Kurser for kommuner, jobcentre og andre professionelle

Få et fagligt forspring! Kom hjem med konkret viden og værktøjer, som styrker din faglige profil og kan omsættes direkte i dit arbejde.

Nederst i oversigten kan I se forslag til skræddersyet kurser, vi tilbyder at afholde hos jer.

OBS! Vi har for en periode valgt at aflyse vores åbne kurser med fysisk fremmøde grundet corona-situationen.

Vi tilbyder fortsat individuelt tilpassede forløb på jeres arbejdsplads. Book vores konsulenter til et oplæg med udgangspunkt i et specifikt fagligt område, workshops, kurser og kompetenceudvikling eller procesfacilitering – med udgangspunkt i jeres behov.

Tag fat i Ella Petersen for at høre mere på ep@cabiweb.dk eller fang hende på tlf. 5197 7845.

Vores konsulenter overholder naturligvis alle de officielle corona-retningslinjer, når de besøger jeres arbejdsplads.

Vi udbyder også løbende webinarer, så hold øje og tilmeld digpå sidenher

Kursus

Bliv skarp på det skriftlige med nye værktøjer og metoder

Gennem både teoretisk og praktisk viden om skriftlighed, metoder og konkrete værktøjer lærer du at håndtere de mange aspekter af det skriftlige arbejde som virksomhedskonsulent.

Kompetencer i jobcentret
Internt kursus
hos jer
Kursus

Kom videre med indsatsen som koordinerende sagsbehandler

Få mulighed for at få nye redskaber til indsatsen sammen med borgeren, inspirerende tilgange til opbygning af samarbejdet med aktører - både i kommunen og i civilsamfundet - i borgerens forløb og få erfaringsudveksling med andre om, hvor vi er med indsatsen.

Kontanthjælpsmodtagere, Sygedagpenge
Internt kursus
hos jer
Kursus

Meningsfulde praktikbeskrivelser - i lyset af ny LAB-lov

Arbejder du med at dokumentere borgerens udvikling i virksomhedspraktik? Så er dette kursus måske noget for dig. Med den nye LAB-lov kommer beskrivelserne af borgeres udvikling i praktikker i fokus.

Kompetencer i jobcentret
Internt kursus
hos jer
Kursus

Skriftlighed på tværs af forvaltninger

I de kommende år er tværfaglighed og enhedsforvaltning på dagsordenen for os alle. Det sætter endnu højere krav til, at vores skriftlighed lever op til de forvaltningsretslige regler. BDO og Cabi tilbyder derfor kursus omkring notatpligten og dens afledte forvaltningsretlige principper.

Kompetencer i jobcentret
Internt kursus
hos jer
Kursus

Styrk samarbejdet med arbejdsgivere i sygedagpengesager

Kurset er for jer, der ønsker at arbejde med et styrket samarbejde med arbejdsgivere i sygedagpengesager. I vil bl.a. få viden og inspiration om afkodning af ledelsestyper og kommunikationsformer.

Sygedagpenge
Internt kursus
hos jer
Kursus

Tværfaglig organisering - sådan skaber I gode rammer!

På denne kursusdag arbejder vi bl.a. med kommunale fordele ved det tværfaglige samarbejde og organisatoriske rammer og fælles forståelse af bidrag til den samlede opgaveløsning.

Nedsat arbejdsevne, Kontanthjælpsmodtagere, Unge (under 30 år)
Internt kursus
hos jer
Kursus

Faglig Formiddag - den nye LAB-lov og regelforenkling

Vi dykker ned i et udsnit af den nye LAB-lov, som har særlig betydning for én af jobcentrets afdelinger. Det kan fx være fleksjobteamet eller kontanthjælpsteamet eller en helt anden afdeling.

Kompetencer i jobcentret
Internt kursus
hos jer
Kursus

Regelforenkling og den nye LAB-lov i jeres jobcenter. Hva´ nu?

Ambitionen med regelforenklingen på beskæftigelsesområdet er, at borgere og virksomheder skal sættes før systemet. Få indblik i, hvilke krav til indsatser og tilgange regelforenklingen stiller til ledere, medarbejdere og borgere.

Kompetencer i jobcentret
Internt kursus
hos jer

- Meget lydhøre konsulenter, der forstod at tilpasse sig vores ønsker og behov omkring meget konkrete arbejdsredskaber til fastholdelse, viden og input til arbejdet i sygedagpengeforløbet.

Rebild Kommune, brugte Cabi til at få flere konkrete redskaber, de kan bruge i sygedagpengeteamet.
Kursus

Download kursuskatalog

Få et fagligt forspring! Kom hjem med konkret viden og værktøjer, som styrker din faglige profil og kan omsættes direkte i dit arbejde.

Læs mere

Var det noget med et skræddersyet forløb?

Vi tilbyder at afholde kurser internt hos jer for en samlet medarbejdergruppe. Vi står klar til at rådgive eller udvikle særlige kurser og kompetenceudviklingsforløb, der er tilpasset jeres udfordringer. Kontakt Ella Petersen