Odder Kommune: Forebyggelse og hurtig opfølgning fik fraværet ned

Systematisk fokus på sygefraværet og hurtig opfølgning over for syge medarbejdere har fået fraværet ned i Ældreservice i Odder Kommune.

Da ledelsen i Ældreservice i Odder begyndte at følge bedre op på fraværet blandt medarbejderne og sætte fokus på trivsel, faldt sygefraværet hurtigt. Netop faste procedurer og systematisk opfølgning er ifølge ældrechef Anne Juul Sørensen med til at holde sygefraværet nede.

Ældreservice har arbejdet med sygefraværet gennem flere år, og siden 2008 har der været en positiv udvikling i sygefraværet. Det tilskriver Anne Juul Sørensen den systematik Ældreservice har fået i sygefraværsarbejdet.

”Sygefraværet er ikke noget, der gavner nogen, og derfor har vi sat meget systematisk fokus på, hvordan vi kan forebygge fraværet og følge op på de syge medarbejdere,” siger Anne Juul Sørensen.

Den månedlige opfølgning

Det betyder bl.a., at der hver måned er opfølgning på sygefraværet i hver enhed i Ældreservice. Her drøftes det, om der er brug for omplacering, hvis en medarbejder ikke længere er i stand til at klare sit job eller lignende.

Derudover er der kvartalsvise MEDudvalgsmøder, hvor der stilles skarpt på udviklingen i fraværet, og det bliver diskuteret, om der er noget, som kræver særligt fokus.

”Vi er meget fleksible og afprøver alle muligheder for at hjælpe medarbejderen tilbage på arbejde. Det betyder også, at vi har et tæt samarbejde med jobcentret om mulighederne for afprøvning i en anden funktion,” siger Anne Juul Sørensen.

Som et led i trivselsarbejdet skal hver enhed i Ældreservice desuden sætte gang i minimum to initiativer, der kan fremme trivslen blandt medarbejderne. Her er der vide rammer, og det kan fx være et foredrag, sociale sammenkomster eller noget helt tredje.

Husk sygefraværssamtalerne

Opfølgning er et andet fokusområde i Ældreservice. Langtidssyge medarbejdere følges tæt, og der bliver lavet handlingsplan for den enkelte med fokus på tilbagevenden til arbejdspladsen. Hurtig opfølgning er også et nøgleord, når det kommer til hyppigt fravær.

”Vi sørger for at tage sygefraværssamtalerne med medarbejderne. Det gælder også, når vi kan se, at en medarbejder mistrives, og det resulterer i sygemeldinger, for så vil vi gerne gøre noget ved det,” siger Anne Juul Sørensen

Hun fortæller desuden, at sygefraværsarbejdet er noget, der hele tiden skal holdes ved lige.

”Man skal sørge for at gøre opmærksom på det, og man skal sørge for konstant at følge op på, om det nu går, som det skal. Gør man ikke det, stiger fraværet bare igen,” siger Anne Juul Sørensen.