Case: Ishøj Kommune: Ledelse i øjenhøjde

Rengøringsafdelingen under Ishøj Kommune gør meget ud af at dyrke fællesskabet blandt medarbejderne for at sikre den gode trivsel. Det fortæller rengøringsleder Jørn Hansen.

Da Naja Akrouh begyndte i sit job som tilsynsassistent med rengøringen på Vejlebroskolen i Ishøj, var personalegruppen splittet i tre grupper: en marokkansk, en tyrkisk og en dansk. De tre grupper holdt aldrig pauser sammen, og de drak kaffe fra tre forskellige termokander.

Derfor var det en stor opgave for Naja Akrouh, der selv er fra Marokko, at samle medarbejdergruppen.

Oven i købet var nogle af hendes kolleger utilfredse med at have Naja Akrouh som overordnet. De mente, at de selv var bedre egnet til stillingen som tilsynsassistent.

”Når vi mødtes og aftalte, hvordan opgaverne skulle løses, var der ingen problemer. Men når medarbejderne holdt pause sammen, blev der lavet om på de aftaler, vi havde lavet i fællesskab,” siger Naja Akrouh.

Kollega, ikke chef

I dag går det dog meget bedre. Medarbejderne holder deres pauser sammen, og de taler dansk sammen i pauserne. Naja Akrouh er ifølge sig selv også blevet stærkere i rollen som tilsynsassistent.

”Jeg gør meget ud af at tænke positivt og fremme det hos alle medarbejdere. En positiv og respektfuld tilgang til samarbejdet med medarbejderne er nøglen til de gode resultater,” siger hun.

”Jeg har selv erfaring fra arbejdet som rengøringsassistent, og jeg ved, hvor vigtigt det er at tale menneske til menneske med medarbejderne,” siger Naja Akrouh.

Derfor forsøger hun også at få løst problemerne i fællesskab i stedet for at udstikke ordrer. For Naja Akrouh vil hellere se sig selv som kollega end overordnet.

Dansk som fællessprog

Rengøringsafdelingen i Ishøj Kommune har mange nydanske medarbejdere, og det er en bevidst strategi fra kommunen, at man har ansat mange nydanskere.

En fjerdedel af borgerne i kommunen har anden etnisk baggrund end dansk, og i kommunens ansættelsespolitik vil man gerne afspejle lokalsamfundet. Det giver visse udfordringer i rengøringsafdelingen, hvor der er mange nydanskere ansat.

”Vi arbejder bevidst på at blande medarbejdergruppen, så der ikke skabes undergrupperinger. Vi gør, hvad vi kan for at fordele de danske medarbejdere, vi har, for vi vil gerne holde fast i, at dansk er det fælles sprog på arbejdsstedet. Men det kan være svært at holde fanen højt, hvis der ikke er nogen etnisk danske medarbejdere,” forklarer rengøringsleder Jørn Hansen.

Ansættelsespolitikken i Ishøj kommune er at afspejle lokalsamfundet og fremme integration af bl.a. nydanskere.
I kommunens rengøringsafdeling har 85 % af de 80 medarbejdere anden etnisk baggrund end dansk.

Kontakt Jørn Hansen: jse@ishoj.dk