Case: Logistikkompagniet: Det sociale ansvar er en del af fødekæden

Logistik-virksomheden kombinerer sine koncepter inden for lager og logistik med en bevidst indsats for inklusion af udsatte borgere. Det sociale engagement drives af en blanding af forretning og følelsesmæssig forpligtelse.