Case: Flexfabrikken: Fleksibel arbejdskraft

Ud af virksomhedens 14 medarbejdere er 11 i fleksjob. En kommer direkte fra kontanthjælp, en anden fra dagpenge. Alle leverer de fleksibel, højt kvalificeret service til andre virksomheder.