Case: NCC har fået rekruttering sat i system via Jobservice Danmark

NCC Construction har via Jobservice Danmark fået en aftale i stand, hvor rekruttering og opkvalificering af ledige, med henblik på at kunne arbejde for NCC, er systematiseret på tværs af kommunegrænser.

NCC havde behov for én indgang til jobcentrene, så de ikke skulle kontakte et nyt jobcenter i en ny kommune, hver gang de skulle rekruttere medarbejdere i én af deres afdelinger. Derfor har de fået en aftale i stand med jobcentrene gennem Jobservice Danmark, som giver store virksomheder én central indgang til beskæftigelsessystemet, både hvad angår rekruttering af ledige og inklusion af svage grupper på arbejdsmarkedet.

Ud over at få én indgang til jobcentrene, får virksomhederne også hjælp til at afklare deres langsigtede behov for medarbejdere og får assistance fra jobcentrene i forhold til relevante opkvalificerings- og efteruddannelsesforløb med offentlige tilskud.

Målgruppe og proces

Aftalen er, at jobcentrene i Aarhus og Gladsaxe fungerer som indgang for NCC til rekruttering af medarbejdere i Øst- og Vestdanmark. Jobcentrene yder ikke en opsøgende indsats men står til rådighed, når NCC kontakter dem gennem jobcentrene i Aarhus og Gladsaxe. Det kunne fx være i forbindelse med rekruttering af medarbejdere, personer i løntilskud, integration og fleksjob.

I første omgang gælder aftalen kun rekruttering af funktionærer, da NCC allerede har samlet rekrutteringen af håndværkere centralt. Men målet er, at aftalen på sigt også kommer til at omfatte rekruttering af håndværkere.

Aftalen består af følgende:

  1. NCC kontakter en af de to tovholdere, hvis de har brug for assistance til rekruttering af funktionærer gennem jobcentrene
  2. Jobcenter Aarhus og Jobcenter Gladsaxe svarer på henvendelser fra NCC inden for 24 timer
  3. Inden for tre dage finder de to jobcentre relevante CV’er med henblik på rekruttering
  4. Indenfor 21 dage påbegynder de relevante jobcentre et opkvalificerings- og/eller uddannelsesforløb for borgere, som kommer fra ledighed
  5. Den enkelte borger starter herefter i praktik med henblik på ansættelse eller direkte i en ansættelse hos virksomheden.

Forventninger til samarbejdet

Jobcenter Aarhus har store forventninger til samarbejdet. Forventningerne er:

  • Mindre ressourcekrævende rekrutteringsproces for alle parter
  • Hos jobcentrerne vil der blive mindre søgen efter den rette løsning, og mindre tidsforbrug på at få fat i de rette personer hos virksomheden i rekrutteringsprocessen
  • Flere muligheder for borgere fra ledighedskøen til ansættelse hos virksomheder som NCC, som ellers er i konkurrence med jobskiftere
  • Jobcentrene vil fremstå mere professionelle hos borgere og virksomheder, når indsatsen er sat i system.

Ordningen har kørt siden 1. september 2015 og fortsætter, så længe NCC har et behov.