Kurser for kommuner, jobcentre og andre professionelle

Få et fagligt forspring! Kom hjem med konkret viden og værktøjer, som styrker din faglige profil og kan omsættes direkte i dit arbejde.

Nederst i oversigten kan I se forslag til skræddersyet kurser, vi tilbyder at afholde hos jer.

Kursus

Ny på fleksjob? Få brugbar viden på én dag

Kom med på introkursus for nye medarbejdere på fleksjobområdet. Du får et grundlæggende indblik i ordningen, og hvordan du kan arbejde med elementerne i og omkring fleksjob.

Nedsat arbejdsevne
8. september 2020
Kl. 9.00-15.00
Cabi, Aarhus C
Kursus

Ny viden til erfarne fleksjobmedarbejdere og sparring om udfordringerne

Har du flere års erfaring på fleksjobområdet? Og har du lyst til at sparre med andre om udfordringerne med brug af ordningen? Du får opdateret din viden om forskellige aspekter af ordningen og mulighed for dialog med kolleger fra andre jobcentre.

Nedsat arbejdsevne
21. september 2020
Kl. 9.00-15.00
Cabi, Aarhus C
Kursus

Revalidering – en vigtig del af værktøjskassen

Er du ny på revalideringsområdet, eller har du brug for at få genopfrisket regler og metode, så er dette kursus for dig. Revalidering er et af de centrale værktøjer i beskæftigelsesindsatsen, men hvordan kan og skal det bruges?

Kompetencer i jobcentret
1. oktober 2020
Kl. 9.00-15.00
Mødefabrikken, Odense C
Kursus

Lær at udvikle gode jobafklaringsforløb med simple virkemidler

Tilmeld dig dette åbne kursus og få de centrale værktøjer til at udvikle gode jobafklaringsforløb. Lær, hvordan du med simple virkemidler bidrager til progression i borgerens forløb.

Nedsat arbejdsevne
7. oktober 2020
Kl. 9.00-15.00
Cabi, Aarhus C
Kursus

Bliv skarp på brugen af handicapkompenserende ordninger

Kurset sætte fokus på, hvordan I kan få handicapkompenserende ordninger i spil allerede tidligt i borgerens forløb, så I kan undgå lange ledighedsforløb.

Nedsat arbejdsevne
5. november 2020
Kl. 9.00-15.00
Cabi, Aarhus C
Kursus

Bliv skarp på det skriftlige med nye værktøjer og metoder

Gennem både teoretisk og praktisk viden om skriftlighed, metoder og konkrete værktøjer lærer du at håndtere de mange aspekter af det skriftlige arbejde som virksomhedskonsulent.

Kompetencer i jobcentret
Internt kursus
hos jer
Kursus

Kom videre med indsatsen som koordinerende sagsbehandler

Få mulighed for at få nye redskaber til indsatsen sammen med borgeren, inspirerende tilgange til opbygning af samarbejdet med aktører - både i kommunen og i civilsamfundet - i borgerens forløb og få erfaringsudveksling med andre om, hvor vi er med indsatsen.

Kontanthjælpsmodtagere, Sygedagpenge
Internt kursus
hos jer
Kursus

Meningsfulde praktikbeskrivelser - i lyset af ny LAB-lov

Arbejder du med at dokumentere borgerens udvikling i virksomhedspraktik? Så er dette kursus måske noget for dig. Med den nye LAB-lov kommer beskrivelserne af borgeres udvikling i praktikker i fokus.

Kompetencer i jobcentret
Internt kursus
hos jer
Kursus

Skriftlighed på tværs af forvaltninger

I de kommende år er tværfaglighed og enhedsforvaltning på dagsordenen for os alle. Det sætter endnu højere krav til, at vores skriftlighed lever op til de forvaltningsretslige regler. BDO og Cabi tilbyder derfor kursus omkring notatpligten og dens afledte forvaltningsretlige principper.

Kompetencer i jobcentret
Internt kursus
hos jer
Kursus

Styrk samarbejdet med arbejdsgivere i sygedagpengesager

Kurset er for jer, der ønsker at arbejde med et styrket samarbejde med arbejdsgivere i sygedagpengesager. I vil bl.a. få viden og inspiration om afkodning af ledelsestyper og kommunikationsformer.

Sygedagpenge
Internt kursus
hos jer
Kursus

Tværfaglig organisering - sådan skaber I gode rammer!

På denne kursusdag arbejder vi bl.a. med kommunale fordele ved det tværfaglige samarbejde og organisatoriske rammer og fælles forståelse af bidrag til den samlede opgaveløsning.

Nedsat arbejdsevne, Kontanthjælpsmodtagere, Unge (under 30 år)
Internt kursus
hos jer
Kursus

Faglig Formiddag - den nye LAB-lov og regelforenkling

Vi dykker ned i et udsnit af den nye LAB-lov, som har særlig betydning for én af jobcentrets afdelinger. Det kan fx være fleksjobteamet eller kontanthjælpsteamet eller en helt anden afdeling.

Kompetencer i jobcentret
Internt kursus
hos jer
Kursus

Regelforenkling og den nye LAB-lov i jeres jobcenter. Hva´ nu?

Ambitionen med regelforenklingen på beskæftigelsesområdet er, at borgere og virksomheder skal sættes før systemet. Få indblik i, hvilke krav til indsatser og tilgange regelforenklingen stiller til ledere, medarbejdere og borgere.

Kompetencer i jobcentret
Internt kursus
hos jer

- Meget lydhøre konsulenter, der forstod at tilpasse sig vores ønsker og behov omkring meget konkrete arbejdsredskaber til fastholdelse, viden og input til arbejdet i sygedagpengeforløbet.

Rebild Kommune, brugte Cabi til at få flere konkrete redskaber, de kan bruge i sygedagpengeteamet.
Kursus

Download kursuskatalog

Få et fagligt forspring! Kom hjem med konkret viden og værktøjer, som styrker din faglige profil og kan omsættes direkte i dit arbejde.

Læs mere

Var det noget med et skræddersyet forløb?

Vi tilbyder at afholde kurser internt hos jer for en samlet medarbejdergruppe. Vi står klar til at rådgive eller udvikle særlige kurser og kompetenceudviklingsforløb, der er tilpasset jeres udfordringer. Kontakt Ella Petersen