Case: Slagelse: Partnerskabsaftaler knytter virksomheder til jobcenter

Siden 2007 har Slagelse Kommune satset på at lave partnerskabsaftaler med lokale virksomheder. Det giver et tæt samarbejde og flere muligheder for begge parter.

Jobcenter Slagelse har satset på at knytte tætte bånd til de lokale virksomheder gennem partnerskaber, og det har vist sig at give pote. Ca. 360 virksomheder – hvilket svarer til ca. ti procent af det samlede antal virksomheder i kommunen – har en partnerskabsaftale med jobcentret. Og de står for ca. halvdelen af alle aftaler om virksomhedspraktik og job med løntilskud i kommunen.

Partnerskab Slagelse er en del af Jobcenter Slagelses udvidede virksomhedsservice. Ideen om partnerskabsaftaler blev født ved en konference for lokale virksomheder i november 2007. Målet var at opbygge et tættere samarbejde om at sikre fremtidens arbejdskraft, sætte fokus på socialt engagement og bringe flere ledige i arbejde.

Omkring 60 procent af virksomhederne med partnerskabsaftale er private mens resten er offentlige.

Leder af virksomhedsservice, Bjarne Mikkelsen, tøver ikke med at kalde partnerskabsaftalen en succes, og det skyldes blandt andet, at de aftaler, der indgås, tager udgangspunkt i virksomhedernes behov.

I partnerskabsaftalen er der skitseret syv områder, som virksomheden og jobcentret kan samarbejde om, og det er op til virksomheden hvad samarbejdet skal dreje sig om.

Netværk, rekruttering og sygefravær

De syv områder i partnerskabsaftalen er

  1. Deltagelse i Partnerskabsnetværket.
  2. Sundhedsfremme og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.
  3. Rekruttering af nye medarbejdere.
  4. Opkvalificering og afklaring af ledige.
  5. Opkvalificering af virksomhedens medarbejdere.
  6. Deltagelse og rekruttering ved messer og events
  7. Andet – en særligt tilrettelagt indsats.

Virksomhedsservice løbende udvidet

”Det vigtigste er, at det er de rigtige personer, der taler sammen. Så hvis det fx handler om en fastholdelsessag, så ved virksomheden, hvem de skal henvende sig til, for det står i aftalen. Og virksomheden kan altid – ligegyldigt hvad det drejer sig om – kontakte deres primære kontaktperson i jobcentret, som kan guide videre i systemet. Men vi ved også, at folk skifter job, er syge eller har ferie, så derfor har både jobcentret og virksomheden to faste kontaktpersoner tilknyttet aftalen,” siger Bjarne Mikkelsen.

I begyndelsen var der tilknyttet seks virksomhedskonsulenter til jobcentrets virksomhedsservice, og siden blev der søgt midler til at oprette et partnerskabssekretariat med en AC-fuldmægtig og en administrativ specialist.

Efterfølgende blev yderligere to virksomhedskonsulenter yderligere, så der nu er i alt otte. Og for ganske nylig blev der ansat to rekrutteringskonsulenter med skarpt fokus på det gode match i rekrutteringsprocesser.

Alt sammen i bestræbelserne på at yde god service over for kommunens virksomheder.

Ti procent står for halvdelen af kommunens praktikker

Selvom der ikke er lavet deciderede evalueringer af Partnerskab Slagelse-modellen, er Bjarne Mikkelsen ikke i tvivl om, at det er en investering, der tjener sig hjem.

”Vi har ikke beregninger på det, men min påstand er, at der er en effekt. Det kan vi bl.a. se ved, at omkring halvdelen af de aftaler, vi lavede i 2015 om virksomhedspraktik og job med løntilskud, blev lavet partnerskabsvirksomhederne,” siger han.

Når det er muligt, er det ifølge Bjarne Mikkelsen et udtryk for, at partnerskabsaftalen knytter virksomhederne og jobcentret tættere sammen. Det stærke kendskab til hinanden gør det lettere at samarbejde om nye områder, fordi virksomhederne ved, hvad jobcentret står for, og de ved, hvad de kan bruge jobcentret til.

Skaber grobund for at udvikle samarbejde

Virksomheder, som før tog én i praktik, er nu måske villige til at tage tre i praktik, fordi jobcentret og virksomheden er i løbende og tæt kontakt med hinanden.

”Vi arbejder rigtig meget med relationen til virksomheden og for at få skabt en fælles historie om, at samarbejdet med jobcentret også er en del af virksomhedens CSR-arbejde,” fortsætter Bjarne Mikkelsen.

Det kalder han virksomhedsempowerment.

”Når vi arbejder så tæt sammen og sørger for, at de rigtige taler sammen om det rigtige, betyder det, at virksomhederne får et andet blik for, hvilke udfordringer, de faktisk kan rumme. Og så har vi stærkt fokus på, at praktikker gerne skal føre til job,” siger Bjarne Mikkelsen.

  • Slagelse kommune har partnerskabsaftale med ti procent af kommunens virksomheder.
  • De står for halvdelen af alle aftaler om virksomhedspraktik og løntilskud.

- Vi arbejder rigtig meget med relationen til virksomheden og for at få skabt en fælles historie om, at samarbejdet med jobcentret også er en del af virksomhedens CSR-arbejde.

Leder af virksomhedsservice, jobcenter Slagelse