Deltag i vores gratis webinarer

Vi lægger løbende nye webinarer på siden her. Tilmeld dig nyt fra Cabi ved at udfylde formularen nederst på siden, så får du automatisk besked i indbakken om nye webinarer Ja tak

Vi glæder os til at inspirere dig.

Nederst på siden finder du optagelser og slides fra tidligere webinarer

Tilmeld webinar

Fredag den 14. august 2020 kl. 10.00 - 10.45.
'Sygedagpenge: Hvad spørger virksomhederne os særligt om?' For virksomheder i Midt og Nordjylland Læs mere og tilmeld

Torsdag den 20. august 2020 kl. 10.00 - 10.45. 
'Sygedagpenge: Hvad spørger virksomhederne os særligt om?' For virksomheder i Syddanmark Læs mere og tilmeld

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 10.00 - 10.45.
'Få værdi af social beskæftigelse i renoveringsentrepriser'. Læs mere og tilmeld

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 14.30 - 15.20.
'Marie er en god bogholder, selvom hukommelsen halter'. Læs mere og tilmeld

Onsdag den 26. august 2020 kl. 10.00 - 10.45. 
'Sygedagpenge: Hvad spørger virksomhederne os særligt om?' For virksomheder på Sjælland og i Hovedstaden Læs mere og tilmeld

WEBINAR VÆLG MELLEM: 14. AUG. | 20. AUG. | 26. AUG. 2020

Sygedagpenge: Hvad spørger virksomhederne os særligt om?

I Cabi får vi løbende mange spørgsmål om sygedagpenge. Et af de store temaer er refusionen til arbejdsgiver. Helt konkret handler det om:

 • Hvorfor kan kommunen stoppe refusion af sygedagpenge, når medarbejderen stadig er sygemeldt?
 • Hvorfor skal en medarbejder delvist raskmeldes i stedet for at komme i virksomhedspraktik, når han/hun ikke kan klare sine opgaver fuldt ud endnu?

Vær med, når vi på dette webinar går i dybden med reglerne i sygedagpengelovgivningen og fx taler om:

 • Hvornår en person vurderes til at være uarbejdsdygtig? 
 • Ændring i vurdering af uarbejdsdygtighed efter 3 måneder
 • Hvad er lovgivning omkring sygemelding, der er relateret til egen eller familiens mistrivsel?

Program:

 • Velkomst v/ Dorte Rosendahl Kirkegaard, seniorkonsulent, VirksomhedsNetværkCabi
 • Hvad kan særligt udfordre virksomheder i forhold til sygedagpengelovgivningen v/ Anne Brændbyge, seniorkonsulent, Cabi
 • Spørgsmål fra deltagere til Anne Brændbyge
  Afrunding v/ Dorte Kirkegaard

Online arrangementet henvender sig til:
Arrangementet afholdes af VirksomhedsNetværkCabi. Det er aktuelt for dig, der er leder, arbejder med HR eller sidder med lønadministration.
Medlemskab af VirksomhedsNetværkCabi er gratis – læs mere og tilmeld dig her

Pris:
Arrangementet foregår i GoToWebinar, og det er gratis at deltage. Maks to deltagere pr. virksomhed.

For virksomheder i Midt- og Nordjylland
For virksomheder på Sjælland og i Hovedstaden 
 

Få værdi af social beskæftigelse i renoveringsentrepriser

Står du som entreprenør, bygherre eller byggeleder overfor renoveringsopgaver, så bliv klædt på til at leve op til de nye krav i boligaftalen, så du sikrer 14 % lærlinge i praktik ved almene byggesager. Renoveringssagerne tilbyder mange jobmuligheder, som kan komme mennesker på kanten af arbejdsmarkedet til gavn. Vi har samlet de gode erfaringer for, hvordan man kan komme i gang med at tage socialt ansvar.

Enemærke & Petersen har allerede samlet gode erfaringer og får afkast i form af lærlinge, mindre hærværk og opbygning af goodwill blandt beboerne. Center for Boligsocial Udvikling er klar med erfaringer og hjælp til implementering. Cabi vejleder, så du får et godt samarbejde med kommune og jobcenter.

