Kurser for kommuner, jobcentre og andre professionelle

Få et fagligt forspring! Kom hjem med konkret viden og værktøjer, som styrker din faglige profil og kan omsættes direkte i dit arbejde.

Nederst i oversigten kan I se forslag til skræddersyet kurser, vi tilbyder at afholde hos jer.

Kursus

Redskaber til optimering af jobafklaringsforløb

På kurset introducerer vi en screeningmetode til funktionsniveauer, metode til at afdække parathed samt et værktøj til at måle jeres progression sammen med borgeren på en nem og overskuelig måde.

Sygedagpenge
12. marts 2019
Kl. 9.00-15.00
Cabi, Aarhus C
Kursus

Målret jeres integrationsindsats på virksomhederne

Gennem en kursusdag giver Cabi virksomhedskonsulenter redskaber til at arbejde endnu mere professionelt og systematisk i samarbejdet med virksomhederne i integrationsindsatsen.

Nydanskere og integration, Samarbejde mellem jobcentre og virksomheder
28. marts 2019
Kl. 9.00-15.00
Cabi, Aarhus C
Kursus

Bliv skarp på brugen af handicapkompenserende ordninger

Kurset sætte fokus på, hvordan I kan få handicapkompenserende ordninger i spil allerede tidligt i borgerens forløb, så I kan undgå lange ledighedsforløb.

Nedsat arbejdsevne
10. april 2019
Kl. 9.00-15.00
Cabi, Aarhus C
Kursus

Få kvinderne ind på arbejdsmarkedet

Kurset giver brugbar inspiration til dit arbejde med flygtninge-/indvandrerkvinder og til at skabe progression i fastlåste sager.

Nydanskere og integration
14. maj 2019
Kl. 9.00-15.00
Cabi, Aarhus C
Kursus

Ny på fleksjob? Få brugbar viden på én dag

Introkursus for nye medarbejdere på fleksjobområdet. Du får et grundlæggende indblik i ordningen, og hvordan du kan arbejde med elementerne i og omkring fleksjob.

Nedsat arbejdsevne
12. september 2019
Kl. 9.00-15.00
Cabi, Aarhus C
Kursus

Ny viden til erfarne fleksjobmedarbejdere

Kursus for erfarne medarbejdere på fleksjobområdet, der ønsker drøftelse om udfordringer og brug af ordningen. Du får bl.a. opdateret din viden om forskellige aspekter af ordningen.

Nedsat arbejdsevne
10. oktober 2019
Kl. 9.00-15.00
Cabi, Aarhus C
Kursus

Styrk dit samarbejde med virksomhederne

Med kurset får du begreber, baggrund og viden til en dialog med afsæt i virksomhedernes hverdag.

Samarbejde mellem jobcentre og virksomheder
12. november 2019
Kl. 9.00-15.00
Cabi, Aarhus C
Kursus

Kom videre med indsatsen som koordinerende sagsbehandler

Få mulighed for at få nye redskaber til indsatsen sammen med borgeren, inspirerende tilgange til opbygning af samarbejdet med aktører - både i kommunen og i civilsamfundet - i borgerens forløb og få erfaringsudveksling med andre om, hvor vi er med indsatsen.

Kontanthjælpsmodtagere, Sygedagpenge
Internt kursus
Hos jer
Kursus

Motivationsarbejdet - nøglen i samtaler

Kurset giver bl.a. viden og redskaber til at styrke den motiverende samtale, hvor indhold kan være jobsøgning, praktik, motivation, sociale udfordringer m.m.

Sygedagpenge, Kontanthjælpsmodtagere, Nedsat arbejdsevne, Unge (under 30 år)
Internt kursus
Hos jer
Kursus

Skriftlighed for UU-vejledere

Står jeres UU-vejledning overfor sammenhængende ungeindsats og enhedsforvaltning? Så vil jeres skriftlighed og kendskab til forvaltningsretlige principper komme i fokus. BDO og Cabi tilbyder derfor kursus omkring notatpligten og dens afledte forvaltningsretlige principper.

Unge (under 30 år)
Internt kursus
Hos jer
Kursus

Skriftlighed for virksomhedskonsulenter

Gennem både teoretisk og praktisk viden om skriftlighed, metoder og konkrete værktøjer lærer du at håndtere de mange aspekter af det skriftlige arbejde som virksomhedskonsulent.

Samarbejde mellem jobcentre og virksomheder
Internt kursus
Hos jer
Kursus

Styrk samarbejdet med arbejdsgivere i sygedagpengesager

Kurset er for jer, der ønsker at arbejde med et styrket samarbejde med arbejdsgivere i sygedagpengesager. I vil bl.a. få viden og inspiration om afkodning af ledelsestyper og kommunikationsformer.

Sygedagpenge
Internt kursus
Hos jer
Kursus

Tværfaglig organisering

På denne kursusdag arbejder vi bl.a. med kommunale fordele ved det tværfaglige samarbejde og organisatoriske rammer og fælles forståelse af bidrag til den samlede opgaveløsning.

Nedsat arbejdsevne, Kontanthjælpsmodtagere, Unge (under 30 år)
Internt kursus
Hos jer
Workshop

Rekruttering fra kanten

På workshoppen vil Cabi præsentere, hvordan du kan hjælpe virksomheder med at rekruttere strategisk fra kanten af arbejdsmarkedet og samtidig få flere borgere i praktik eller job.

Socialt ansvar og CSR, Samarbejde mellem jobcentre og virksomheder
Workshop
Hos jer

- Meget lydhøre konsulenter, der forstod at tilpasse sig vores ønsker og behov omkring meget konkrete arbejdsredskaber til fastholdelse, viden og input til arbejdet i sygedagpengeforløbet.

Rebild Kommune, brugte Cabi til at få flere konkrete redskaber, de kan bruge i sygedagpengeteamet.
Kursus

Modtag næste kursuskatalog

Udfyld navn og e-mail-adresse, så modtager du kataloget direkte i indbakken, næste gang det udkommer.

Læs mere

Var det noget med et skræddersyet forløb?

Vi tilbyder at afholde kurser internt hos jer for en samlet medarbejdergruppe. Vi står klar til at rådgive eller udvikle særlige kurser og kompetenceudviklingsforløb, der er tilpasset jeres udfordringer. Kontakt Ella Petersen