Case: Frivillig mentor - angst og sociale problemer

Baggrund

Mentee var en ung kvinde først i 20’erne, som havde en HF eksamen, men som herefter ikke var kommet videre i job eller uddannelse. Hun havde svært ved at overskue sit liv, som er præget af kærestens misbrug, hvilket også havde medført, at mentee havde en dårlig økonomi. Mentee havde mistet sit eget netværk og var plaget af angst.

Mentorforløb

Mentee fik tilbudt mentorstøtte af jobcentret og blev matchet med en mentor, som blev hendes støtte gennem to år. Da den frivillige mentor mødte mentee, var hun rigtig langt nede: Hun var ledig, led af angst, og hun havde et problematisk privatliv.

Mentor fulgte den unge kvinde gennem halvandet år. De mødtes hos mentor og tog sammen til arrangementer. Mentor hjalp hende bl.a. med at søge optagelse på uddannelse.

Økonomi

Mentoren var frivillig og ulønnet. Mentorforeningen betalte for aktiviteter. Udgifter for jobcentret var til mentorkoordinators løn.  

Resultat

Mentee fik et liv uden misbrugende kæreste og med et nyt netværk, som hun fik gennem mentorordningen. Gennem mange samtaler og motion fik hun så meget overskud, at hun kunne:

 • gennemføre praktik
 • søge optagelse på uddannelse
 • tage på højskole
 • starte på uddannelse.

Herunder kan du læse mere om mentor, forløb og progression:

Hvem er mentor?

Frivillig, kvinde, beskæftiget indenfor handel og kontor.

Mål med mentorordning

Mentee skal have:

 • troen på sig selv tilbage og styr på sit privatliv og økonomi
 • sit eget netværk
 • støtte til at komme videre i uddannelse eller job.
Forløb:

Mentorforløbet startede i efteråret 2010, hvorefter mentor og mentee jævnligt mødes hjemme hos mentor. Mødernes indhold var primært at snakke om mentees situation, kæreste mv.

De supplerede møderne hos mentor med at deltage i arrangementer i mentorforeningen. Mentee kom i praktik, og det gav hende mod på at søge ind på en uddannelse, hvad mentor hjalp hende med.

Progression
 1. Mentor og mentee opbyggede et tillidsforhold, så mentee fik en fortrolig, som hun kunne vende problemerne med.
 2. Mentee fik støtte til at gøre noget ved et stigende vægtproblem, og gennem Mentorforeningen fik hun gratis kort til et motionscenter. 
 3. Mentee fik opbygget nye relationer gennem mentorforeningen og flyttede fra kæresten.
 4. Mentee gennemførte et praktikforløb, som motiverede hende til at søge ind på en uddannelse. Mentor var med på sidelinjen og hjalp også med ansøgningen.
 5. Mentee kommer ind på og i gang med uddannelse.
Læring

Koordinatoren anbefaler, at man bruger en frivillig mentor til så lange processer.

Økonomi uddybet

Mentoren var frivillig og ulønnet, men fik uddannelse af jobcentret og var med i en mentorforening, som kan søge midler til aktiviteter for mentees og mentorer.