Deltag i vores gratis webinarer

Vi lægger løbende nye webinarer på siden her. Tilmeld dig nyt fra Cabi ved at udfylde formularen nederst på siden, så får du automatisk besked i indbakken om nye webinarer Ja tak

Vi glæder os til at inspirere dig.

Nederst på siden finder du optagelser og slides fra tidligere webinarer

Tilmeld webinar

Afholdte webinarer og materialer

Her finder du optagelser og materialer fra tidligere webinarer 

26. august: Sygedagpenge: Hvad spørger virksomhederne os særligt om? For virksomheder i Region Sjælland og Hovedstaden

August bød på tre velbesøgte webinarer om sygedagpengelovgivningen med fokus på de spørgsmål, som virksomheder i hele landet er optaget af.

Se eller gense vores webinar, hvor Cabis seniorkonsulenter Dorte Rosendahl Kirkegaard og Anne Brændbyge går i dybden med reglerne i sygedagpengelovgivningen og fx taler om:

 • Hvornår en person vurderes til at være uarbejdsdygtig? 
 • Ændring i vurdering af uarbejdsdygtighed efter 3 måneder
 • Hvad er lovgivning omkring sygemelding, der er relateret til egen eller familiens mistrivsel?

Se webinaret her

Hent materialet her

Der kom mange spørgsmål undervejs på webinarene. De bliver her besvaret af Cabis specialist på området, Anne Brændbyge.
Se svar på spørgsmål her
25. august 2020: Få værdi af social beskæftigelse i renoveringsentrepriser

Den 25. august afholdt Cabi sammen med Center for Boligsocial Udvikling og Enemærke & Petersen webinaret ”Få værdi af social beskæftigelse i renoveringsentreprise”.

Du kan:

- Se eller gense webinaret her 
- Finde svar på webinardeltagernes spørgsmål her  
- Hente PPT-materiale her

Find mere inspiration i guides til social beskæftigelse i byggeriet her

Vil din byggevirksomhed:

- Høre mere om hjælp til implementering af social beskæftigelse på en byggesag, så kontakt Mette Fabricius Madsen, chefkonsulent i Center for Boligsocial Udvikling på mail mfm@cfbu.dk

- Indgå som demonstrationsvirksomhed, så kontakt Anders Sørensen, forretningsudvikler i Enemærke & Petersen på aso@eogp.dk

- Teste og give input til guides, så kontakt Marianne Nilsson, seniorkonsulent i Cabi på man@cabiweb.dk

25. august 2020: Marie er en god bogholder, selvom hukommelsen halter

Se eller gense webinaret ”Marie er en god bogholder, selvom hukommelsen halter – fordi vi kan kompensere for det”, hvor Cabis konsulenter Tanya Møller-Kapulitsa og Anette Hansen gennemgår de handicapkompenserende ordninger og giver eksempler på, hvordan de helt konkret kan bruges til at fastholde eller ansætte medarbejdere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Ninette Skøtt Nielsen fra Skilte og Print, i Haderslev fortæller, hvordan de via de handicapkompenserende ordninger og god hjælp fra jobcentret er lykkedes med at ansætte og fastholde en medarbejder.

Se webinaret her

Hent materiale her

20. august 2020: Sygedagpenge: Hvad spørger virksomhederne os særligt om? For virksomheder i Syddanmark
Se eller gense vores webinar, hvor Cabis seniorkonsulenter Dorte Rosendahl Kirkegaard og Anne Brændbyge går i dybden med reglerne i sygedagpengelovgivningen og fx taler om:
 • Hvornår en person vurderes til at være uarbejdsdygtig? 
 • Ændring i vurdering af uarbejdsdygtighed efter 3 måneder
 • Hvad er lovgivning omkring sygemelding, der er relateret til egen eller familiens mistrivsel?
Se webinaret her

Hent materialet her
14. august 2020: Sygedagpenge - Hvad spørger virksomhederne os særligt om? For virksomheder i Midt og Nordjylland

Se eller gense vores webinar, hvor de deltagende virksomheder havde mange relevante spørgsmål, da Cabi satte spot på de emner i Sygedagpengeloven, som mange virksomheder er særligt udfordrede af i hverdagen.

Se webinaret her

Hent materialet her

Juni 2020: Sygedagpenge i en tid med Covid-19

Den 4., 9. og 11. juni 2020 afholdte vi tre ens webinarer om sygedagpengereglerne i en tid med Covid-19.

