Forebyg og håndter stress

Stress handler for mange virksomheder om at håndtere situationen, når en medarbejder er stresset. Hvis man for alvor skal stress til livs, handler det om at flytte fokus fra individet til organisationen og gå strategisk til værks. Både på den korte og på den lange bane.

Cabi hjælper virksomheder landet over med at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen.

Vi tror på, at de bedste resultater opnås ud fra en strategisk tilgang, hvor man både arbejder med alle delelementer i det 'hus', der udgør jeres organisation:

  • Fundamentet (ledelse og ejerskab)
  • Den måde, man handler på (data, redskaber og rutiner)
  • Forebyggelse og rummelighed (et sundt arbejdsmiljø).

Screening: Hvordan står det til med stress hos jer?

Cabi tilbyder at kortlægge jeres nuværende tilgang og procedurer omkring stress på arbejdspladsen. Har I den fornødne viden? Er I det sted, I ønsker at være? Hvad kan I optimere? Understøtter jeres procedurer og ledelseskompetencer jeres mål?

Dermed skaber I grundlaget for en arbejdsplads med høj trivsel og øget produktivitet. Vi hjælper jer med forankringen på organisationensniveau og en koordineret fælles viden og handling.

Kurser og oplæg 

Cabi afholder løbende åbne kurser om fx forebyggelse og håndtering af stress. Fokus er på viden og redskaber til ledere, som de kan tage konkret afsæt i i arbejdet med at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen.

Vi afholder også kurser og oplæg hos virksomheder om fx:

  • Fakta og myter om stress (for ledere, HR- og arbejdsmiljøansvarlige)
  • Praksisnære redskaber (for ledere) 
  • Stresset! Hvad gør jeg? Eller hvis min kollega er stresset? (medarbejdere, teams og afdelinger)
  • Gå strategisk til værks (ledere, HR- og arbejdsmiljøansvarlige).

Læs desuden artiklen: "Middelfart Sparekasse fik bedre redskaber til at kunne sætte ind over for stress med kursus"

Hent råd og værktøjer

Download eller bestil gratis publikationer med konkrete råd og værktøjer til at håndtere fraværet og skabe mere fremmøde på arbejdspladsen:

Vil I vide mere om sygefravær?

Dyk ned i temaet:

Viden og baggrund

Sådan sænker I sygefraværet

Få gode råd og konkrete værktøjer til at reducere sygefraværet og forbedre trivslen på jeres arbejdsplads.

Læs mere

Vi står klar til at hjælpe jer videre

Cabis kompetente sygefraværsteam hjælper jer med at skabe det strategiske afsæt, der sikrer et vedvarende fokus og bæredygtighed i jeres indsatser. Vi løser ikke udfordringerne for jer, men sammen med jer. For vi tror på, at de bedste resultater skabes i et samarbejde, dér hvor løsningerne skal fungere i praksis. Kontakt Birgitte, Anne eller Dorte for en uforpligtende snak.