Dette webinar er din indgang til øget værdi på bundlinjen, nye medarbejdere og et godt lokalt image gennem konkret socialt ansvar.

Udbytte (3 take aways):

 • Tips til at komme i gang med hjælp til implementeringen fra Mette Fabricius Madsen, chefkonsulent, Center for Boligsocial Udvikling
 • Indblik i byggesager, der er lykkes fra Peder Johansen, direktør i marked og forretningsudvikling, Enemærke & Petersen
 • Redskaber og gode råd til samarbejde med jobcentret fra Marianne Nilsson, seniorkonsulent, Cabi.

Program: 

 • Velkomst v/ Marianne Nilsson, seniorkonsulent, Cabi
 • Kom godt i gang med social beskæftigelse: Hvad er potentialet, og hvad ligger der af konkrete opgaver i at tage socialt ansvar? v/ Mette Fabricius Madsen, chefkonsulent, CFBU
 • Erfaringer med og indblik i byggesager, der lykkes v/ Peder Johansen, direktør kunder, marked og forretningsudvikling, Enemærke & Petersen
 • Afrunding med tips til det gode samarbejde v/ Marianne Nilsson, seniorkonsulent, Cabi.    

Pris:
Arrangementet foregår i GoToWebinar, og det er gratis at deltage. 

Tilmeld dig her

Marie er en god bogholder, selvom hukommelsen halter

Fasthold medarbejdere med fysiske og mentale funktionsnedsættelser

Cabi inviterer til temawebinar med fakta og erfaringer om de handicapkompenserende ordninger. De er nemlig relevante at kende for langt de fleste private og offentlige virksomheder!

Potentielt kan alle medarbejdere komme ud for ulykker, sygdom, alvorlig stress eller andet, som påvirker den mentale eller fysiske arbejdsevne i en periode eller varigt. Derfor er det vigtigt som leder, at kende til mulighederne for at få støtte, hjælpemidler og personlig assistance, for at kunne fastholde medarbejderen.

Vidste du…
at en medarbejder, der har væsentlige problemer med hukommelsen eller overblikket, efter en alvorlig stresssygemelding kan få personlig assistance eller hjælpemidler til fx at organisere arbejdsdagen.

Udbytte:

 • Viden om støttemuligheder og hvordan de kan anvendes og søges
 • Idéer til hvordan I afdækker behovet for støtte til medarbejderen
 • Råd til og konkrete eksempler på, hvordan medarbejdere kan fastholdes ved hjælp fra ordningerne
 • Erfaringsdeling fra en virksomhed, som selv anvender ordningerne.

Pris:
Arrangementet foregår i GoToWebinar, og det er gratis at deltage. 

Tilmeld dig her

Afholdte webinarer og materialer

Her finder du optagelser og materialer fra tidligere webinarer 

2. april 2020: Trivsel i en tid med forandringer

Inspiration til, hvordan du som leder griber dialogen med dine medarbejdere an i en tid som denne!

Lyt til webinaret her

Hent materialer her

Webinar om ”Trivsel i en tid med forandringer” med 72 deltagere. De to oplægsholdere satte fokus på, hvordan man skaber god dialog i en tid med forandringer.

En stor tak til Camilla Høholt Madsen, direktør, Work Live Stay Southern Denmark og Dorte Kirkegaard, Seniorkonsulent, Cabi - og alle deltagerne for at bidrage med inspiration og deling af, hvad de pt. gør for at skabe bedst mulig trivsel ude hos dem.

Download de præsenterede værktøjer: Kontrolcirklen og Samtaleskema

Deltagerne var aktive og bød ind med egne gode ideer til at skabe åben dialog på tværs i organisationen i denne tid med så forskellige arbejdsbetingelser.

Rådene faldt i to kategorier

Vigtigheden af hyppig kontakt

 • Daglige afdelingsmøder og ugentlige fællesmøder online, hvor vi kan se hinanden
 • Mails hver anden dag fra ledelsen – også selvom der ikke er noget ”nyt”
 • Ringe rundt i stedet for at skrive
 • Kaffemøder online – ”har du det godt møder” i Teams
 • Fastholde og have fokus på en-til-en samtaler, også med hjemsendte medarbejdere, der ikke arbejder.