Se eller gense webinaret fra den 9. juni 2020, hvor Anne Brændbyge, seniorkonsulent i Cabi, gennemgår lovgivningen. Kim Staack Nielsen, CEO i Dansk HR, supplerer med tendenser indenfor ledelse.

Se webinaret her

Hent materialet her

28. maj 2020: Genåbning - skab et godt fundament for en god opstart!

Se eller gense vores webinar, hvor Jonna Søe Andersen, Head of IFS & Transition Excellence i ISS sætter fokus på trygheden for medarbejdernes tilbagevenden til arbejdspladsen før og efter.

Se webinaret

Hent værktøj

Cabi’s direktør Mette Rønnau fortæller om de tiltag, som Cabi selv har gjort i forbindelse med kommunikationen med medarbejderne under Corona-nedlukningen.

Til slut præsenterer Marlene Fabrin, seniorkonsulent i Cabi, det nyeste værktøj, som Cabi har udviklet.

Link til netværksgrupper

 

26. maj 2020: Få de hjemsendte med lønkompensation godt tilbage – det er god forretning!

På mange arbejdspladser begynder medarbejdere, der har været hjemsendt med lønkompensation, at vende tilbage på arbejdet. Det har stor betydning for jeres virksomheds fremtid og bundlinje at være opmærksomme på dem her og nu.

Se webinaret her

Hent materialet fra webinaret her

Se eller gense vores webinar, hvor erhvervspsykolog Palle Gzona fra HumanAct sætter fokus på opmærksomheden på de hjemsendte medarbejdere, og chefkonsulent Tina B. Olsson fra Dansk Erhverv fortæller om det at lede hjemsendte medarbejdere nu og ved genåbning.

6. maj 2020: Lederens egen tvivl – også i en tid med forandringer

At lede andre kræver, at man kan lede sig selv. En kompetence, som udfordres i denne usædvanlige tid, hvor usikkerhed og uvished fylder.

Se webinaret her

Hent materialer her

Birgitte Poulsen, Chefkonsulent, Cabi indledte dagens webinar, hvor 54 var tilmeldt.

Jesper Marcussen, Erhvervspsykolog fra Green Andersen A/S, dagens ene oplægsholder, præsenterede et enkelt, men vigtigt værktøj: R.A.I.N, som kan anvendes på 90 sec. Gennem et lille eksempel med en drøm viste Jesper, hvordan en følelse af usikkerhed kan ændres, så der i stedet opstår ro til at lede medarbejderne.

Pernille Kiær, CSR-chef, De Forenede Dampvaskerier A/S supplerede med konkrete eksempler og ideer til, hvordan man som leder kan bruge sig selv til at skabe rum for medarbejderne.  

1. maj 2020: Samtalen om dét, der kan være svært

Vi er i en tid, hvor der sker væsentlige ændringer for mange medarbejdere - både arbejdsmæssigt og privat. Det påvirker nogle mere end andre og kan skabe mistrivsel, stress og sygefravær.

Dialog er ét af lederens vigtigste redskaber i forhold til at forebygge og håndtere disse situationer. Det var det før Corona, det er det stadig og vil også være det fremadrettet.

Til dagens webinar, hvor 105 deltog, var Birgitte Poulsen, Chefkonsulent, Cabi vært og samlede op på de mange spørgsmål fra chatten. Vi nåede ikke at besvare alle så du kan se en uddybning i vores nyhedsbrev her

Har du et spørgsmål du ikke fik stillet, eller er ser du først webinaret nu, har du stadig mulighed for at ringe til os. Ring til Cabi på 8612 8855.

Se webinaret her

Hent materiale her

Både Tanja Kirkegaard, psykolog, ph.d og Adjunkt ved Aarhus Universitet, og Dorte Kirkegaard, Seniorkonsulent Cabi satte fokus på den svære samtale, som jo altid er enormt vigtig men er endnu vigtigere i disse tider. Begge kom med vigtige opmærksomhedspunkter, både forud for og i en ”svær” samtale med en medarbejder.

Dorte Kirkegaard satte fokus på, at det er vigtigt, at lederen tydeliggør målet med samtalen og undervejs styrer samtalen, så fraværet (og ikke sygdommen) bliver omdrejningspunktet i samtalen. Tanja Kirkegaard nævnte tre typiske reaktioner, når en medarbejder er stresset – for ofte er stress svær at spotte. Ligeledes understregede hun, at det afgørende for en god samtale er, at lederen er forberedt. Er det tilfældet, kan lederen dels sætte rammen for samtalen, dels møde medarbejderen ud fra både den empatiske, den forstående, den handlingsorienterede vinkel. Tanja talte også om ”driftsmode” og om personligt ansvar…

Hør det hele, incl. svar på de svar som vi nåede, i webinaret, som du finder lige oven for.

