Cabi-kursus: Tværfaglig organisering

Har I rammerne til at være på tværs? Lovgivningen stiller flere steder krav om tværfagligt samarbejde i den kommunale indsats. Får I nok ud af samarbejdet? Og hvad kræver det egentlig af de organisatoriske rammer, når indsatserne skal spille sammen og understøtte hinanden i tværfaglige og koordinerede forløb?

Tværfagligt og koordineret samarbejde er den røde tråd, der kan samle kommunens indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Det kræver, at lederne i kommunens forskellige afdelinger i fællesskab tager tråden op og sikrer rammerne for, at de frontmedarbejdere, som møder borgerne i hverdagen, er klar til at gribe udfordringerne. Lykkes det, kan alle parter se frem til en sagsbehandling med bedre resultater for borgeren, en stærkere intern organisation - og på sigt en mindre belastet kommunekasse.

Indhold

På denne kursusdag arbejder vi med:

  • Kommunale fordele ved det tværfaglige samarbejde.
  • Organisatoriske rammer og fælles forståelse af bidrag til den samlede opgaveløsning.
  • Ledelsens opgaver og ansvar i det tværfaglige samarbejde.
  • Hvordan styrker vi som ledere det tværfaglige samarbejde?
  • Plan for den videre proces.

Kurset henvender sig til ledere og nøglepersoner på tværs af kommunens afdelinger.

Udbytte

Efter kurset har I som ledere og nøglepersoner større indsigt og en fælles forståelse for, hvordan I som kommunens ledere kan understøtte det tværfaglige samarbejde. I vil have udarbejdet et konkret afsæt for at optimere rammerne for et velfungerende, tværfagligt samarbejde for både medarbejdere, borgere og kommunekassen.

Praktisk  

Vi tilbyder at skræddersy kurset til din afdeling, dit team eller din arbejdsplads. Kontakt underviser Bente Nissen.

Din underviser

Bente Nissen er en erfaren underviser og har stor viden om det tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde i beskæftigelsesindsatsen. Bente har holdt talrige oplæg og workshops om tværfaglighed i landets kommuner, og hun har arbejdet indgående og praksisorienteret med det tværsektorielle samarbejde som innovationsleder i ungeprojektet Route 25.