Generel mental og fysisk trivsel for både ledelse og medarbejdere

 • Tror det er vigtigt, at vi som ledere tør sige, at det er nyt og svært for os at anerkende, at vi også kan gøre noget forkert eller kluntet, da det også er en ny situation for os som ledere
 • Ugentlige onlinemøder i ledelsesgruppen med ”tjek ind” på ledelsens trivsel
 • Yoga 15 min. hver dag kl. 12.00 for alle, der har lyst
 • Sociale arrangementer online, hver fredag for alle.
22. april 2020: Sunde digitale vaner

Nye digitale løsninger og arbejdsgange vinder indpas nu, hvor meget foregår på distancen og online. Og intet tyder på, at verden bliver mindre digitaliseret i fremtiden. Derfor er det nu, vi skal skabe sunde digitale vaner på vores arbejdspladser.

Se webinaret her

Hent materialer her

Cabi har netop afholdt webinar om "Sunde digitale vaner" med 281 tilmeldte. De to oplægsholdere satte fokus på de denne tids forandrede arbejdsvilkår, hvor vi arbejder mere digitalt og på distancen. Anne Frost stillede skarpt vigtigheden af, at vi som arbejdsplads får drøftet, hvilke rammer vi sætter for det digitale arbejde og samarbejde. Kanalheraki og tavlemøder var to af hendes bud.

Ane Stürup flyttede opmærksomheden i retning af konsekvenser for den enkelte, både ulemper og fordele - en pointe hun tvistede i forhold til medarbejdernes personlighed. Ane fortalte, at de i deres virksomhed, i denne tid, har oplevet et markant lavere sygefravær og højere trivsel - en erfaring som de vil være nysgerrige på og trække læring ud af.

En stor tak til både til Anne Frost, Ledelsesrådgiver og coach og til Ane Stürup fra Vertica for deres vinkler på denne tids nye udfordringer.

30. april 2020: Samfundssind alle kan være med til

Aldrig er ledigheden steget så kraftigt på så kort tid i dansk historie!

Se webinaret her

Hent materialer her

På dagens seminar hvor 86 deltog, satte Jacob Thorn, konsulent i Cabi og dagens første oplægsholder fokus på, hvordan store som små virksomheder i hele Danmark kan være med til at afhjælpe den enorme stigning i ledigheden, som vi oplever netop nu.

Jacob kom ind på helt konkrete opgaver og forskellige ansættelsesmuligheder, som virksomhederne har, når de ønsker at påtage sig et socialt ansvar. Desuden satte han spot på værktøjer, der sort på hvidt gør den menneskelige, økonomiske og samfundsmæssige gevinst synlig. Find værktøjerne i materialet eller på web her og her.

Dagens anden oplægsholder var Frederik Ketager, Ejer, MÆSK der fortalte, hvordan de har grebet det an i MÆSK og gjort det til en fast del af deres måde at drive virksomheden på.

1. maj 2020: Samtalen om dét, der kan være svært

Vi er i en tid, hvor der sker væsentlige ændringer for mange medarbejdere - både arbejdsmæssigt og privat. Det påvirker nogle mere end andre og kan skabe mistrivsel, stress og sygefravær.

Dialog er ét af lederens vigtigste redskaber i forhold til at forebygge og håndtere disse situationer. Det var det før Corona, det er det stadig og vil også være det fremadrettet.

Til dagens webinar, hvor 105 deltog, var Birgitte Poulsen, Chefkonsulent, Cabi vært og samlede op på de mange spørgsmål fra chatten. Vi nåede ikke at besvare alle så du kan se en uddybning i vores nyhedsbrev her

Har du et spørgsmål du ikke fik stillet, eller er ser du først webinaret nu, har du stadig mulighed for at ringe til os. Ring til Cabi på 8612 8855.