30. april 2020: Samfundssind alle kan være med til

Aldrig er ledigheden steget så kraftigt på så kort tid i dansk historie!

Se webinaret her

Hent materialer her

På dagens seminar hvor 86 deltog, satte Jacob Thorn, konsulent i Cabi og dagens første oplægsholder fokus på, hvordan store som små virksomheder i hele Danmark kan være med til at afhjælpe den enorme stigning i ledigheden, som vi oplever netop nu.

Jacob kom ind på helt konkrete opgaver og forskellige ansættelsesmuligheder, som virksomhederne har, når de ønsker at påtage sig et socialt ansvar. Desuden satte han spot på værktøjer, der sort på hvidt gør den menneskelige, økonomiske og samfundsmæssige gevinst synlig. Find værktøjerne i materialet eller på web her og her.

Dagens anden oplægsholder var Frederik Ketager, Ejer, MÆSK der fortalte, hvordan de har grebet det an i MÆSK og gjort det til en fast del af deres måde at drive virksomheden på.

22. april 2020: Sunde digitale vaner

Nye digitale løsninger og arbejdsgange vinder indpas nu, hvor meget foregår på distancen og online. Og intet tyder på, at verden bliver mindre digitaliseret i fremtiden. Derfor er det nu, vi skal skabe sunde digitale vaner på vores arbejdspladser.

Se webinaret her

Hent materialer her

Cabi har netop afholdt webinar om "Sunde digitale vaner" med 281 tilmeldte. De to oplægsholdere satte fokus på de denne tids forandrede arbejdsvilkår, hvor vi arbejder mere digitalt og på distancen. Anne Frost stillede skarpt vigtigheden af, at vi som arbejdsplads får drøftet, hvilke rammer vi sætter for det digitale arbejde og samarbejde. Kanalheraki og tavlemøder var to af hendes bud.

Ane Stürup flyttede opmærksomheden i retning af konsekvenser for den enkelte, både ulemper og fordele - en pointe hun tvistede i forhold til medarbejdernes personlighed. Ane fortalte, at de i deres virksomhed, i denne tid, har oplevet et markant lavere sygefravær og højere trivsel - en erfaring som de vil være nysgerrige på og trække læring ud af.

En stor tak til både til Anne Frost, Ledelsesrådgiver og coach og til Ane Stürup fra Vertica for deres vinkler på denne tids nye udfordringer.

2. april 2020: Trivsel i en tid med forandringer

Inspiration til, hvordan du som leder griber dialogen med dine medarbejdere an i en tid som denne!

Lyt til webinaret her

Hent materialer her

Webinar om ”Trivsel i en tid med forandringer” med 72 deltagere. De to oplægsholdere satte fokus på, hvordan man skaber god dialog i en tid med forandringer.

En stor tak til Camilla Høholt Madsen, direktør, Work Live Stay Southern Denmark og Dorte Kirkegaard, Seniorkonsulent, Cabi - og alle deltagerne for at bidrage med inspiration og deling af, hvad de pt. gør for at skabe bedst mulig trivsel ude hos dem.

Download de præsenterede værktøjer: Kontrolcirklen og Samtaleskema

Deltagerne var aktive og bød ind med egne gode ideer til at skabe åben dialog på tværs i organisationen i denne tid med så forskellige arbejdsbetingelser.

Rådene faldt i to kategorier

Vigtigheden af hyppig kontakt

 • Daglige afdelingsmøder og ugentlige fællesmøder online, hvor vi kan se hinanden
 • Mails hver anden dag fra ledelsen – også selvom der ikke er noget ”nyt”
 • Ringe rundt i stedet for at skrive
 • Kaffemøder online – ”har du det godt møder” i Teams
 • Fastholde og have fokus på en-til-en samtaler, også med hjemsendte medarbejdere, der ikke arbejder.

Generel mental og fysisk trivsel for både ledelse og medarbejdere

 • Tror det er vigtigt, at vi som ledere tør sige, at det er nyt og svært for os at anerkende, at vi også kan gøre noget forkert eller kluntet, da det også er en ny situation for os som ledere
 • Ugentlige onlinemøder i ledelsesgruppen med ”tjek ind” på ledelsens trivsel
 • Yoga 15 min. hver dag kl. 12.00 for alle, der har lyst
 • Sociale arrangementer online, hver fredag for alle.

Til top ^

Skriv dig op til at modtage nyheder fra os herunder