Case: Hovedstadens Rekrutteringsservice – fælles opsøgende kontakt til virksomhederne

16 jobcentre i Hovedstadsområdet har dannet Hovedstadens Rekrutteringsservice, som skal hjælpe større virksomheder inden for bygge- og anlægsområdet med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) er et eksempel på, hvordan du systematisk kan arbejde tværkommunalt med den opsøgende kontakt til virksomhederne inden for rekruttering og opkvalificering.

Enkeltvis kan jobcentrene i Hovedstadsområdet have svært ved at løfte større, opsøgende rekrutteringsopgaver, da det er ressourcekrævende.

Samtidig havde jobcentrene følgende udfordringer:

 • Det kan være svært for kommunerne at imødekomme virksomhedernes tværkommunale behov inden for rekruttering.
 • Mange virksomheder har behov for at få én kontaktperson, som kan hjælpe med at besætte jobordrer uanset hvilken kommune, den ledige bliver rekrutteret fra.
 • De igangværende store bygge- og anlægsprojekter stiller krav til jobcentrenes opgave med at forudse behov for opkvalificering af ledige, formidle arbejdskraft hurtigt og samarbejde på tværs af kommunegrænser.

Derfor er de 16 jobcentre nu gået sammen og har etableret HRS. I første omgang er initiativet målrettet virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, hvor behovet for arbejdskraft er særligt stort.

Hovedopgaverne for HRS er at indgå rekrutteringsaftaler, hjemtage jobordrer, hjælpe ed at forudse behov for opkvalificering og hjælpe virksomhederne med rekruttering af ledige på tværs af de 16 kommuner. Desuden indgår HRS aftaler med A-kasser om samarbejde om rekruttering.

Sådan er det tværkommunale samarbejde struktureret

HRS-sekretariat består af to udgående virksomhedskonsulenter og én indslusningskonsulent. Virksomhedskonsulenterne har primært den opsøgende kontakt til virksomhederne og hjemtager jobordrer og praktikpladser. Indslusningskonsulenten sikrer, at de ledige, som visiteres til bygge- og anlægsprojekter, får en god start og fastholdes i jobbet.

Det tværkommunale samarbejde har desuden:

 • Ét fælles telefonnummer 
 • Fælles principper for visitering og screening af ledige til jobordrer 
 • En fælles skabelon for cv’er (til brug for udsøgning) til ledige på dansk og engelsk 
 • Fælles opfølgning ved ansættelse på ét af de store byggeprojekter via fælles indslusningskonsulent 
 • Et samarbejde om opkvalificering af ledige til byggeprojekterne.

De 16 jobcentre er: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby (inklusive Dragør) og Vallensbæk (inklusive Ishøj).

De samarbejder i forvejen omkring Hovedstadens Jobrotationsservice (HJS).

Jobcentret i den kommune, hvor virksomheden ligger, har kontakten til virksomheden og koordinerer rekrutteringsopgaven med de andre jobcentre i samarbejdet.

Nogle opgaver kommer ind via det fælles telefonnummer eller i situationer, hvor et jobcenter sidder med rekrutteringsproblemer i forhold til besættelse af et ledigt job. Her sender jobcentrene selv en forespørgsel rundt til de andre jobcentre, så jobbet bliver besat med den bedst kvalificerede kandidat blandt de ledige i alle kommunerne.

Opkvalificering via yderligere samarbejde med uddannelsesområdet

Jobcentrene i HRS arbejder på at opkvalificere ledige til at matche virksomhedernes behov. Jobcentrene og virksomhederne indleder derfor et konkret rekrutteringssamarbejde, som kan give en (tæt-på)-jobgaranti.

Derfor er der netop etableret et regionalt uddannelsesforum, som består af jobcentrene, erhvervsskolerne, VEU centret og Arbejdsmarkedskontor Øst, og som drøfter HRS’ rekrutteringsbehov. Arbejdsmarkedskontor Øst og HRS-sekretariatet tager initiativ til at udarbejde rammer og retningslinjer for jobcentrenes køb og fordeling af uddannelsespladser som led i Hovedstadens Rekrutteringssamarbejde.

Mål og resultater

Målet er at fremskaffe 500 placeringer inden for bygge- og anlægsbranchen i projektperioden. I periodens start fra august-oktober 2015 har HRS allerede fået gode resultater:

 • 29 virksomhedsbesøg inden for bygge- og anlæg – 52 job til besættelser
 • 6 A-kasse samarbejder, som er sat i gang for, at A-kasserne kan blive rekrutteringspartnere
 • 4 indgåede rekrutteringsaftaler
 • 10 jobs besat.

Hovedstadens Rekrutteringsservice blev etableret 1. august 2015 og fortsætter frem til udgangen af 2018.