Se webinaret her

Hent materiale her

Både Tanja Kirkegaard, psykolog, ph.d og Adjunkt ved Aarhus Universitet, og Dorte Kirkegaard, Seniorkonsulent Cabi satte fokus på den svære samtale, som jo altid er enormt vigtig men er endnu vigtigere i disse tider. Begge kom med vigtige opmærksomhedspunkter, både forud for og i en ”svær” samtale med en medarbejder.

Dorte Kirkegaard satte fokus på, at det er vigtigt, at lederen tydeliggør målet med samtalen og undervejs styrer samtalen, så fraværet (og ikke sygdommen) bliver omdrejningspunktet i samtalen. Tanja Kirkegaard nævnte tre typiske reaktioner, når en medarbejder er stresset – for ofte er stress svær at spotte. Ligeledes understregede hun, at det afgørende for en god samtale er, at lederen er forberedt. Er det tilfældet, kan lederen dels sætte rammen for samtalen, dels møde medarbejderen ud fra både den empatiske, den forstående, den handlingsorienterede vinkel. Tanja talte også om ”driftsmode” og om personligt ansvar…

Hør det hele, incl. svar på de svar som vi nåede, i webinaret, som du finder lige oven for.

6. maj 2020: Lederens egen tvivl – også i en tid med forandringer

At lede andre kræver, at man kan lede sig selv. En kompetence, som udfordres i denne usædvanlige tid, hvor usikkerhed og uvished fylder.

Se webinaret her

Hent materialer her

Birgitte Poulsen, Chefkonsulent, Cabi indledte dagens webinar, hvor 54 var tilmeldt.

Jesper Marcussen, Erhvervspsykolog fra Green Andersen A/S, dagens ene oplægsholder, præsenterede et enkelt, men vigtigt værktøj: R.A.I.N, som kan anvendes på 90 sec. Gennem et lille eksempel med en drøm viste Jesper, hvordan en følelse af usikkerhed kan ændres, så der i stedet opstår ro til at lede medarbejderne.

Pernille Kiær, CSR-chef, De Forenede Dampvaskerier A/S supplerede med konkrete eksempler og ideer til, hvordan man som leder kan bruge sig selv til at skabe rum for medarbejderne.  

26. maj 2020: Få de hjemsendte med lønkompensation godt tilbage – det er god forretning!

På mange arbejdspladser begynder medarbejdere, der har været hjemsendt med lønkompensation, at vende tilbage på arbejdet. Det har stor betydning for jeres virksomheds fremtid og bundlinje at være opmærksomme på dem her og nu.

Se webinaret her

Hent materialet fra webinaret her

Se eller gense vores webinar, hvor erhvervspsykolog Palle Gzona fra HumanAct sætter fokus på opmærksomheden på de hjemsendte medarbejdere, og chefkonsulent Tina B. Olsson fra Dansk Erhverv fortæller om det at lede hjemsendte medarbejdere nu og ved genåbning.

28. maj 2020: Genåbning - skab et godt fundament for en god opstart!

Se eller gense vores webinar, hvor Jonna Søe Andersen, Head of IFS & Transition Excellence i ISS sætter fokus på trygheden for medarbejdernes tilbagevenden til arbejdspladsen før og efter.

Se webinaret

Hent værktøj

Cabi’s direktør Mette Rønnau fortæller om de tiltag, som Cabi selv har gjort i forbindelse med kommunikationen med medarbejderne under Corona-nedlukningen.

Til slut præsenterer Marlene Fabrin, seniorkonsulent i Cabi, det nyeste værktøj, som Cabi har udviklet.

Link til netværksgrupper

 

Juni 2020: Sygedagpenge i en tid med Covid-19

Den 4., 9. og 11. juni 2020 afholdte vi tre ens webinarer om sygedagpengereglerne i en tid med Covid-19.

Se eller gense webinaret fra den 9. juni 2020, hvor Anne Brændbyge, seniorkonsulent i Cabi, gennemgår lovgivningen. Kim Staack Nielsen, CEO i Dansk HR, supplerer med tendenser indenfor ledelse.

Se webinaret her

Hent materialet her

Til top ^

Skriv dig op til at modtage nyheder fra os herunder