat – jo hurtigere vil vi få mangfoldige arbejdspladser med plads til alle.

Snak om kulturen

Alle 2.500 medarbejdere i den gamle Sønderborg Kommune deltog for nogle år siden i et tre-dages kulturkursus. På kurset var der udelukkende fokus på at skabe en fælles forståelse for arbejdspladskulturen i de timer, medarbejderne tilbringer sammen på deres arbejdsplads.

På forhånd havde medarbejderne svaret på en undersøgelse, hvor de blev bedt om at komme med tre bud på, hvad der kendetegnede kulturen på deres arbejdsplads. Der blev blandt andet spurgt: hvad plejer vi at gøre – hvilke vaner har vi sammen i hverdagen?

Det svar, der oftest gik igen, var: Vi møder til tiden. Derudover svarede de ansatte, at det var vigtigt at være social, være ansvarsbevidst, flink og så videre.

Medarbejderne var ikke helt enige om, hvad der kendetegnede deres arbejdspladskultur. Og det viste sig også, at mange af udsagnene mest var hensigtserklæringer – som man ikke altid kunne leve op til i hverdagen.

Arbejdspladskulturen er som et isbjerg

Astrid Jensen ser arbejdspladskulturen som et isbjerg. Der er en mindre del, som er synlig, og så er der en hel masse, som er skjult – blandt andet de uskrevne regler.

”Derfor er det nødvendigt, at medarbejdere, der til daglig arbejder sammen, diskuterer deres arbejdspladskultur. Først når man taler konkret, kan man finde ud af, om der er noget, der skal laves om på, så der er plads til alle,” understreger Astrid Jensen.

  • Tænk nyt, når der rekrutteres
  • Tal åbent om, at mangfoldighed er mere end etnicitet og både tæller plusser og minusser
  • Ledelse og fælles kultur er mangfoldighedens forudsætninger.

Kontakt Astrid Jensen aje@sonderborg.dk og hør mere.